Poziv na seminar o radikalnom feminizmu namenjenom muškarcima

Pozivamo vas da se prijavite na seminar alternativnih politika Previše vremena je prošlo: Radikalni feminizam za muškarce, koji će se održati 27. i 28. marta u Crnoj kući. Ovo je prvi put da je program seminara namenjem posebno muškarcima, i prvi put da se temom radikalni feminizam obraća muškarcima.

Američka feministkinja bel huks (bell hooks) je patrijarhat opisala kao društvenu bolest koja najviše i najdirektnije ugrožava život, i koja na poseban način pogađa život muškaraca, ali je oni najčešće uopšte nisu svesni. Ni samu reč ‘patrijarhat’ muškarci najčešće ne susreću u svom svakodnevnom životu, niti im je poznato samo značenje pojma, na šta se tačno odnosi i šta označava – iako ta reč imenuje upravo ono što kao muškarci svakodnevno živimo i činimo, upravo to što jesmo. Prema uvidu bell hooks – ‘ništa više ne pokazuje trajno prisustvo i dejstvo antifeminističke predstave muškaraca kao svemoćnih od same nesvesnosti i neznanja muškaraca o glavnom aspektu političkog sistema koji oblikuje i ispunjava muški identitet i osećaj sopstva od rođenja do smrti’.

Prema analizi radikalne feministkinje Meri Dejli (Mary Daly), muška nadmoć i nasilje ustvari su izrazi suštinske nemoći i straha muškaraca da se suoče sa prazninom identiteta i ništavilom prividnog sopstva. I budući da autentično biće ne nalaze u sebi, većina muškaraca svoje postojanje temelji spolja, na društvenim odnosima moći, tj. na patrijarhatu kao društveno-političkom i religijskom sistemu održavanja (privida) muške moći i (iluzije) muškog identiteta. Upravo odatle proizilaze sve istorijske institucije i oblici muške dominacije i nasilja, oni direktni – heteroseksualni seks, silovanje, prostitucija i pornografija; kao i oni manje očigledni ali jednako nasilni prema ne-muškom ili ne-ljudskom – porodica, crkva, država, jezik, nauka, ekonomija, i sve odatle normalizovane prakse eksploatacije prirode i eksploatacije životinja.

Dvodnevni program seminara Previše vremena je prošlo: Radikalni feminizam za muškarce sastoji se od predavanja, razgovora, radionica, i temelji se na konceptu neformalnog obrazovanja kao procesa kroz koji učimo zajedno – jedni od drugih, o drugima i o sebi. U ovom slučaju, učićemo jedni o drugima i o sebi kao muškarcima. Naime, da li je u pitanju prirodno ili identitetsko svojstvo? Odakle izvesnost tog svojstva? Odakle izvesnost prava i privilegija pripisanih muškarcima/muškosti? Šta muškost znači, kome i zašto?

Kroz takav proces preispitivanja (sebe), nastojaćemo dostići verodostojniju perspektivu sagledavanja i razumevanja patrijarhalnog sveta i našeg saučesništva u njemu, i našeg učešća u naporu oslobađanja od patrijarhata. Ako želimo otkriti/povratiti dobrotu, otvorenost i iskrenost u odnosima i izražavanju sopstvenih osećanja, poručuje bel huks – moramo predvideti alternative patrijarhalnoj muškosti.

Kroz program seminara obradiće se pitanja društveno-istorijskog konteksta nastanka i razvoja feminizma kao političkog pokreta za oslobođenje žena, učenja i praksi radikalnog feminizma, patrijarhalnog sistema i njegovih institucija, seksualnog nasilja kao principa muške nadmoći, intersekcionalnosti radikalnog feminizma, savezništva muškaraca u feminističkom pokretu, i feminističke vizije sveta bez patrijarhata.

Seminar vode Miloš Urošević (Žene u crnom) i Borislav Prodanović (CK13).

Seminar je besplatan. Namenjen je muškarcima koji veruju da je drugačiji svet moguć i da je drugačiji muškarac moguć. Prijave se vrše putem online formulara kojem možete pristupiti preko linka.

Odabir učesnika će se vršiti na temelju motivacije i obrazloženja prijave. Detaljna agenda će biti dostavljena učesnicima na e-mail.

Rok za podnošenje prijava je 23. mart.

Ovaj seminar se realizuje u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji su podržali Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.

Izvor: CK13

Related posts

Leave a Comment