Umetnik Vladimir Nikolić je predstavnik Srbije za nastup na Bijenalu u Veneciji 2022. godine

Umetnik Vladimir Nikolić je predstavnik Srbije za nastup na Bijenalu u Veneciji 2022. godine
Imenovani komesar i Stručni savet za pripremu nastupa Republike Srbije na predstojećoj 59. Međunarodnoj izložbi umetnosti Bijenala u Veneciji 2022. godine doneli su odluku da će našu zemlju na ovoj prestižnoj manifestaciji predstavljati projekat „Hod sa vodom”(Walking with water) umetnika Vladimira Nikolića i kustoskinje Biljane Ćirić.

Komisija je odluku o predstavniku Republike Srbije na Međunarodnoj izložbi umetnosti Bijenala u Veneciji, koje će biti održano od 23. aprila do 27. novembra 2022. godine, donela jednoglasno, uzimajući u obzir kriterijume za vrednovanje pristiglih predloga projekata predviđenih tekstom konkursa.

Prema mišljenju Komisije, predloženi projekat Vladimira Nikolića i Biljane Ćirić je na najbolji mogući način ispunio sve propozicije propisane tekstom konkursa: od umetničkog kvaliteta, inovativnosti, jasne konceptualizacije i na prvom mestu korespondiranja sa centralnom temom manifestacije „Mleko (od) snova” (The Milk of Dreams/Il latte dei sogni) umetničke direktorke Ćećilije Alemani, preko ubedljivog predloga postavke, tehničke i finansijske izvodljivosti, do reprezentativnih i uglednih profesionalnih biografija umetnika i kustoskinje, kod nas i u svetu, što obezbeđuje doprinos uspostavljanju i unapređenju međunarodne saradnje, a pre svega afirmaciji savremene umetničke scene Srbije u globalnim okvirima.

Komisija je pregledala ukupno 35 predloga, od čega je osam kandidata ušlo u uži izbor i oni su imali priliku da dodatno obrazlože svoje projekte, tokom 20-minutnog onlajn predstavljanja.

Komisija je radila u sastavu, imenovana Komesarka i Stručni savet: Marijana Kolarić, direktorka Muzeja savremene umetnosti Beograd kao komesarka, i Stručni savet dr Jerko Denegri kao predsednik, istoričar umetnosti, likovni kritičar i teoretičar, profesor u penziji Filozofskog fakulteta u Beogradu i članovi: dr Ivan Grubanov, likovni umetnik, vanredni profesor Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, dr Jasmina Čubrilo, istoričarka umetnosti, vanredna profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr Ana Ereš, istoričarka umetnosti, naučna saradnica na Filozofskom fakultetu u Beogradu i dr Sarita Vujković, istoričarka umetnosti, direktorka Muzeja savremene umjetnosti u Banja Luci i vanredna profesorka Akademije umjetnosti u istom gradu.

Vladimir Nikolić (Beograd, 1974) diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1999. godine. Nakon studija pohađao je Školu za istoriju i teoriju slike pri Centru za savremenu umetnost Beograd. Magistrirao je 2005. a doktorirao na istom fakultetu 2016. godine. Zaposlen je kao docent na FLU na odseku Novi mediji. Od 2000. učestvuje na preko stotinu grupnih i samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je brojnih umetničkih nagrada među kojima su i Nagrada 50. Oktobarskog salona kao i nagrada  „Dimitrije Basićević Mangelos”. Njegova dela nalaze se u privatnim i javnim kolekcijma, između ostalih i u Centre Pompidou (Francuska), i u Muzeju savremene umetnosti Beograd.

Izvor: MSUB

Related posts