U SKC-u otvorena „Prolećna izložba“

  1. jun 11.00 – 18.00 GALERIJA SKC NOVI BEOGRAD (traje do 7. jula)

PROLEĆNA IZLOŽBA NOVOBEOGRADSKIH LIKOVNIH I PRIMENjENIH UMETNIKA

U današnjim uslovima ne postoji raskorak u umetnosti niti posebni stilovi već su tu shvatanja koja se mešaju i smenjuju, uz prisustvo umetničkog duha koji u kulturnoj prošlosti nalazi veliki potencijal i stvaralačko uporište kroz pozajmljene ili nadograđene tekovine.


Organizacijom izložbi nema bojazni za budućnost umetnosti iako se ona kreće nepredvidljivim putem, ali istovremeno iznedrava radove koji tragaju kroz slikarsku materiju gde se uočavaju promene, zaokreti i nova traženja u osvajanju savremenog likovnog govora.


Insistirajući na kvalitetnim programima, Galerija SKC Novi Beograd jeste značajan činilac likovnog dešavanja. Programski je koncipirana da prati dešavanja u okviru likovnih i primenjenih umetnosti, da pruži priliku studentima umetničkih akademija i da predstavi izabrane i žirirane radove na konkursima za samostalne i grupne izložbe.


Veoma su važni projekti koji imaju težište na istraživanju prakse i mogućnosti povezivanja kulturnih i duhovnih vrednosti, izraženih savremenom umetničkom produkcijom. Oživljavanje, interpretacija i prezentacija sveukupnog likovnog istraživanja karakteriše Majsku izložbu novobeogradskih umetnika koja se realizuje sedam decenija, čime se malo koja manifestacija može pohvaliti. S obzirom na objektivne okolnosti, ova tradicionalna izložba organizovana je mesec dana kasnije pod nazivom „Prolećna“.


Galerija SKC Novi Beograd prepoznatljiva je po značajnim bijenalima i negovanju pravih umetničkih vrednosti što je jedan od značajnih činilaca da mnogi umetnici žele tu da izlažu, a posebno da učestvuju na Majskoj / Prolećnoj, izložbi koju osećaju kao zajedničku tekovinu. Važno je ostvariti povezanost galerije i umetnika, što je dobar put i do publike. Obostrani rad sa velikim entuzijazmom potvrđuje cilj i ulogu u postojanju umetničkog prostora i delovanja.

Ljiljana Subotić

Izvor: SKC

Related posts

Leave a Comment