Otvoren konkurs za Nagradu „Ranko Radović“

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, kao osnivač, i Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – Departman za arhitekturu i urbanizam, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, Urbanistički zavod Beograda, WIENERBERGER d.o.o. KANJIŽA, Inženjerska komora Srbije, Radio-televizija Srbije, kao suosnivači, objavili su javni konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović.

Konkurs je trajao od 01. septembra do 15. oktobra 2020. godine.

Nagrada se dodeljuje za:

1. kritičko-teorijske tekstove o arhitekturi objavljene u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade, i to za kritike, eseje, knjige, predavanja i pisanu reč uopšte;

2. realizovano arhitektonsko delo dovršeno u istom periodu;

3. televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije realizovane u istom periodu.

Na osnovu pristiglog  konkursnog materijala  žiriji su doneli sledeće odluke:

Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović, u kategoriji 1 (kritičko teorijski tekstovi o arhitekturi, urbanizmu i gradu), jednoglasno, je doneo Odluku da nagradu za kritičko teorijske tekstove o arhitekturi, urbanizmu i gradu dodeli:

autoru Aleksanderu Trumiću za knjigu Yugo-monumen(TI)tomanija – Bogdan Bogdanović između mašte i političke stvarnosti, u izdanju Orion arta, Beograd, 2020.

Žiri je radio u sastavu: dr Zlata Vuksanović Macura, dipl. inž. arh. (predsednica Žirija), prof. dr Luka Skansi, dipl. inž. arh. i Slobodan Giša Bogunović, diplomirani filozof.

Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović u kategoriji 2 (realizovano arhitektonsko delo), jednoglasno, je doneo Odluku da nagradu za realizovano arhitektonsko delo dodeli:projektu Studio Miklavc i autorima: Dekleva Gregorič Architects Aljoši Dekleva, u.d.i.a., M.Arch. (AA Dist); Tini Gregorič, u.d.i.a., M.Arch. (AA Dist); Lei Kovič, u.d.i.a. za Hidden addition to a suburban row house, Škofja Loka, Slovenija, 2019. Žiri je radio u sastavu: prof. Vasa Perović, dipl. inž. arh. (predsednik Žirija), prof. Zorica Savičić, dipl. inž. arh. i Milenija Marušić, dipl. inž. arh. 

Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović u kategoriji 3 (televizijske emisije, izložbe, multimedijalne prezentacije), većinom glasova, je doneo Odluku da nagradu za televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije dodeli:

Udruženju Moderni u BeograduOdgovorno lice: Snežana Zlatković, d.i.a., za izložbe Moderni u Beogradu, Galerija Kolektiv, Galerija FLU, Ulična galerija, OZON ARTspace, Kolarčeva zadužbina, 2019.

Žiri je radio u sastavu: Zoran Dmitrović, dipl. inž. arh. (predsednik Žirija), prof. mr Branko Pavić, grafičar i Radonja Leposavić, istoričar umetnosti i radijski novinar.


Svečana dodela Nagrade Ranko Radović i otvaranje izložbe učesnika konkursa trebali su da se održe u ponedeljak, 21. decembra 2020. godine u Zadužbini Ilije M. Kolarca, Studentski trg 5, Beograd.

Zbog vanredne situacije izazvane pandemijom virusa Covid 19 i mera koje je doneo krizni štab svečana dodela nagrade i otvaranje izložbe učesnika konkursa održaće se u Zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca u prvoj polovini 2021. godine.Tokom 2021. godine izložba će biti održana na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Dobitnicima nagrada će biti isplačen novčani deo nagrade.


Pokrovitelji Nagrade Ranko Radović: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

RANKA RADOVIĆA (1935-2005)

Ime ove nagrade za arhitekturu, kao i predlagač koji je ustanovio nagradu Udruzenje Likovnih i Primenjenih Umetnika i Dizajnera Srbije, nije slučajno i sasvim je u skladu sa sveobuhvatnim domenima izražavanja stvaralačke ličnosti Ranka Radovića u okviru arhitekture kao discipline, ali, takodje i osnivača, samog ULUPUDS-a, koji svojim aktivnostima obuhvata široki dijapazon likovnog stvaralaštva.

Bibografija prof. dr Ranka Radovića

Uobičajeni osvrt na biografske podatke iz života arhitekte Ranka Radovića, pretstavljaju ga kao Beogradjanina odraslog na Dorćolu i Starom gradu, gde je završio osnovnu školu “Janko Veselinović” u Dušanovaoj ulici, kao i Prvu beogradsku gimnaziju takodje u Dušanovoj ulici. Sticajem porodičnih okolnosti niže razrede gimnazije i malu maturu je završio u Parizu na francuskom jeziku. Aktivno se bavio košarkom i bio kapiten juniorskog tima “Crvene zvezde”, a biciklizam je trenirao u klubu “Avala”.

Završio je nižu muzičku skolu svirajući harmoniku i gitaru.

Još u gimnazijskim danima je saradjivao u “Listu  mladih”, gde su objavljivani njegovi eseji, crteži i pesme. Kao izuzetan učenik Prve beogradske gimanazije bio je poznat po svojim sastavima iz književnosti i recitovanju poezije, kao i crtanju, pa je sa 15 godina u svečanoj sali “Kolarca” čitao svoj prvo – nagradjeni rad na beogradskom takmičenju iz književnosti. Tada nije mogao ni slutiti da će u toj istoj velikoj Koncertnoj  sali “Kolarca”  održati, kao  profesor arhitekture, 150 predavanja, i više ciklusa, sa prosečno 1000 posetilaca svih generacija i različitih profesija.

Posle rane smrti majke, napustio je porodični dom i svoje studije arhitekture na beogradskom Arhitektonskom fakultetu, nastavio izdržavajući se sopstvenim radom kao novinar lista “Borba” i za rubriku iz kulture “Politike” i “Večernjih novosti”, gde su uz tekstove često objavljivane njegove autorske fotografije i crteži grada. Crtao je, takodje, likovne priloge automobila, za automobilisticki list “Moto-reviju”. Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu je magistrirao sa temom Urbana morfologija, kod mentora prof. dr Olivera Minića, a dobivši  stipendiju  Francuske vlade, doktorirao je na Sorboni, kod mentora, profesora i znamenitog teoretičara umetnosti Bernarda  Dorivala (čija  je  knjiga Savremeno  francusko  slikarstvo, prevedena i na naš jezik, ”Svijetlost”, Sarajevo 1957.) Tema njegovog doktorata na francuskom (docnije  kao knjiga izdata je na srpskom jeziku) jeste: Savremena arhitektura izmedju stalnosti i promena, ideja i oblika .

Njegov doktorat na Sorboni je ocenjen najvišom ocenom, a  prilikom odbrane u svojoj  reči  mentor  prof. Dorival je, izmedju ostalog,  posebno istako i vrednost njegovog stila, načina izražavanja u pisanju  na veoma dobrom francuskom jeziku.

Osim izuzetnog poznavanja francuskog jezika, on je veoma dobro znao i engleski jezik na kojem je napisao 2 knjige, dok je bio profesor u Helsinkiju. Na engleskom jeziku je predavao na mnogim stranim Univerzitetima, a znao je i ruski i italijanski jezik, dok se nemačkim i španskim služio u čitanju knjiga u originalu. Njegova  lična biblioteka broji 3000 knjiga.

Svoj puni radni vek je proveo kao profesor arhitekture, i to od asistenstskog mesta do redovnog  profesora. Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, (punih 25 i više  godina) vodio  je i predavao predmet Savremena arhitektura i forma grada

Deset godina je predavao Estetiku savremene arhitekture na Fakultetu primenjenih umetnosti, a držao je predavanja i na Beogradskoj otvorenoj školi, BOŠ, kao i na Fakultetu umetnosti u Beogradu.

Po pozivu je od 1990. godine, bio gostujući profesor na postdiplomskim studijama arhitekture i dizajna u Cukubi, u Japanu, 3  godine, a potom, takodje po pozivu  je vodio  4  godine , Katedru Elijel  Sarinen , za  medjunarodne postdiplomske  studije  arhitekture , u  Helsinkiju,  nazvane po značajnom finskom arhitekti.

Predavao je, isto tako, na postdiplomskim  studijama u Rimu, Palermu, Stokholmu, Cirihu, Lisabonu, Melburnu, Montrealu u Kanadi, i na  letnjim  školama  arhitekture u  Otanijemiju , Porvou  i  Ivaskili u  Finskoj, koju je vodio čitavih 10  godina, zatim u Irskoj i  Sabaudiji u  Italiji. Držao je predavanja i u svim glavnim  gradovima takozvane  ex-Jugoslavije, na postdiplomskim  studijama u Zagrebu, Sarajevu, Ljubljani i Skopju,  kao i brojna javna prdavanja.

Smatrajući da su predavanja jednovremeno likovni i retoraski doživljaj, a ne samo dokumentarno saopštavanje činjenica, on nikada  nije  čitao već je govorio, (i na  stranim jezicima u inostranstvu) prikazujući najčešće na 2, a  ponekad i na 3 dijaprojektora, da bi postigao  komparacije,  dijapozitive  gradova i arhitekture,  koje je  sam  snimao u hodočasnom pešačkom hodu po gradovima  sveta,  tako  da njegova lična, autorska  zbirka  ovakvih  dijapozitiva  broji 25.000  primeraka.

Bio je predsednik Medjunarodnog žirija IFHP (Medjunarodne Federacije  za Urbanizam i Stanovanje) sa sedištem u Hagu, više godina,  za Studentski  konkurs za arhitekturu i Film/Video   konkurs  o  gradovima i arhitekturi, pa je  za  ovakav  svoj  rad nagradjen  sa Medal of Honour, Medjunarodne organizacije za urbanizam i stanovanje, 1992. godine.

Pretsedavao je i bio uvodničar na mnogim medjunarodnim  simpozijumima o arhitekturi, gradu i  životnoj  sredini, u Japanu, Ciba, u Roterdamu, Berlinu, Luksenburgu, Sankt  Peterburgu i  dr.

Bio  je  član  mnogih  strukovnih  organizacija  i udruženja  u  zemlji i višegodišnji  član  Medjunarodne  Unije Arhitekata  UIA, (sa  sedištem u Parizu), a takodje i  član upravnog  biroa IFHP (sa  sedištem  u Hagu), Medjunarodne   Federacije  za Urbanizam  i Stanovanje, (koju je osnovao poznati  engleski urbanista iz pošlog  veka Ebenezer  Hauard,  zagovornik  “vrtnog  grada”  u  Engleskoj),  čiji je  bio  birani Predsednik u 4 mandata od  1984-1992. i  za  taj  svoj  rad nagradjen  je  posebnom plaketom i poveljom.

Kako je u našoj sredini , Ranko  Radović, najverovatnije  bio jedini arhitekta -profesor koji je sopstvenom stvaralačkom  energijom i širokim obrazovanjem  osmislio i praktično  utemeljio jednu Arhitektonsku školu, tačnije  Odsek  za  arhitekturu pri FTN u Novom  Sadu, ne samo  idejom o celini,  programom nastave, dogradnjom namenskog prostora za studije, formiranjem  značajne seminarske biblioteke iz  arhitekture, izložbama  svake  godine radova studenata u Muzeju Vojvodine i slično, on je dobio Tabkovićevu nagradu (2001.), arhitekte koji je bio i izvanredan crtač i slikar.Dobitnik je takodje Vukove nagrade (1997.), nagrade  ULUPUDS za životno delo i Beogradskog salona  za  grafiku (1987.).

NAGRADA RANKO RADOVIĆ 2020

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS kao osnivač, Arhitektonski fakultet u Beogradu, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu – Departman za arhitekturu i urbanizam, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije – IAUS, Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, kao suosnivači ustanovili su od 2006. godine Međunarodnu Nagradu Ranko Radović. 

Od 2008. godine u status suosnivača nagrade ušli su Urbanistički zavod Beograda i WIENERBERGER d.o.o. Kanjiža, od 2009. godine status suosnivača nagrade dobila je Inženjerska komora Srbije a od 2014. godine status suosnivača nagrade dobila je Radio televizija Srbije. 

Pokrovitelji Nagrade je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Nagrada se dodeljuje za: 

1. kritičko-teorijske tekstove o arhitekturi objavljene u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade, i to za kritike, eseje, knjige, predavanja i pisanu reč uopšte; 

2. realizovano arhitektonsko delo dovršeno u istom periodu; 

3. televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije realizovane u istom periodu.

Nagrada koja nosi ime arhitekte Ranka Radovića osnovana je sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo i samim tim ustanovljava kriterijume za njeno vrednovanje u Srbiji i na međunarodnom nivou, što podrazumeva uključivanje Republika bivše Jugoslavije i zemalja iz sveta sa kojima je Ranko Radović sarađivao ili u kojima je radio. 

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, ustanove, udruženja, strukovnih organizacija, kao i sva zainteresovana lica koja su ostvarila rezultate u jednoj od tri kategorije, sa teritorije Srbije, kao i iz drugih zemalja.

Konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović je trajao od 01. septembra do 15. oktobra 2020. godine. 

Na konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović u kategoriji kritičko-teorijski tekstovi o arhitekturi prijavilo se 9 kandidata (konkursnih radova), u kategoriji realizovano arhitektonsko delo prijavilo se 15 kandidata, u kategoriji televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije prijavilo se 10 kandidata. 

Svečana dodela Nagrade Ranko Radović i otvaranje izložbe učesnika konkursa trebali su da se održe u ponedeljak, 21. decembra 2020. godine u Zadužbini Ilije M. Kolarca, Studentski trg 5, Beograd. 

Zbog vanredne situacije izvane izazvane pandemijom  virusa Covid 19 i mera koje je doneo krizni štab svečana dodela nagrade i otvaranje izložbe učesnika konkursa održaće se u Zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca  u prvoj polovini 2021. godine.

Odluka o nagradama biće objavljena na web adresi ULUPUDS-a 21. decembra 2020. godine. Dobitnicima nagrada će biti isplačen novčani deo nagrade.

Nakon izložbe u Beogradu tokom 2021. godine izložba će biti održana i na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. 


NAGRAĐENI

Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović, u kategoriji 1 (kritičko teorijski tekstovi o arhitekturi, urbanizmu i gradu) jednoglasno je doneo Odluku da nagradu za kritičko teorijske tekstove o arhitekturi, urbanizmu i gradu dodeli: autoru Aleksanderu Trumiću za knjigu Yugo-monumen(TI)tomanija – Bogdan Bogdanović između mašte i političke stvarnosti, u izdanju Orion arta, Beograd, 2020.

Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović u kategoriji 2 (realizovano arhitektonsko delo) jednoglasno je doneo Odluku da nagradu za realizovano arhitektonsko delo dodeli: projektu Studio Miklavc i autorima: Dekleva Gregorič Architects,  Aljoši Dekleva, u.d.i.a., M.Arch. (AA Dist); Tini Gregorič, u.d.i.a., M.Arch. (AA Dist); Lei Kovič, u.d.i.a., za Hidden addition to a suburban row house (Skriveni dodatak prigradskoj kući u nizu), Škofja Loka, Slovenija, 2019.

Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović u kategoriji 3 (televizijske emisije, izložbe, multimedijalne prezentacije) većinom glasova je doneo Odluku da nagradu za televizijske emisije, izložbe multimedijalne prezentacije dodeli: Udruženju Moderni u Beogradu, Odgovorno lice: Snežana Zlatković, d.i.a., za izložbe Moderni u Beogradu, Galerija Kolektiv, Galerija FLU, Ulična galerija, OZON ARTspace, Kolarčeva zadužbina, 2019.

ŽIRI NAGRADE

Kategorija (1)

dr Zlata Vuksanović Macura, dipl. inž. arh. (predsednica Žirija)

prof. dr Luka Skansi, dipl. inž. arh.

Slobodan Giša Bogunović, diplomirani filozof

Kategorija (2)

prof. Vasa Perović, dipl. inž. arh. (predsednik Žirija)

prof. Zorica Savičić, dipl. inž. arh.

Milenija Marušić, dipl. inž. arh.

Kategorija (3)

Zoran Dmitrović, dipl. inž. arh. (predsednik Žirija)

prof. mr Branko Pavić, grafičar

Radonja Leposavić, istoričar umetnosti i radijski novinar

Odbor za dodelu Nagrade Ranko Radović 2020

Odbor čine predstavnici Osnivača i po jedan predstavnik Suosnivača i to:

 • Branislav Mitrović, dipl. inž. arh. – ULUPUDS (predsednik)
 • Dragana Palavestra, dipl. ist. um. – ULUPUDS 
 • dr Zoran Bulajić, dipl. inž. arh. – ULUPUDS
 • dr Irena Šentevska, dipl. inž. arh. – ULUPUDS
 • dr Aleksandra Stupar, dipl. inž. arh., vanredni profesor – Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet 
 • prof. dr. Milena Krklješ, dipl. inž. arh. – Fakultet tehničkih nauka u Novm Sadu, Departman za arhitekturu i urbanizam
 • prof. dr Marija Maksin, dipl. inž. arh. – IAUS, Beograd
 • Ksenija Špadijer Tufegdžić, dipl. sociolog – Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca
 • Ana Graovac, dipl. inž. arh. – Urbanistički zavod Beograda
 • dr Žaklina Gligorijević, dipl. inž. arh. – Inženjerska komora Srbije 
 • Danijela Purešević, dipl. ist. um.  – Radio-televizija Srbije
 • dr Mirjana Popović Radović – predstavnik porodice, supruga prof. dr Ranka Radovića

Sekretar Nagrade Ranko Radović, Konstantin T. Petrović, ist.um. – ULUPUDS

UČESNICI KONKURSA:

Kategorija (1) kritičko-teorijski tekstovi o arhitekturi

 1. Slobodan Mitrović, d.i.a., monografija JOSIP SLADE ŠILOVIĆ – graditelјska djela u Knjaževini Crnoj Gori 1877-1900, izdavači: Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, Zagreb, Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore, Podgorica, Skaner studio d.o.o., Zagreb, 2019.
 2. Jelica Jovanović, d.i.a., knjiga BOGDAN BOGDANOVIĆBIBLIOTEKA BEOGRAD – An Architect’s Library, izdavač: FOTOHOF edition, Salcburg, 2019.
 3. dr Mirko Stanimirović, tekstovi/recenzije u katalogu izložbe Zlatna arhitektura Pirota, izdavač: Galerija Čedomir Krstić, Pirot, 2019. 
 4. Vlaškalić Dejan, serija tekstova Raspakivanje biblioteka 21. veka, list Politika, rubrika Kultura, umetnost, nauka, 2020.
 5. Miroslava Petrović Balubdžić, d.i.a., tekst Konkursna praksa kao deo planiranja obnove priobalјa Beograda početkom 21. veka,  časopis Arhitektura i urbanizam br. 50, izdavač: IAUS, Beograd, 2020. 
 6. dr Ivan R. Marković, ist.um., Jelena Mežinski Milovanović, ist.um., monografija Srpska crkva – Ruska ruka, izdavač: Heraldički klub Beograd, 2020.
 7. Zavod DESSA arhitektonski centar, Odgovorno lice: Maja Ivanič, publikacija Arhitektura. Skulptura. Spomin. / Architecture. Sculpture. Remembrance., Umetnost spomenikov Jugoslavije 1945-1991 / The Art of Monuments of Yougoslavia 1945-1991, izdavač: Društvo arhitekata, Ljublјana, 2020. 
 8. dr Zoran Đukanović, knjiga Negotinske pivnice: Participativni urbani dizajn / Wine Cellars of Negotin: Participatory Urban Design, izdavač: Italijanski institut za kulturu, Beograd, 2019.
 9. Orion art, Odgovorno lice: Dragorad Kovačević, autor: Aleksander Trumić, knjiga Yugo-monumen(TI)tomanija – Bogdan Bogdanović između mašte i političke stvarnosti, izdavač:  Orion art, Beograd, 2020.

Kategorija (2) realizovano arhitektonsko delo

 1. Dušan Tešić, da, Dušanka Vučenović, d.i.a., GORSKI HOTEL & SPA, Kopaonik centar, Srbija, 2019.
 2. Enforma studio, Odgovorno lice: Nikola Novaković, d.i.a., Komercijalno poslovni objekat Entext,  Radanovići, Kotor, Crna Gora, 2019. 
 3. Andrej Strehovec, u.d.i.a., Robert Potokar, u.d.i.a., (Strehovec arhitekt i Ravnikar Potokar biro), Dabrov centar (Centar za zaštitu prirode Sotla) / Bobrov centar (Centar za zaštitu prirode Sotla), Nimno, Slovenija, 2020. 
 4. Milena Zindović, d.i.a., M.Arch., Realizacija Vinaverovog trga u Šapcu, Srbija, 2020.
 5. INKA studio, Odgovorno lice: dr Danica Stojilјković, d.i.a.,  Marina Lazović, d.i.a.,  Dunja Nedelјković, d.i.a., Paliluska pijaca, Beograd, Srbija, 2020.
 6. Riste Dobrijević, d.i.a., Dragolјub Kujović, d.i.a., Nov dom Radio Televizije Vojvodine, Novi Sad, Srbija, 2020.
 7. dr Jelena Bogosavlјević, m.i.a., Višeporodični stambeni objekat za izbeglice i raselјena lica, Ub, Srbija, 2019.
 8. dr Jelena Bogosavlјević, m.i.a., Višeporodični stambeni objekat za izbeglice i raselјena lica, Valјevo, Srbija, 2020.
 9. mr Zoran Abadić, d.i.a., Business continuity and disaster recovery data center, Prilep, Severna Makedonija, 2019.
 10. mr Zoran Abadić, d.i.a., Rekonstrukcija i adaptacija objekta Palate pravde, Beograd, Srbija, 2019. 
 11. Studio OBE, Odgovorno lice: dr Ksenija Pantović, d.i.a. autori: dr Ksenija Pantović, d.i.a. , Jasna Kavran, d.i.a., NOVA ISKRA DORĆOL, Cara Uroša 18, Beograd, Srbija, 2019. 
 12. Dekleva Gregorič Architects, Odgovorno lice: Alјoša Dekleva, Alјoša Dekleva, u.d.i.a., M.Arch. (AA Dist), Tina Gregorič, u.d.i.a., M.Arch. (AA Dist), Lea Kovič, u.d.i.a., Studio Miklavc, Hidden addition to a suburban row house, Škofja Loka, Slovenija, 2019.
 13. dr Vladimir Parežanin, d.i.a., Projekat porodične kuće 3, Trebinje, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, 2019.
 14. Studio OBE, Odgovorno lice: dr Ksenija Pantović, d.i.a., autori: dr Ksenija Pantović, d.i.a., Jasna Kavran, d.i.a., VILA K, Senjak, Temišvarska 10 A, Beograd, Srbija, 2020.
 15. TEN Studio, Odgovorno lice: Ognjen Krašna, autorski tim: Nemanja Zimonjić, M.Sc ETH Arch, Ognjen Krašna, m.i.a., Jana Kulić, m.i.a, dr Miodrag Grbić, m.i.a., Kuća na Avali, Srbija, 2020. 

Kategorija (3) televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije

 1. dr Mirko Stanimirović, izložba Zlatna arhitektura Pirota, Galerija Čedomir Krstić, Pirot, Srbija, 2019.
 2. ADDICTED design studio, Odgovorno lice: Aleksa Đurić, Autori: Natalija Bogdanović, m.i.a. (ADDICTED design studio), Katarina Babić, viši kustos, dipl.ist.um. (autor kustoskog koncepta izložbe), arhitektura stalne postavke Nikola Koka Janković. Živeti umetnost,  Legat Nikola Koka Janković, Kragujevac, Srbija, 2019-2020.
 3. Muzej za arhitekturu i dizajn, Odgovorno lice: Cvetka Požar, Maja Vardjan, izložba Predmet i kolekcija, Muzej za arhitekturu i dizajn, Ljublјana, Slovenija, 2019. 
 4. Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Odgovorno lice: Dejan Todorović, m.i.a., Miloš Kostić, MA arch., Izazovi COVID-19: Arhitektura pandemije, web izložba rezultata online studentske radionice, 2020.
 5. Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Odgovorno lice: Dejan Todorović, m.i.a., izložba OXYGEN, Galerija Zvono, Beograd, Srbija, 2020. 
 6. Aleksandra Pešterac, d.i.a., Mesto snova (priča o skloništu ispričana kroz tri događaja), Bistrica (Novo naselјe), Novi Sad, Srbija,  2019.  
 1. SOUND DRAWING TEAM, Odgovorno lice: Snežana Zlatković, d.i.a., izložba i radionica SOUND JOING, Galerija Kolektiv, Beograd, Srbija, 2020.
 2. Udruženje Moderni u Beogradu, Odgovorno lice: Snežana Zlatković, d.i.a., izložbe Moderni u Beogradu, Galerija Kolektiv, Galerija FLU, Ulična galerija, OZON ARTspace, Kolarčeva zadužbina, 2019.
 3. Sabina Sablјić, d.i.a., Vedran Duplančić, d.i.a., Nikola Škarić, d.i.a., Tačka na A, dokumentarni TV serijal od 12 epizoda o savremenoj hrvatskoj arhitekturi, HRT, 2019/2020.

dr Marina Radulј, d.i.a., Četvrti zid, multimedijalni događaj koji je realizovan kroz istoimenu retrospektivnu izložbu i razgovor sa temom Škola kao prostor kulture, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, 2019.

Izvor: ULUPUDS

Related posts

Leave a Comment