„Otvorena knjiga“ objavila novu knjigu Uroša Ristanovića „Sporazumi“

Nina je nestala. Možda se izgubila, možda je odletela, ili se samo negde zaturila. To niko ne zna sa sigurnošću, a najmanje glavni junaci ove knjige koji kreću u potragu za njom. Ta potraga, opisana linijama, crtežima, slovima i stranicama „Sporazuma“, odvešće ovaj dvojac na razna poznata i nepoznata mesta i omogućiće im da nađu čak i ono što nisu tražili. A da li će i kako pronaći Ninu?

„Probijali smo se, napolju, kroz gust puding dima
Put nam je pretrčala neka devojčica
rekla si: možda je to Nina.
…Pa… možda i jeste“

Nakon zbirke pesama „Sutra“ i romana „Vivid“, „Sporazumi“ su treća knjiga Uroša Ristanovića. Ova knjiga bi se žanrovski mogla odrediti kao putovanje istrage.

„Sporazume“ možete naurčiti putem sajta „Otvorene knjige“.

BIOGRAFIJA AUTORA

Uroš Ristanović rođen je 1994. godine u Beogradu. Diplomirao na Katedri za srpsku književnost i jezik sa komparatistikom Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde je završio i master studije Srpske književnosti. Pri Slavističkom institutu Univerziteta u Kelnu završio je master studije Cultural and Intellectual History between East and West. Nakon završenih master studija pohađao je doktorske studije srpske književnosti na Univerzitetu u Beogradu. Trenutno radi kao asistent pri Insitutu za slavistiku Univerziteta u Beču. Osnivač Studentskog književnog lista „Vesna“ pri Filološkom fakultetu, urednik rubrike „Poezija“ u časopisu „Eckermann“. Objavio zbirku pesama „Sutra“ (Edicija „SENT“, Novi Pazar : 2018), kao i roman „Vivid“ („Otvorena knjiga“, Beograd: 2020). Objavlјuje poeziju, eseje i kritiku u periodici. Živi na Umci i u Beču.

Related posts