Koncert klasične muzike u SKC-u

25. 10. u 19.00 velika sala: Ladislav Mezei, violončelo, Milan Popović, čembalo: Johan Sebastijan Bah – Sonate za violončelo i čembalo, integralno izvođenje

Milan Popović je čembalista i pijanista, aktivan kao solista i kamerni muzičar, klavirski i kontinuo saradnik. Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu završio je osnovne studije klavira i čembala, u klasama red. prof. Ninoslava Živkovića i red. prof. Zorice Ćetković. Na istom fakultetu sa uspehom je odbranio doktorski umetnički projekat istražujući interpretativne veze između francuske muzike za čembalo 18. i 20. veka.
Tokom školovanja konstantno se usavršavao na kursevima klavira i čembala u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je nagrada laureata, prvih i drugih nagrada na brojnim pijanističkim takmičenjima domaćeg i međunarodnog karaktera.
Gostovao je na brojnim muzičkim festivalima u zemlji i inostranstvu i ostvario koncertne resitale i gostovanja kao solista i kamerni muzičar u Austriji, Hrvatskoj, Bugarskoj i Španiji. Poneo je titulu Talenta festivala Trigonale 2011.
Član je ansambla za staru muziku Temenos.
Inicijator je i umetnički koordinator obeležavanja Evropskog dana stare muzike, koji se od 2013. godine održava na Fakultetu muzičke umetnosti, uz podršku Evropske mreže za staru muziku.
Docent je za umetničku oblast čembala na Poliinstrumentalnoj katedri FMU u Beogradu i angažovan u nastavi pri Katedri za kamernu muziku istog fakulteta. Bio je gostujući profesor i predavač na Univerzitetu „Slobomir P“ u Bijeljini (Bosna i Hercegovina) i Visokom konzervatorijumu za muziku u Vigu (Španija)

Ladislav Mezei redovni je profesor na Katedri za kamernu muziku Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Nakon studija u Beogradu, usavršavao se na Muzičkoj akademiji Ferenc Liszt u Budimpešti. Bogata umetnička biografija gospodina Mezeia uključuje dve sezone na poziciji solo čeliste Sarajevske opere i filharmonije, mesto stalnog člana Beogradske filharmonije i poziciju vođe grupe violončela (1975–2004), zatim solističke nastupe sa Vojvođanskim simfoničarima, Simfonijskim orkestrom RTS i orkestrom Vojske Jugoslavije. Bio je solista i član baroknog ansambla Muzika Florida i Akademskog kamernog ansambla Jeunesse musicale. Naročito su zapaženi njegovi nastupi na solo resitalima širom prostora bivše Jugoslavije. Među nastupima gospodina Mezeia ističe se učešće na Milenijumskom gala koncertu u njujorškom Linkoln centru, 1999. godine. Stalni je saradnik u orkestru Camerata Serbica, sa kojim je gostovao u regionu i Evropi, a dugogodišnji je član Pančevačkog gudačkog kvarteta (Arco). Osnivač je Jevrejskog kamernog orkestra sa kojim je ostvario veliki broj koncerta. Poslednjih godina redovan je član više kamernih ansambala koji neguju savremenu muziku. Gudački kvartet TAJJ, čiji je takođe član, postao je 2005. godine prvi kvartet koji je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu stekao magistarsko zvanje.

Izvor: SKC

Related posts