Stanica Servis za savremeni ples objavljuje poziv za obrazovni program „Puzzle#6“

Stanica Servis za savremeni ples objavljuje poziv za obrazovni program Puzzle#6 namenjen profesionalnom razvoju u polju savremenih izvođačkih umetnosti.

Puzzle#6 je novi ciklus u okviru platforme Puzzle, čiji je cilj sistematična razmena znanja i iskustava između generacije afirmisanih koreografa i teoretičara i mlađih umetnika kako bi se novim akterima približilo polje savremenog plesa, a već aktivnim koreografima i plesačima ojačala umetnička i profesionalna praksa.

Polaznici i polaznice će moći da se upoznaju sa širokim spektrom znanja i veština – od plesnih i koreografskih praksi do koncipiranja i pisanja projekata i budžeta i istorije savremenog plesa.
Program počinje 2. aprila i traje do kraja novembra 2022. godine i održava se u KC Magacinu, Kraljevića Marka 4, sa završnom prezentacijom 27.11.2022.

Čitav program je besplatan.

Učesnici su pozvani da tokom trajanja programa razvijaju svoje autorske projekte kroz saradnje, samoorganizaciju i međusobnu podršku, a uz stručnu pomoć Stanice i Puzzle tima. Ti radovi biće i produkcijski podržani i prikazani na javnoj prezentaciji 27. novembra 2022. godine.

Ovakvim doprinosom plesnom obrazovanju Stanica želi da ohrabri umetnike da aktivnije učestvuju na savremenoj plesnoj sceni, prikazuju autorske i izvođačke radove, iskoriste mogućnosti za uspostavljanje novih umetničkih saradnji, dobiju relevantno obrazovno-umetničko iskustvo i steknu proširena znanja o kontekstu savremenog plesa i savremene umetnosti uopšte.

Program
Willy Prager 2 – 5. 4. 2022. od 11 do 14 časova. Radionica: Reformulation as a tool for creating a work
Willy Prager je plesni i pozorišni umetnik, istraživač i producent. Magistrirao je „Solo, dance, authorship“ na Univerzitetu umetnosti u Berlinu. Takođe je diplomirao na eksperimentalnom programu Teatar-Studio 4KSC i na programu Sintetičke scenske umetnosti Univerziteta u Plovdivu. Njegov rad je predstavljen na festivalima u Bugarskoj, Srbiji, Nemačkoj, Sloveniji, Rumuniji, Hrvatskoj, Grčkoj, Češkoj, Austriji, Makedoniji, Bosni, Francuskoj, Egiptu. Willy Prager je suosnivač balkanske plesne mreže Nomad Dance Academy, Brain Store Project Foundation, Međunarodnog festivala za savremeni ples i performans Antistatic, Bugarske plesne platforme i „Magazina za ples“ – godišnjeg izdanja za balet, savremeni ples, performans i plesnu kulturu.

Ana Dubljević 17 – 22. 4. 2022. od 11 do 14 časova. Radionica: O dramaturškom mišljenju u praksi plesa i performansa
Ana Dubljević (1980, Srbija) je umetnica iz Beograda koja radi u poljima plesa, koreografije i performansa. U svojim skorijim radovima „Koreoerotikon“, „ Samo moje“, „Still to come, a feminist pornscape“, „Tender Fights 2020“, „Cement Beograd“, Ana se bavi pitanjima umetničke saradnje i istraživanjima različitih načina stvaranja u nehijerarhijskim strukturama. Diplomirala je na Visokoj školi likovnih i primenjenih strukovnih studija u Beogradu, i magistrirala koreografiju i izvođenje na Institutu za studije primenjenog pozorišta u Giesenu, Nemačka, sa statusom gostujućeg studenta na master programu Dramaturgija izvedbe na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. Nastupala je kao izvođačica u radovima, između ostalih, Marsela Evelina (Marcelo Evelin) i Dalije Aćin Telander, bila je stipendistkinja plesnih obrazovnih programa poput DanceWeb, Nomad Dance Academy i Movement Research u Njujorku. Bila je na umetničkim rezidencijama u raznim evropskim umetničkim centrima, kao što su Akademija Schloss Solitude, Kunstlerhaus Mousonturm u Frankfurtu, Buda u Kortrijku itd. Njen rad podržava Stanica Servis za savremeni ples, a kroz nju i evropske plesne mreže poput APAP, Life Long Burnign i Departures and Arrivals. Svoje je radove prikazala je na festivalima na Balkanu i širom Evrope.

Jovana Rakić 7. 5. 2022. u 19 časova zoom predavanje: Koreografija imaginacije
Jovana Rakić (1981) završila je master studije na Akademiji za muziku i ples (Keln, Nemačka), odsek Diseminacija plesa u savremenom kontekstu. Prethodno je diplomirala na odseku za etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 2008. do danas sarađuje sa društveno marginalizovanim umetnicima, grupama i pojedincima u Srbiji. Od 2014. posvetila se radu na projektima čiji je fokus stvaralaštvo za decu i rad sa decom u kontekstu izvođačkih umetnosti i savremenog plesa, radeći kao voditelj laboratorija, saradnik u vođenju radionica, član kreativnog tima projekta (projekat ,,Generator“ u produkciji Stanice Servisa za savremeni ples) i kao autor programa u edukaciji dece predškolskog uzrasta iz oblasti umetnosti (projekat „Kaleidoskop“ – Centra za interaktivnu pedagogiju i „Obuka za kreativni ples i pokret“ Stanice Servisa za savremeni ples). Autorka je i koautorka brojnih plesnih predstava među kojima su: dečije predstave „Tu sam ispod polovine kapi“, 2020, „Muzej plesa“ 2018, plesne predstave „Godina bez leta“ 2019, „Igranka“ 2017, „Temporaris“ 2013, „Concerto for three bodies“ 2011, a njena plesna predstava „Scrape“ iz 2017. uvrštena je u radove prikazane na Praškom kvadrijenalu 2019. Jovana blisko sarađuje sa umetnicima nezavisne scene u Beogradu i Novom Sadu i članica je organizacija Grupa „Hajde da…“ i Stanica Servis za savremeni ples u Beogradu, kao i neformalne ženske umetničke grupe i festivala „Pokretnica“ u Novom Sadu. Deo je tima koji je 2009. godine pokrenuo festival društveno angažovanog teatra „Van okvira“.

Bojana Cvejić 31.05 – 04.06. 2022. Radionica i predavanja: Politike tela, problemi pokreta i načini proizvodnje u savremenom plesu u Evropi

Cilj kratkog seminara je da ponudi genealogiju savremenog plesa u Evropi kroz dramaturški presek pojmova i pitanja koji se istorijski protežu u 20.vek, a to su tela plesača (i gledateljstva), problemi pokreta plesa, i promene u društvenim odnosima proizvedenim u radu. Kako nastaju ili se odražavaju subjekti društva u telima koje ples (pro)izvodi? Plesni pokret nikada ne znači puko pomeranje zglobova…, sve što čujemo, vidimo i osećamo se drma sa plesačicom (ili plesačem). Zahvaljujući takvom estetskom kontinuitetu i možemo da se pitamo šta to ples čini u društvu za nas – kakve efekte danas ples postiže kada se radi, proba i pravi, kada se bojkotuje ili se u njemu uživa. Uz inserte iz predstava i tekstova, pokušaćemo da razvrstamo i ukažemo na neke pravce istraživanja savremenog plesa u svojoj mnostrukosti sledeći teorijske i dramaturške uvide.

Prof. dr Bojana Cvejić doktorirala je filozofiju u Centru za istraživanja u modernoj evropskoj filozofiji (Centre for Research in Modern European Philosophy, Kingston University). Diplomirala je i magistrirala muzikologiju na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Suosnivačica je TkH izdavačkog kolektiva. Predavala je na brojnim plesnim i performans programima u Evropi (Belgija, Holandija, Norveška, itd). Redovna je profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Autorka, dramaturškinja ili izvođačica u brojnim plesnim i teatarskim izvođenjima od 1996. godine: sa J. Ritsema (Verwantschappen; TODAYulysses; Pipelines, a construction; knowH2Ow; Cocos, Breeding, Brains and Beauty), X. Le Roy (Mouvements für Lachenmann, The Rite of Spring, More Mouvements für Lachenmann), E. Salamon (And Then; Tales of the Bodiless), M. Ingvartsen (It’s In The Air; The Artificial Nature Project, 69 Positions), C. De Smedt (Untitled [Four Choreographic Portraits]). Režirala je pet operskih predstava, a najpoznatije izvođenje je “Don Giovanni” (BITEF, Beograd, 2008). Najnoviji rad je video rad “…in a non-wimpy way…” i “Yvonne Rainer’s WAR” (u saradnji sa Lennart Laberenz) za izložbu Danse Guerre u CCN Rennes i Spatial Confessions u Tate Modern (London, 2014).

Aleksandra Janeva 8 – 12. 6. 2022. Radionica: THE DOTS – A movement research practice
Aleksandra Janeva Imfeld rođena je u Makedoniji. Diplomirala je na Školi za savremeni ples „Ana Maletić“ u Zagrebu i studirala ples u Brižu i Liježu u Belgiji. Godine 1998. bila je DanceWEB stipendista u Beču, a u Njujorku je bila stipendista u The Jennifer Muller Company. 2012. završila je postdiplomski program a.pass (Advanced Performance and Scenography Studies) u Briselu u kojem je razvila metod rada „konektor“ za kolektivno autorstvo i koristi ga u svim svojim radovima. Aleksandra je bila bliska saradnica BADco iz Zagreba. Radila je sa Ismaelom Ivom, The Sistem Castafiore, Briceom Leroukom, Davidom Hernandezom i mnogim drugima. Jedan je od suosnivača Nomad Dance Academije i Nomad Dance Academije – Hrvatska. Gostujući je profesor na SNDO – Amsterdam i Plesnoj akademiji ISAC u Briselu i u Zagrebu.
Marijana Cvetković 16 – 17.09. 2022. Radionica: Toolkit za preživljavanje umetnika: projekti, uslovi rada, saradnje
Diplomirana istoričarka umetnosti. Magistrirala menadžment u kulturi i kulturnu politiku na Balkanu na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i Univerzitetu Lion 2. Ko-osnivačica nekolicine platformi i organizacija (Stanica Servis za savremeni ples, Nomad Dance Academy, Nezavisna kulturna scena Srbije, KC Magacin, druga scena), kao i niz inicijativa međunarodne saradnje i razmene. Radeći na Univerzitetu umetnosti, učestvovala je u osnivanju UNESCO katedre za menadžment u kulturi, na kojoj je gost predavač od 2009. godine. Objavila je desetine eseja i članaka i uredila 7 knjiga. Drži radionice i predavanja o kulturnoj politici, menadžmentu u oblasti savremenog plesa, regionalnoj kulturnoj saradnji, muzejskom menadžmentu i nezavisnoj kulturnoj sceni širom Evrope.

Aktivna na nezavisnoj kulturnoj sceni Srbije i Balkana i u velikom broju međunarodnih razvojnih projekata čiji je cilj unapređenje uslova rada umetnika i kulturnih radnika, razvoj savremene plesne scene u Srbiji i novih modela formalnog i neformalnog obrazovanja u kulturi. Dobitnica nagrade „Jelena Šantić“ za aktivizam u polju kulture.
Bojana Mladenović 17 -21. 10. 2022.

Bojana Mladenović je umetnička direktorka SNDO (School for New Dance Development) u Amsterdamu. Od 2010. do 2014. Bojana je bila umetnička direktorka Teatra Het Veem, gde je podržavala radove nove generacije stvaralaca u oblasti koreografije, performansa i drugih vrsta eksperimentalnih izvođačkih umetnosti. Rođena je u Beogradu, gde je do odlaska u Amsterdam živela i radila kao koreografkinja i performerka. Jedna je od osnivačica Stanice Servisa za savremeni ples, Nomad Dance Akademije i druge scene. Bojana je dvostruki laureat Festivala koreografskih minijatura u Beogradu, a njene koreografije izvođene su u Narodnom pozorištu, KPGT-u, Bitef teatru i Malom pozorištu „Duško Radović“.

Puzzle prezentacija 27.11.2022.
*zbog trenutne situacije sa kovidom, raspored radionica je podložan promenama.
Svi zainteresovani treba da pošalju:
*kratku biografiju
*motivaciono pismo sa idejama i temama kojima bi tokom programa želeli da se bave i razviju ih u plesnu predstavu (dužine do jedne A4 strane); pored teksta, moguće je koristiti različite medije za predstavljanje ideje (kolaž, fotografije, crtež…)
*kontakt telefon i email adresu

Aplikaciju treba poslati na adresu stanica.info@gmail.com
Rok prijave je 15. mart 2022. Polaznici će biti kontaktirani do 18. marta. Broj učesnika je, zbog tehničkih i organizacionih uslova rada, ograničen. Učešće u programu podrazumeva pohađanje svih radionica uz minimalno odsustvo koje se mora najaviti unapred.
Za sve dodatne informacije pišite na stanica.info@gmail.com
Kolo/ NEUT, Foto: Luka Knežević Strika / FotoTim Magacina
„Zvučaću kao baba sa reklame za kosmodisk („da nije njega ovo slatko sada ne bi bilo na mom stolu“), ali zaista mi je Puzzle edukacija mnogo značila i promenila život. Otvorila mi je neke nove poglede na savremeni ples, performans i uopšte na nove prakse u umetnosti danas, povezala sa sjajnim ljudima.

Super mi je što smo imali toliko različitih mentora, koji su, svako na svoj način, specifični i osobeni. Tako dobijamo širu sliku o svemu ovome, mnogo različitih iskustava koje kasnije možemo primeniti u nekim svojim stvarima koje radimo kao i na svim drugim poljima umetnosti.

Kvalitetan obrazovni program, iako je u pitanju neformalno obrazovanje, nudi stvarno puno prilika i kartu za ulaz u novo polje svima koje to ozbiljno zanima. Besplatan je program, što je danas retkost.”

Jovana Stojić, polaznica programa Puzzle, jedna od osnivačica grupe NEUT

Related posts