Pandemija, neplaćeni kućni rad i žene – predstavljanje rezultata istraživanja

Rezultati velikog istraživanja „Vratiti svoje vr(ij)eme”, o uticaju pandemije na povećani teret neplaćenog kućnog rada koji su podnele mlade devojke i žene iz Srbije i Bosne i Hercegovine, biće predstavljen u utorak, 3. marta u 18 časova. Onlajn događaj moći će da se prati putem ovog linka

Tokom prethodnih godinu dana Centar za ženske studije Beograd i Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA realizovali su istraživački projekat „Vratiti svoje vr(ij)eme: kampanja za ravnopravne navike u obavljanju kućnog rada među Milenijalkama i Zumerkama zasnovana na istraživanju”.

„Pandemija, koja i dalje traje, samo je pogoršala probleme u sferi kućnog rada i sasvim je izvesno da su najveći teret pandemije podnele žene. S tim u vezi, dodatno je poražavajuće to što se, bez obzira na veličinu problema, postojeća sistemska rešenja po pitanju neplaćenog kućnog rada slabo ili nikako ne primenjuju, a nova ne pronalaze i ne predlažu. Jer neplaćeni ženski rad nalazi se u osnovi trenutnog kapitalističkog sistema, koji se zasniva na izrabljivanju. Umesto takvog sistema treba razvijati infrastrukturu za poslove nege i brige, domove, vrtiće, svima otvorene i dostupne javne kuhinje, pa čak i zamišljati potpuno nove modele kolektivizacije kućnog rada”, objašnjava Nađa Bobičić koja u ime Centra za ženske studije koordinira istraživanjem. Rezultate istraživanja „Vratiti svoje vr(ij)eme” moguće je preuzeti sa ovog linka.

Predmet istraživanja bili su položaj i iskustva mladih žena u kontekstu COVID-19 pandemije u Srbiji i Bosni i Hercegovini, sa željom da se sazna na koje je sve načine pandemija COVID-19 uticala na preraspodelu, kvalitet i kvantitet neplaćenog kućnog rada koji obavljaju žene starosti od 19 do 34 godine.

Kao deo istraživanja, timovi Centra za ženske studije i Crvene organizovali su niz fokus grupa, a iskustva žena podeljena tom prilikom poslužila su kao osnova za pet epizoda stripa koji je postao hit na društvenim mrežama. Autorke stripe su spisateljica Lejla Kalamujić (BiH) i ilustratorka Danica Jevđović (Srbija), a sve epizode dostupne su na ovom linku

Osim pomenutih stripova, krajnji rezultati istraživanja, kao i komparativna analiza, biće javno dostupni u sklopu kampanje koja za cilj ima podizanje društvene svesti o ovom problemu.

Projekat „Vratiti svoje vr(ij)eme” realizovan je uz pomoć Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD i podršku Agencije SAD za međunarodni razvoj (USAID).

Foto: Centar za ženske studije Beograd

Related posts