Tribina „Beskućništvo u Srbiji danas – od negiranja do realnosti“ u CK13

18. 11. 2021. 19h

Omladinski centar CK13 vas poziva na tribinu “Beskućništvo u Srbiji danas – od negiranja do realnosti” na kojoj ćemo rasvetliti pitanje beskućništva iz pravno-političke, socio-ekonomske i socio-psihološke perspektive.

Poteškoća adekvatnog razumevanja prava na stanovanje proizilazi iz dvostruke proizvodnje beskućništva i sveta individualnih i kolektivnih predstava o beskućništvu – od strane države koja je stanovanje prepustila tržištu bez odgovarajućeg sistema pravne i socijalne zaštite, i samih ljudi kojima se pitanje stanovanja nameće isključivo kao individualna odgovornost i (ne)sposobnost.

Cilj tribine je da se pitanje beskućništva otvori kao pitanje sve više ugroženog i nedostižnog prava na stanovanje, a koje ostaje skriveno marginalizacijom, kriminalizacijom i patologizacijom ljudi koji su bez krova nad glavom ili koji su u riziku od beskućništva.

Ko sve čini beskućnike? Koji su uzroci beskućništva? Koji su instrumenti zaštite i prevencije na raspolaganju? Kako beskućništvo utiče na živote ljude u nevolji? Sve ovo su pitanja koja ćemo postaviti sa svešću da naši odgovori određuju razumevanje problema i njegovo rešavanje.

Na tribini govore:
Marko Vasiljević, A11 – inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Beograd
Luka Todorović, UG Patria, Novi Sad
Ana Bilinović Rajačić, Katedra za sociologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad
Jovana Čikić, Katedra za sociologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad
Moderacija: Ozren Lazić, CK13, Novi Sad

*za prisustvovanje tribini neophodno je posedovanje covid propusnice.

Tribinu organizuje Omladinski centar CK13 u okviru projketa “Svakodnevno je političko: Pravo na slobodu od beskućništva uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, SAD.

Izvor: CK13

Related posts