Počele prijave za onlajn obuku „Demistifikacija planiranja“

DEMISTIFIKACIJA PLANIRANJA
pristup i razumevanje informacija od javnog značaja u oblasti urbanističkog i prostornog planiranja

online obuka / 8 – 10. februar, 18 – 20č

Preduslov za aktivno učešće građana i drugih zainteresovanih strana u urbanističkom planiranju i donošenju odluka od javnog interesa jeste pristup jasnim i pouzdanim informacijama, a zatim i razumevanje procesa izrade urbanističkih i prostornih planova. Procesi izrade planova su veoma složeni – procedure i mehanizmi su komplikovani, učesnici mnogobrojni, a interesi sukobljeni. U kakofoniji koja se može čuti oko svakog pojedinačnog slučaja izgradnje u Srbiji, manjka informacija i odsustva dijaloga, pristup pouzdanim informacijama je nejasan, što poziciju građana čini veoma nepovoljnom i onemogućava njihovo aktivno učešće.

#GrađaniImajuMoć #InteraktivniUrbanizam #KaKolaborativnomUpravljanju

PROGRAM OBUKE:

I DAN / Ponedeljak 8. februar
DEMISTIFIKACIJA PLANIRANJA – razumevanje procedura i procesa

18:00 – 18:30

Demistifikacija institucija /  Vodi: Siniša Trkulja
Predstavljanje različitih institucija koje učestvuju u planiranju, njihovih uloga i nadležnosti u proceduri izrade plana i participacije sa građanima.
 
18:30 – 19:00
 
Demistifikacija planova /  Vodi: Ana Graovac
Predstavljanje različitih vrsta planova (prostorni i urbanistički, strateški i detaljni planovi), njihovih tema, uloga, obuhvata i sadržaja.
 
19:00 – 19:30
 
Demistifikacija interesa Vodi: Jasmina Đokić 
Predstavljanje različitih vrsta interesa (individualnih/privatnih, zajedničkih i opštih/ javnih) i njihovih uticaja na planiranje korišćenja građevinskog zemljišta.
II DAN / Utorak 9. februar
PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA  –  Geografsko informacioni sistemi GIS  / Nacionalni nivo
 
18:00 – 18:30
 
GIS u gradovima i opštinama Srbije Vodi: Klara Danilović
U kojoj meri gradovi i opštine u Srbiji koriste GIS kao alat za izradu i prikaz urbanističkih planova, i kao instrument za praćenje promena u prostoru? Mreža za GIS je radno telo Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) koje je osnovano u cilju promovisanja korišćenja geografskih informacionih sistema u gradskim i opštinskim administracijama. Koliko gradova i opština je u mogućnosti da primeni GIS i šta su glavne prepreke u masovnijoj primeni ovog alata?

18:30 – 19:00

eProstor Vodi: Siniša Trkulja
 eProstor je koncept elektronskih usluga za potrebe prostornog i urbanističkog planiranja koji se odnosi na elektronske procedure izrade i sprovođenja planskih dokumenata i organizaciju prostornih podataka u planskim dokumentima.
 
19:00 – 19:30

GIS GeoSrbija / Vodi: Milena Ivanović
Geosrbija je geoportal Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka koji uređuje Republički geodetski zavod. Na prezentaciji će biti predstavljene široke mogućnosti korišćenja portala Geosrbija, poput pretraživanja i kombinovanja podataka, kao i upoznavanje sa brojnim setovima podataka u okviru portala.
III DAN / Sreda 10. februar
PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA  – Geografsko informacioni sistemi GIS  /
Lokalni nivo – Beograd
 
18:00 – 18:30
 
GIS URBEL / Vodi: Ana Graovac 
GIS URBEL je aplikacija za pregled važećih urbanističkih planova u Beogradu. Predstavljanje aplikacije obuhvata vrstu podataka/planova koji se prikazuju, mogućnosti njihovog pretraživanja i „čitanja“ tekstualnihi grafičkih priloga.

18:30 – 19:00
 
GIS BEOLAND Vodi: Ksenija Radovanović
Kratak prikaz osnovnih alatki za čitanje važećih planova iz fotelje, korišćenjem aplikacije GIS Beoland. GIS Beoland je začetak GIS servisa Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, dostupan na adresi https://gis.beoland.com/smartPortal/gisBeoland.
 
19:00 – 19:30
 
GIS Zelenih površina Beograda Vodi: Anica Teofilović 
Predstavljanjem aplikacije „GIS zelenih površina Beograda“ biće prikazan prostorni i tematski obuhvat baze podataka, vrste objekata i prateći atributi, način pretraživanja i osnovne funkcionalnosti koje su na raspolaganju.

 
Prijavljivanje se vrši klikom na ovaj link.
Broj učesnika je ograničen.
 
*Sesije se snimaju i biće objavljene na internet stranici Interaktivni urbanizam.
 
Obuka se sprovodi u okviru projekta „Interaktivni urbanizam: platforma za razumevanje problema urbanog razvoja“ podržanog od strane Crte kroz inicijativu #GrađaniImajuMoć, kao deo dugoročnog projekta „Ka kolaborativnom upravljanju“ koji CZKD sprovodi u saradnji s profesorkama i alumnijima Master smera „Integralni urbanizam“ Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i uz podršku Fondacije Hajnrih Bel u Beogradu.

Više na: www.interaktivniurbanizam.com

Izvor: CZKD

Related posts

Leave a Comment