„Ornamentalna bastina – dvopredjne carape Srbije“ u Etnografskom muzeju

Podsećamo vas da u Etnografskom muzeju možete pogledati izložbu Ornamentalna baština – dvopređne čarape Srbije, autora Dušice Živković. Izložba je nastala kao rezultat višegodišnjeg istraživanja načina izrade i ukrašavanja dvopređnih čarapa, kao dela narodnog kostima i ornamentalne baštine Srbije.

Izložba se, u okviru teme dvopređnog pletenja i šara, oslanja na fondove Etnografskog muzeaj u Beogradu i Zavičajnog muzeaj u Knjaževcu, sa željom da se pokaže zadivljujuća lepota narodne umetnosti i umešnosti pletilja. Ova multimedijalna izložba izborom predmeta iz zajedničkih fondova ova dva muzeja ukazuje ne samo na veštinu pletenja već i na zadivljujuću lepotu narodne umetnosti, na unikatna umetnička dela anonimnih narodnih umetnica pletilja. U izboru od 58 čarapa s kraja XVIII i početka XX veka, kao i izloženog dela kolekcije crteža dvopređnih čarapa i šara, jedinstvenog u svetu (17 crteža i 78 tabli ornamenta), retko se mogu naći dva para čarapa koje su ukrašavane istim šarama i ornamentnim kompozicijama.

Ornamentalna dvopređna baština, ukorenjena kako u slovenskoj kulturi tako i u antičkim ornamentalnim motivima, oličena je u najstarijem primerku dvopređnih čarapa iz 18. veka, možda najstarijim potpuno sačuvanim čarapama u Evropi. Ovakvi rariteti čine fenomenološki kamen temeljac muzejskog poduhvata.

Uz korišćenje savremenih tehnologija i digitalnih sadržaja, animiranih filmova, aplikacija i video-materijala, na multimedijalnoj izložbi Ornamentalna baština – dvopređne čarape prikazano je znanje i veština pletenja dvopređnih čarapa koje još uvek prisutno na području istočne Srbije, u okolini Knjaževca. Ta znanja i veštine su 2018. godne upisani u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije kao važan deo identiteta i nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.

Izvor: Etnografski muzej u Beogradu

Related posts

Leave a Comment