„Veb-portal „Maštoplet” proslavio godinu dana postojanja“

Obeleženo godinu dana postojanja informativnog veb-portala „Maštoplet” za dečije stvaralaštvo i stvaralaštvo za decu

Udruženje Alia Mundi za promociju kulturne raznolikosti sa književnicom i novinarkom Anom Stjeljom na čelu je 26. oktobra 2020. pokrenulo jedinstveni informativni kreativno-edukativni veb-portal „Maštoplet” kako bi skrenulo pažnju na značaj dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu.

Tokom godinu dana postojanja, „Maštopletov blog” koji je pokrenut u okviru ovog veb-portala, javnost je redovno informisao o svim značajnim aktivnostima i aktuelnim događanjima vezanim za decu, dečiju edukaciju i dečije stvaralaštvo.

„Maštopletov blog” je u protekloj godini objavljivao vesti o konkursima za decu, bilo da su u pitanju likovni ili literarni konkursi, zatim je predstavljao nova izdanja dečijih knjiga, najavljivao književne, pozorišne i umetničke festivale za decu, a sve kako bi ih motivisao da se više posveti kulturi, umetnosti i kreativnom radu.

U okviru „Maštopletovog bloga” predstavljene su i različite edukativne, kreativne i druge radionice za decu, zatim različite aktivnosti dečijih odeljenja pri bibliotekama širom Srbije.

Posebna pažnja je posvećena humanitarnim organizacijama, školama i edukativnim radionicama koje rade na promociji dečijeg obrazovanja, kreativnog stvaralaštva, pomoći deci kroz razne vidove i aktivnosti, a sve kako bi roditeljima olakšale usmeravanje dece ka što boljoj edukaciji, razvoju motivacije i kreativnog razmišljanja kod dece, njihovog zdravog odrastanja, te ka što svrsishodnijem, ispunjenijem i srećnijem detinjstvu.

Izvor: Maštoplet

Related posts