Predavanje „Arhitektura Novog Beograda na filmu“ u DKSG

Dom kulture “Studentski grad”

Utorak 14. septembar
Mala sala u 20:00

ARHITEKTURA NOVOG BEOGRADA NA FILMU

Autor: Marko Jakasović

Prvo predavanje:

Upoznavanje sa istorijom Novog Beograda tj početkom gradnje još u predratnom periodu i nastavak gradnje u socijalističkom periodu.

Arhitektura Novog Beograda – specifičnosti brutalizma i prostornog planiranja. Prikaz Novog Beograda na filmu u socijalističkom periodu.

Izvor: DKSG

Related posts

Leave a Comment