DAH Teatar obeležava Svetski dan igre predstavom „Drveće pleše“

DAH Teatar Vas poziva na obeležavanje Svetskog dana igre predstavom „Drveće pleše” 29. aprila sa početkom u 20 časova u Studentskom parku u Beogradu!

„Drveće pleše”, plesno-pozorišna predstava, izvodi se na otvorenom i bavi se važnošću očuvanja drveća.
Inspirisani istraživanjima o „životu“ drveća i njihovoj važnosti za čovečanstvo, želimo da najdirektnije, umetničkim sredstvima utičemo na promenu stavova i navika u odnosu na drveće,
kao i da inspirišemo građanke i građane da se povezuju i aktiviraju u odbrani drveća, šuma i zaštiti životne sredine.

Najbolje vreme za sađenje drveta bilo je pre 20 godina. Drugo najbolje vreme je sada. [Kineska poslovica]Ulaz na predstavu je slobodan.

DRVEĆE PLEŠE je plesno pozorišna predstava DAH Teatra, na otvorenom, u saradnji sa Institutom za  umetničku Igru u Beogradu, koja se bavi važnošdu očuvanja drveda. Uključuje 7 izvodjača i komponovanu  muziku a ima za cilj da senzibilizuje publiku i podstakne inicijative u odbrani od prekomerne seče drveda. 

Inicijalno inspirisana knjigom Petera Volebana – nemačkog šumarskog inženjera koje se posvetio  posmatranju i istraživanju drveda, predstava na scensko poetski način prenosi magični svet drveda koje  ima svoj „život“ – protkan pamdenjem, komunikacijom, brigom za mlade i disanjem koje oslobađa  kiseonik, tako neophodan za ljudsku zajednicu. 

Drvede nam omogudava ne samo kiseonik, nego ima još čitav niz svojstava važnih za naše duhovno i  fizičko zdravlje. Kako podidi svest o toj važnosti? Naša predstava je jedan od načina. Jezik koji mi  koristimo dopire direktno do srca i uma gledalaca. 

Izvođači: Vladimir Čubrilo, Đurđija Jelenkovid, Ivana Milenovid, Popovid, Ivana Milovanovid, Ivan Nikolid,  Miona Petrovid, Zoran Vasiljevid 

Režija i dramaturgija: Jadranka Anđelid i Dijana Miloševid 

Tekstovi/Izvori: Diana Beresford Kroeger „To Speak for the Trees“; Peter Wohlleben „Tajni život  drveda“; Hermann Hesse „O drvedu“; Manoel Penna „Monolog“; Affonso Romano Sant’Anna „Ljubav  Drveda“; Miona Petrovid „Poruka drvedu“; materijali sa internet 

Muzika: Ivana Stefanovid 

Elektronika: Dragan Mitrid 

Glasovi: Ivana Milenovid Popovid, Ivan Nikolid, Neša Paripovid, Miona Petrovid, Milan Popovid, Vid  Popovid, Aleksandar Vasiljevid, Andrija Vasiljevid, Zoran Vasiljevid 

Vokal: Ljubica Damčevid 

Dizajn zvuka: Zoran Jerkovid 

Video, animacija, mapping: Jelena Rubil 

Kostim: Ivana Samolov 

Objekat lutka: Snežana Arnautovid 

Dizajn svetla: Milomir Dimitrijevid, Radovan Samolov 

Organizacija & Produkcija: Nataša Novakovid, Milica Petrovid  

Asistenti režije: Ana Boškovid i Rumena Šopova 

Tehnička produkcija: Milomir Dimitrijevid, Radovan Samolov 

Tehnička podrška: Muzej savremene umetnosti Beograd 

Snimanje teksta, tehnička podrška: Zoran Vasiljevid 

Prevod sa portugalskog: Jovan Tatid i Jadranka Anđelid 

Marketing: Ivana Milenovid Popovid 

PR: Tanja Rapp 

Društvene mreže: Aleksandra Atanackovid 

Finansije: Dragana Živanovid 

IT Podrška izrade platforme: Miloš Jovanov (Green Friends)

Filmski reditelj : Strahinja Savid 

Snimateljka i montažerka: Una Škandro 

Snimatelj i dizajner zvuka: Aleksa Račid 

Asistent snimateljke: Bogdan Spasojevid 

Rasveta: Gavrilo Nenadovid, Marko Jahura 

Fotografija: Djordje Tomid 

Dizajn štampanih materijala: škart 

U saradnji sa Institutom za umetničku igru u Beogradu *IUI+ 

Zahvaljujemo se Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, UK Parobrod, Ivani Abramovid. Posebno se zahvaljujemo kompozitorki Ivani Stefanovic. 

Projekat pomogli: 

ITAC– Climate Impact, Savezno Ministarstvo za evropske i medjunarodne posloveAustrije, Međunarodni  fond za pomod nemačkog saveznog Ministarstva spoljnih poslova i Gete Instituta i drugih partnera:  www.goethe.de/relieffund, Grad Beograd – Sekretarijat za kulturu, Delegacija Evropske unije u Srbiji i  Šuma peva.

Related posts