Izložba „OFF THE HOOK: Likely To Happen“ u „Kuli“

OFF THE HOOK: Likely To Happen

Gostovanje projekta ljubljanske galerije DobraVaga

Otvaranje izložbe sreda 6. april, 20h, Kula – Cetinjska 15

Muzička podrška: Feloneezy

Izložba je otvorena do 17. aprila

Za početak izložbene sezone u galeriji Kule u goste nam dolazi projekat ljubljanske galerije DobraVaga OFF THE HOOK: Likely To Happen. 

Muzička podrška za otvaranje izložbe: Feloneezy. 

OFF THE HOOK je godišnji izložbeni projekat ljubljanske galerije DobraVaga koji ima za cilj da predstavi bogatu produkciju mladih umetnika iz Slovenija koji rade na internacionalnoj sceni. Nakon izložbi u Berlinu, Budimpešti, Beču, ali i u onlajn okruženju, peta inkarnacija ove izložbe, pod nazivom Likely to Happen, trebala je da se održi u Beogradu decembra 2021. godine. Zbog dobro poznatih okolnosti, izložba je pomerena za april 2022. godine uz mogućnost da bi njena realizacija opet mogla biti spekulativna, stoga možemo je prekrstiti i u Najverovatnije će se dogoditi. 

Predstojeća izložba se, u svojoj suštini, bavi pitanjem mogućnosti i potencijala suprotstavljajući različite prakse mladih umetnika koji pak dele interesovanje za svakodnevnim, pažnju usmerenu ka materijalnošću i istražujući narative koje umetničko delo može da uspostavi. Pri tome, umetnici Lene Lekše, Ana Likar, Mia Paler, Lea Topolovec, Nežka Zamar i Matic Pandel koriste site-specific strategije i uspostavljaju maštovit, spekulativni prostor između fikcije i stvarnosti u svojim delima. Kao polaznu tačku za umetnički proces, oni često koriste dokumentaciju u svojim delima, transformišući je na način kojim stvaraju složene fiktivne svetove ili nude drugačije čitanje stvarne stvarnosti. Umesto da daju smele izjave, njih zanimaju mali gestovi, pojave i tragovi koji bi mogli biti sitni i neprepoznatljivi u masi svakodnevnih stvari.

Radovi predstavljeni na izložbi istrajni su u svojoj ideji o potencijalu i stoje kao portali u druge prostore i vremena, deklarativno učvršćujući svoju poziciju koju zauzimaju na izložbi i razmatraju vlastiti položaj u okviru umetničke institucije. Ovde se mesto institucije shvata pre svega u diskurzivnom smislu, kao područje znanja, intelektualne razmene i kulturnih debata, a ne samo kao fizički prostor galerije. Kao takav, on ne postoji od ranije, već nastaje sa radovima (kao sadržaj) i zatim se afirmiše kroz podudarnost sa već postojećim sistemima i formatima. Stoga, izložba nastoji da promisli uslove sopstvene produkcije i kontekste koje stvara i u kojima se pozicionira, gledajući u budućnost dok misli o prošlosti.

https://www.facebook.com/kulacetinjska

https://www.instagram.com/kula_cetinjska/

FB event: https://www.facebook.com/events/1619722785069866

Biografije umetnika – Likely to happen

Mia Paller

Mia Paller magistrirala je Dizajn medija zasnovanih na objektivu na Piet Zwart Institutu, Willem de Kooning Akademije u Roterdamu 2020. godine. Prethodno je diplomirala slikarstvo na Akademiji finih umetnosti i dizajna u Ljubljani. Bila je stipendistkinja slovenačkog Ministarstva kulture. Njen rad sastoji se večinom od slikanja, animacija i fotografije. Njene animacije prikazivane su na nekoliko festivala kao što je Animateka (Ljubljana, 2016. i 2018. godine) i Eye Filmmuesum (Amsterdam, 2020.). Njene slike i fotografije izlagane su na nekoliko grupnih izložbi izmešu ostalog i u Equrna galeriji (Ljubljana, 2021.), Alkatraz galeriji (Ljubljana 2020), Kino Šiški (Ljubljana 2021). Samostalne izložbe imala je u Kući mladih (Ajdovščina, Slovenija 2018), galeriji DobraVaga (Ljubljana, 2019), Pivka kuća kulture (Pivka, Slovenija, 2019), Layer House (Kranj, Slovenija, 2019). trenutno živi i radi u Roterdamu. 

Rad Mie Paller nalazi se na raskrnici izmešu crteža, printova i analogne fotografije. U svojim nedavnim praktičnim istraživanjima tragala je za zajedničkim imeniteljima crteža (slikarstva) i fotografije. Ona se kreće kroz ovu potragu za mostom između oba modaliteta pravljenja slika sa konceptima crteža, pokreta i indeksa. Njen rad je često obojen slučajnošću, jer njena intuicija i fizikalnost materijalnog vode njen kreativni proces. Ona crtanje shvata u najširem smislu – kao gestualno označavanje. Uz to, pojam traga zauzima centralno mesto kao nešto što obuhvata gest, ali uključuje odsustvo i vremensko pomeranje. Njen rad često istražuje proces stvaranja umetnosti dok promišlja naše neposredno okruženje i tragove koje ostavljamo u njemu.

https://www.instagram.com/mia_paller

Lene Lekše

Lene Lekše je magistrirala na odseku skulpture na Akademiji finih umetnosti i dizajna u Ljubljani 2021. godine. Dobitnica je grupne OHO nagrade i dve ALUO akademske nagrade. od 2018. godine članica  je kolektiva galerije 7:069 koji se fokusira na predstavljanje produkcije mladih studenata širom Slovenije. Učestvovala je na nekoliko grupnih izložbi uključujući izložbu u Vent prostoru (Talin, 2020), Škuc galeriji (Ljubljana, 2019) i Esseker centru (Osijek, Hrvatska, 2017). 2019. godine njen rad je uvršten na 9. trijenale savremener umetnosti U3, Mrtav i živ kustosa Vit Havraneka u Modernoj galeriji u Ljubljani. Zajedno sa Mihaelom Novakom, predstavljena je u Simulaker galeriji (Novo mesto, Slovenija). Takođe održala je samostalnu izložbu u Mahlerca galeriji (Kranj, Slovenija 2018), galeriji DobraVaga (Ljubljana, 2019) i Alkatraz galeriji (Ljubljana, 2020). 2021. godine dobila je dvomesečnu rezidenciju za mlade umetnike Residency Unlimited u Njujorku.

U svom radu vizuelna umetnica Lene Lekše često gradi kompleksne fiktivne svetove i istražuje komplikovane odnose između istine i fikcije dajući prednost fikciji kako bi porušila dominantne narative povezane sa geopolitikom, kulturom, umetnošću i istorijom. Kroz humor koji prepliće sa ozbiljnošću njen rad reflektuje načine kreiranja narativa i čini eksplicitnim manire da se nešto smatra umetničkim delom. Iako često počinje prisvajanjem postojećih opskurnih priča, njen rad stvara nove mitove koji nikada ne ostaju fiksni. Gledaoci njenih radova pozvani su da preispitaju svoju poziciju i preispitaju sisteme verovanja i moći čiji su deo. 

http://www.lenelekse.com 

https://www.instagram.com/lene_lekse/

Nežka Zamar

Nežka Zamar je interdisciplinarna umetnica koja je studirala slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Veneciji, a diplomirala je 2013. Nastavila je studije vizuelnih umetnosti na Univerzitetu likovnih umetnosti Mimar Sinan u Istanbulu, a zatim magistrirala na Akademiji likovnih umetnosti u Veneciji 2018.godine. Nastavlja da sarađuje sa umetničkim Ateljeom F Venecijanska akademije i aktivni je član umetničkog kolektiva Fondazione Malutta od njegovog osnivanja. Od 2012. godine učestvovala je i koorganizovala brojne radionice, rezidencije, samostalne i grupne izložbe širom Evrope, uključujući dve grupne izložbe u Galeriji Monitor u Rimu (2017. i 2018.), sarađivala je sa Albanskim paviljonom na Bijenalu arhitekture u Venecija (2016) i radila na predstavljanju knjige na Mediteranskom bijenalu mladih umetnika (Tirana, 2017). 2021. učestvovala je na umetničkim rezidencijama u Dolomiti Contemporanee (Italija) i KAIR-u (Slovačka). Trenutno živi i radi u Veneciji, Ljubljani i Istanbulu.

Interdisciplinarna umetnička praksa Nežke Zamar fokusira se na međuprostor između materijalnosti i koncepta, istražujući granice umetničkih medija kroz predmetnu reprezentaciju.Centralna tačka njene prakse je integrativni pristup umetničkim jezicima koji se koriste za predstavljanje. Fokusira se na posmatranje, dokumentovanje, oblikovanje, reinterpretaciju i razvoj iskonske misli, koristeći različite medije za njeno predstavljanje, sa naglaskom na umetnički proces. Njen rad funkcioniše unutar međuprostora gde se koncept može smatrati objektom, a objekt konceptom. Ovaj pristup se dalje razrađuje izražavanjem kroz različite medije, razvijanjem materijalnosti uporedo sa konceptom, i njihovim uzajamnim preplitanjem, analizom i pomeranjem njihovih granica.Povlačeći linije i pronalazeći nove veze, ona sebe smatra saputbikom umetničkih dela u procesu i prevodiocem priča koje nas okružuju.

https://www.nezkazamar.com

IG: @akzenramaz -> https://www.instagram.com/akzenramaz/ 

Ana Likar

Diplomirala je na odseku sa Site-specific Art na  Univerzitetu primenjenih umetnosti u Beču 2021.godine. Od 2015. do 2016. studirala je filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, i likovnu umetnost na Eksperimentalnoj skulpturi na odseku Atinske škole lepih umetnosti od 2018. do 2019. godine. 2019.pohađala je Summer School as School u Prištini. Radove je uglavnom izlagala u Beču uključujući  New Yörg (2016), Mauve (2019), Fluc (2020) u okviru simpozijuma Shifting Sites : Territories and Space (2018). Takođe je izlagala u Jermeniji i Rusiji.  U Sloveniji je učestvovala na nekoliko grupnih i samostalnih izložbi u Kino Šiška sa Galerijom 7:069 (Ljubljana 2020), u Galeriji DobraVaga (Ljubljana 2021) i Galeriji P74 (Ljubljana 2021). Živi i radi u Ljubljani i Beču, a trenutno radi u okviru feminističke organizacije City of Women. Takođe, piše kritike izložbi i rezident je na Otvorenog studija galerije DobraVaga. 

Intermedijalna umetnička praksa Ane Likar zasniva se na pitanjima o uslovima stvaranja narativa i slika. Uz minimalne intervencije, ona pokušava da otkrije ono što nije izloženo i ogoli vidljivo. Teme kao što su precenjene i izlizane ideje o progresu , ideološke petlje u popularnim naučnim diskursima, kao i putovanja kroz vreme i prostor, često pronalaze formu u njenim radovima kroz slojevitost, transparentnost i ponavljanje. Sve ovo služi kao sredstvo za preispitivanje i promišljanje umetničkog rada kao takvog – posebno produktivnosti kao uslova za uspeh i vidljivost – i način pronalaženja mogućih oblika otpora normama. 

https://www.instagram.com/likar.a/

Matic Pandel 

Matic Pandel diplomirao je fotografiju na Višoj školi primenjenih nauka u Ljubljani 2018.godine,a trenutno je na master studijama fotografije na Akademiji likovnih umetnosti i dizajna u Ljubljani. Njegova dela predstavljena su na nekoliko grupnih izloži uključujući Galeriju DobraVaga (online 2020),  Galeriju Photon (Ljubljana 2019),Galeriju Akosima (Ljubljana 2019), Muzej Savremene umetnosti ( Ljubljana 2017), Crikulacija2 (Ljubljana 2017) i Fotopub festival (Novo mesto, Slovenija, 2017). 2019. osvojio je peti po redu Internacionalni Zine Open Call Zine V.itrine koji je podrazumevao samostalnu izložbu u Kinu Šiška (Ljubljana 2021).Takođe je deo fotografskog studija i kreativnog prostora ŠTUDIO, gde radi sa ostalim članovima (Nik Erik Nojbauer, Lucija Rosc, Bor Cvetko, Jaka Teršek i Anja Smaka), koji su, uprkos različitim pristupima fotografskom mediju, svi zainteresovani za savremene fotografske prakse i kreiranje različitih ličnih projekata pored komercijalno rada. 

U svojoj praksi, Matic Pandel dokumentuje urbane pejzaže i manipuliše slikama koristeći foto i video montažu. Njegove fotografije karakteriše pažnja usmerena na materijalnost i oblike i kompoziciju uglavnom svakodnevnih predmeta i scena.  Delovi svakodnevnog života nisu fetišizovani već su tretirani sa humorom i transformisani kroz ponavljanje, slojevitost i  manipulisanje detaljima, sa ciljem da se uoče razlike između običnih i stvari i situacija.

http://www.maticpandel.com 

IG: @mpandel -> https://www.instagram.com/mpandel/?hl=en 

Lea Topolovec

Lea Topolovec je diplomirala fotografiju na Akademiji za likovnu umetnost i dizajn (ALUO) u Ljubljani 2021.godine, a trenutno je a postdiplomskim studijana na Master institutu za vizuelnu kulturu St. Joost u Holandiji. Bila je Erasmums+ student na razmeni na Akademiji lepih umetnosti i dizajna u Bratislavi od 2019. do 2020.godine i pohađala je Arhitektonski fakultet u Ljubljani od 2013.do 2015. godine. Dobitnica je ALUO priznanja za posebna umetnička dostignuća i ALUO Prešeren nagrade za studente za diplomski rad. Izlagala je na nekoliko grupnih izloži uključujući Fotopub Project Space (Ljubljana, 2021), Galerija DobraVaga (Ljubljana 2020),Layer House (Kranj, Slovenia, 2020),Lighting Guerrilla Festival (Ljubljana, 2020), Mergenthaler ulična galerija (Kranj, 2019), i Galerija Akosima (Ljubljana, 2019). Svoj rad (uključujući i magazin u saradnji sa Borom Cvetkom) predstavila je 2020.i 2021.na dve samostalne izložbe u Galeriji DobraVaga u Ljubljani. 

Rad Lee Topolovec je konceptualno i formalno raznolik, uglavnom govori o njenom položaju u društvu i neposrednom okruženju, često reflektujući institucionalni kontekst čiji je umetnica deo kako u arhitektonskom tako i u diskurzivnom smislu.  Da bi to uradila obično se izražava u različitim medijima, ali generalno, svoju  metodologiju rada opisuje kao fotografsku, ali ne isključivo u smislu stvaranja slike. Ona teži stvaranju novih estetskih i misaonih iskustava prenošenjem i premeštanjem elemenata iz njihovog prvobitnog konteksta u novo okruženje. Takođe, ona ponekad poziva posmatrača da komunicira sa umetničkim delom ili učestvuje u njemu, jer su njeni projekti uglavnom postavljeni kao igrališta za maštu i razmišljanje.

Lea Topolovec IG: @leatopolovec -> https://www.instagram.com/leatopolovec/?hl=en

Izvor: Kula

Related posts