Program SKC Kragujevca od 28. juna do 4. jula 2021. godine

Utorak, 29. jun u 2000
Kontakt galerija SKC i Galerija SKC
Izložba RETROSPEKTIVA 20/21

IZLOŽBU ĆE OTVORITI DIPL. INŽ. ARH. IVAN RADULOVIĆ, GLAVNI GRADSKI URBANISTA

Projekat Retrospektiva 20/21 predstavlja selekciju radova profesora i studenata sa katedre za unutrašnju arhitekturu na Filološko-umetničkom fakultetu, Univerziteta u Kragujevcu nastalih u vremenskom okviru akademske 2020/2021. godine.
U sklopu izložbe Retrospektiva 20/21 prvi put će biti predstavljen zajednički projekat grupe profesora u sastavu: dr um. Katarina Lončarević, Jelena Ruvidić, Natalija Bogdanović i dr Bojana Pašajlić i studenata II, III i IV godine (Simona Blagojević, Maša Milenković, Ivana Milojević, Ksenija Zečević, Anđela Hadžić, Anđela Desivojević, Nevena Pantelić, Aleksandar Đukić i Elena Pajkić) koji su radili na rešenju i realizaciji dva spojena projekta u jednu autentičnu celinu pod nazivom Izlaži, ne odlaži / Open-space Learning, Učionica na otvorenom. Navedeni projekat odnosi se na prostornu strukturu izložbenih panoa sa pozicijama za rad, a podržan je od strane organizacije Mladi su zakon kao rezultat konkursa Šta nam teško.
Panoi ujedno predstavljaju i projekat kroz koji su studenti pod mentorstvom profesora imali uvid potpunog procesa od ideje do realizacije. Na ovim panoima biće izloženi studentski radovi koji kao takvi prikazaju praktičnu namenu projekta i jedinstven element koji su studenti kreirali za sopstvene namene.
Ovakav koncept izlaganja i rada osmišljen je prvenstveno kao odgovor studenata na problem nedostatka prostora za rad i izlaganje koji se nameće kroz širu sliku problema FILUM-a kao podstanara. Sa druge strane, ovakva struktura daje odgovor i na sadašnju epidemiološku situaciju zbog koje prostorna kompozicija kao što su projektovani panoi može da funkcioniše na bilo kojem otvorenom prostoru u urbanoj strukturi grada ili van nje.
Simbioza predstavljenih projekata profesora sa katedre za unutrašnju arhitekturu (kako izvedenih tako i onih koji su na nivou idejnih rešenja) kroz različitost obrađivanih tema daje celovit prikaz savremene projektantske prakse u enterijeru i arhitekturi uopšte.

dr Bojana Pašajlić

Profesori katedre za unutrašnju arhiekturu, Filološko-umetničkog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu:

dr um. Katarina Lončarević,
dr Jelena V. Atanasijević,
Jelena Ruvidić,
dr um. Ivana Pavlović,
mr Sanja Drvenica,
Nataija Bogdanović,
mr Nebojša Savović Nes,
dr Bojana Pašajlić.

Sreda, 30. jun u 2100
Radio televizija Kragujevac
SKC kvArt – Ukopnici, Nenad Ignjatović

Nenad Ignjatović je superfinalista evropskog festivala slem poezije i jedan od najaktivnijih domaćih slem pesnika. Knjiga Ukopnici, koja je obajavljena u 19. kolu edicije Prvenac pripada začudnoj formi izmešane drame i poezije. Šta o svemu tome ima da kaže naš mladi pesnik pogledajte u emisiji SKC kvArt.

Petak, 2. jul u 2000
Letnja scena SKC
Predstavljanje knjige Oblak iznad šanka – Aleksandar Marković

Ovaj pesnički koktel sačinjen je od stihova inspirisanih životnim tokovima autora. U pitanju je savremena i urbana poetika u čijem su se kovitlacu obreli motivi i slike isceđene za šankom koji ovde ima mističan karakter, i koji je mikrokosmički izvor svojevrsnog postojanja u nepostojanju.
Aleksandar Marković je rođen 1991. godine u Negotinu. Izuzetnu pažnju poklanja stilu, u stanju je da pusti pesme da sazrevaju godinama. Za njega se kaže da piše odmereno i andrćevski izvagano. Živi i stvara u Beogradu.

Izvor: SKC Kragujevac

Related posts

Leave a Comment