Seminar „Beskućništvo u tranziciji“ u Crnoj kući

Omladinski centar CK13 vas poziva da se prijavite za učešće na seminaru “Beskućništvo u tranziciji” koji će se održati 5. i 6. septembra 2020. u prostorijama Crne kuće.

Dobrodošli su srednjoškolci, studenti, kao i osobe koje ne studiraju, zaposleni u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva i nezaposleni, zainteresovani za promišljanje i izgradnju društvenih alternativa.

Prednost će imati mladi do 30 godina, a odabir će se vršiti na temelju motivacije, obrazloženju prijave i korisnosti seminara za prijavljene.

Prijave se vrše putem online formulara kojem možete pristupiti klikom na sledeći link.

Rok za podnošenje prijave je sreda, 2. septembar.

Seminar je besplatan, a radni materijal, ručak i osveženje su obezbeđeni.
 

PROGRAM

SUBOTA | 5. septembar | 10.00-16.00h

– Konceptualni okvir beskućništva
– Razumevanje beskućništva u Srbiji
– Profil lica u situaciji beskućništva i uzroci beskućništva u Srbiji
– Pravni i strateški okvir prevencije i odgovora na beskućništvo u Srbiji
– Iskustva i etičke dileme u istraživanju beskućništva

NEDELJA | 6. septembar | 10.00-13.30h

– Socijalna zaštita i beskućništvo u Srbiji
– Stambena politika i beskućništvo u Srbiji
– Fokusirana rešenja za smanjenje i prevenciju beskućništva
 

Seminar vodi Milena Timotijević, sociološkinja, doktorantkinja na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Angažovana u oblasti socijalne zaštite četrnaest godina kroz rad u lokalnim, međunarodnim i donatorskim organizacijama, od čega značajan deo u oblasti socijalnog stanovanja, beskućništva i stambene isključenosti. Autorka je više radova i istraživanja na ovu i srodne teme, i trenerica za više programa obuke. Fokus njenog interesovanja su socijalna zaštita žena, dece i marginalizovanih grupa, rod, socijalna pravda.

Ovaj seminar se realizuje u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam” koji su podržali Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.

Izvor: CK13

Related posts

Leave a Comment