Otvaranje izložbe „Savremena umetnost Angole“ u MAU

Otvaranje izložbe Reflect #2 – fragmenti, fragilnosti, sećanja: Savremena umetnost Angole“: sreda, 13. april 2022, u 19 časova

Izložbu će otvoriti počasni gost, Nј. Е. Gоspоdin Alcino Izata da Konsejsao, Аmbаsаdоr Rеpublikе Аngоlе u Beogradu.

Reflect #2 je drugo izdanje platforme za predstavljanje umetnika afričkog porekla koje MAU realizuje u saradnji sa galerijom THIS IS NOT A WHITE CUBE (Luanda/Lisabon). Nakon predstavljanja refleksija i refleksa namibijskih umetnika (2020), s velikim uzbuđenjem predstavljamo fragmentefragilnosti i sećanja koje nam prenose savremeni angolski umetnici: Pedro Pires, Luis Damjao, Francisko Vidal, Nelo Tešeira, Žanuario Žano, Alida Rodrigez, Ana Silva, Osvaldo Fereira, Kristijano Mangovo i Eri Klaver.

Umetnici koji se predstavljaju Beogradu, bave se, između ostalog, temama urbanističkog haosa, stavljajući fokus na problem rušenja i dehumanizovane gradnje koja izmiče kontroli i u konačnici proizvodi arhitektonske aveti čiji spratovi zjape prazni, dok većina ljudi nema ni krova nad glavom. U istim tim pejzažima vrućine, betona, goriva i gareži, promiču nebrojani ljudi čije figure nestaju pod bremenom potrošačkog hipermaterijalizma. Zaštite nema ni u institucijama (kulture), čije sistemske pogreške (glitches) jedino i mogu da proizvedu kaskanje za odgovorima na goruća pitanja reprezentacije i posedovanja „drugog”. U svemu tome, viste umetnika periodično se okreću ka unutra. Ti introvertni pogledi, uvučeni u sebe, razmišljanja su o porodici, o tradicionalnim ženskim prostorima (i materijalima), majčinstvu, ili pak o konvencionalnim bračnim očekivanjima.

Kustosi: Emilia Epštajn, Ana Knežević, Grasa Rodrigez, Sonja Ribeiro

Izložba traje do 31. avgusta 2022.

Izvor: MAU

Related posts