„Tri ekologije“ Feliska Gatarija u izdanju „FMK knjige“

TRI EKOLOGIJE
Feliks Gatari
Manifest za nov način mišljenja problematike proizvodnje ljudske egzistencije u novim istorijskim kontekstima. Proširujući definiciju ekologije kako bi obuhvatila društvene odnose i ljudsku subjektivnost, kao i brigu o životnoj sredini, Feliks Gatari tvrdi da su ekološke krize koje prete našoj planeti direktan rezultat ekspanzije novog oblika kapitalizma i da nam je potreban novi, ekofilozofski pristup koji uvažava razlike između svih živih sistema.

Autorova društvena ekozofija, koja životnu sredinu promišlja u korelaciji sa socijalnom i mentalnom ekologijom, odriče se pseudonaučnih paradigmi u korist kretanja i intenziteta evolutivnih procesa, i zagovara rekonstrukciju ljudskih odnosa na svim nivoima sociusa.

Feliks Gatari, francuski psihoanalitičar, filozof, semiolog, aktivista i scenarista. Osnivač je šizoanalize, zajedno sa Žilom Delezom i ekozofije (ekološke filozofije), sa Arneom Nesom. Gatari je u svom radu, posebno kroz saradnju s Delezom, nastojao demontirati i istovremeno koristiti teorije Frojda i Marksa, kako bi reinterpretirao osnovne pojmove žudnje i društvenog poretka kroz „političku analizu želje kakvu iskazuje ili potiskuje zapadna kultura“.

„Ekologija kakvu ja zastupam dovodi u pitanje čitavu kapitalističku subjektivnost i kapitalističke formacije moći.“ Feliks Gatari

Cena: 484 RSD

NAPOMENA: Sve narudžbine posle 28.12.2021. šaljemo 10.1.2022, kada se vratimo sa prazničnog odmora.

Izvor: FMK knjige

Related posts