Online konferencija “O čemu i zašto brinemo?“

Omladinski centar CK13 vas poziva na trodnevnu online konferenciju
O ČEMU I ZAŠTO BRINEMO?
Politika, ekonomija i etika brige u svetlu pandemije COVID-19
Konferencija će biti održana 13, 14. i 15. oktobra putem Zoom aplikacije, a bićete u prilici da pratite LIVE prenos preko naše facebook stranice i youtube kanala.

Cilj konferencije je da se pruži alternativni pogled na mogućnosti razumevanja i rešavanja “krize” koju je pandemija COVID-19 dodatno produbila ili učinila vidljivijom. Pokušaćemo da, kroz seriju razgovora, istaknemo i obrazložimo mnogostruke aspekte ove krize: političke, etičke, socijalne, ekonomske, ekološke i druge, sa namerom da afirmišemo alternativna mišljenja i prakse koje najčešće ne korespondiraju ili su kritički nastrojene prema vladajućim uverenjima i praksama, državi i logici prakse državnih institucija, vlasti i interesima vlasti, ekonomskom sistemu eksploatacije, dominantnim ekspertizama i nedijaloškom mišljenju i tumačenju krize.

Istraživanje i zastupanje alternativa, naspram utvrđenom i vladajućem, ima za cilj širenje polja razumevanja situacije koja se tiče svih nas. U tom smislu, namera konferencije je da krizu razumemo kao svojstvenu našim društvima, državama i ekonomijama koje, u situaciji političke, ekonomske i ekološke nestabilnosti i neizvesnosti, reaguju prvenstveno interesom održivosti postojećeg sistema i odnosa moći u društvu, i to jednako kroz opskurantističke ili progresivističke mantre, i putem autoritarnih i sve nasilnijih tehnika kontrole, vladanja, nadziranja i militarizacije.

Suočavanje sa perspektivom društvene i biološke neizvesnosti ogolila je našu ranjivost, koja se ispoljava u zabrinutosti. Budući da održivost i dominacija vladajućeg sistema počiva na negiranju i potiskivanju ranjivosti kao simptoma društvene patnje, interes brige nije poželjan u vladajućim praksama. No, upravo je odatle briga bila prepoznata i afirmisana kao radikalna i subverzivna politička praksa.

Ovom serijom razgovora želimo da se podsetimo, u kontekstu situacije globalne uvezanosti naših ranjivosti, da je osećaj zabrinutosti odgovaranje života, koji se u teorijama i praksama brige artikuliše i razvija kao političko delovanje, u pravcu kreiranja drugačije stvarnosti. 
PROGRAM KONFERENCIJE Utorak, 13.10. | 18č | Politika
 Adriana Zaharijević – Pojedinac u pandemijiSrđan Đurović – Politika i kriza izazvana COVID-19: briga, strah i socijalna pravdaGordan Bosanac – Politika brigeAndrea Milat – Dijalektika klime i politike
 Sreda, 14.10. | 18č | Ekonomija i rad
 Nela Porobić Isaković – Društvena transformacija na temeljima feminističke političke ekonomije: lokalne i globalne perspektive  Lejla Gačanica – Ostanite kod kuće (ili kako smo kreirali novu radničku stvarnost u vreme COVID-19)Sonja Avlijaš – Žene, rad i brigaGoran Jeras – Zašto (ne)treba brinuti o novcu: Kako etično bankarstvo može biti dio rješenja za vrijeme krize?  

 Četvrtak, 15. 10. | 18č | Etika
 Darko Suvin – Briga ili nasiljeHrvoje Jurić – Briga i skrb: etička značenja i socijalno političke implikacijeMaja Uzelac – Na rubu etike brižnostiKarmen Ratković – Previše etike u etici brižnosti?

Izvor: CK13

Related posts

Leave a Comment