Koncepcija i „čitanje“ izložbe „Efekat pregleda“

Javno vođenje br. 1:
Koncepcija i „čitanje“ izložbe Efekat pregleda

Muzej savremene umetnosti, Beograd
 
Subota: 03. jul 2021. godineu 13 časova 

Muzej savremene umetnosti, Beograd vas poziva na Javno vođenje br. 1: 
Koncepcija i „čitanje“ izložbe

Uvodno javno vođenje ko-kustosa Zorana Erića osvetliće koncepciju čitavog projekta „Efekat pregleda“. Fokus vođenja će biti na kustoskoj strategiji osmišljenoj za realizaciju projekta i neminovnom prilagođavanju pandemiji koronavirusa. Biće predstavljeno šest podtema projekta i način na koji se one mogu pratiti kroz postavku izložbe. Još jedna bitna tema biće smernice održivosti projekta i metodologija rada na izložbi koja se bavi ekološkim problemima. Konačno, u uvodnom vođenju biće predstavljeni radovi umetnika/ca koji su poducirani upravo za projekat „Efekat pregleda“. 

Više informacija o projektu na: www.msub.org.rs/efekat-pregleda

Izvor: MSUB

Related posts

Leave a Comment