Program za mart 2020. u SANU

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

MART 2020.

NAUČNI SKUPOVI

ŠESTI KONGRES SRPSKE TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE

OGRANAK SANU U NIŠU

Sreda, 4. mart

Vrnjačka Banja

EUROPEAN NETWORK OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH TO IMPROVE THE URINARY STENTS

U okviru projekta COST

Četvrtak, 5. mart, 9.30 sati

Od 5. do 7. marta

Sala 2 SANU

DANI OBJEDINjENOG INSTITUTA ZA NUKLEARNA ISTRAŽIVANjA U SRBIJI

U organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Četvrtak, 5. mart, 10 sati

  1. i 6. marta

Svečana sala SANU

ULOGA I ZNAČAJ LOKALNIH ČASOPISA IZ ISTORIJE, ARHEOLOGIJE, ISTORIJE UMETNOSTI I ETNOLOGIJE

Povodom 60 godina od pokretanja „Leskovačkog zbornika”

OGRANAK SANU U NIŠU

Petak, 27. mart, 11 sati

Leskovac


SVEČANI SKUPOVI

AKADEMIJA POVODOM DODELE GODIŠNjE NAGRADE MARKO JARIĆ

U organizaciji Fondacije „Prof. dr Marko V. Jarić”

Utorak, 17. mart, 12 sati

Svečana sala SANU

SEĆANjE NA AKADEMIKA VLADIMIRA VELIČKOVIĆA

Petak, 20 mart, 12 sati

Svečana sala SANU


PREDAVANjA

O BLOKČEJN TEHNOLOGIJI I NjENIM PRIMENAMA

Dr Miodrag Mihaljević

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Sreda, 4. mart, 18 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

VIZUALIZACIJA I ANIMACIJA U MATEMATICI

Prof. dr Eberhard Malkovski (Eberhard Malkowsky)

Univerzitet UNION „Nikola Tesla”

OGRANAK SANU U NIŠU

Petak, 6. mart, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala 8

ENERGIJA GRAFA – OD HEMIJE DO SVEMIRSKIH BRODOVA

Akademik Ivan Gutman

Četvrtak, 12. mart, 12 sati

Svečana sala SANU

ŠEKSPIROV POLITIČKI KATEHIZIS I MAKIJAVELIZAM

Akademik Kosta Čavoški

OGRANAK SANU U NIŠU

Petak, 13. mart, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala 8

NEINRICH EVENTS

Prof. dr Hartmut Hajnrih

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Ponedeljak, 16. mart, 18 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

GRINjE U BIOLOŠKOJ KONTROLI ŠTETNIH ORGANIZAMA

Akademik Radmila Petanović

CENTAR SANU U KRAGUJEVCU

Sreda, 18. mart, 12.30 sati

Svečana sala Univerziteta u Kragujevcu

VLADIKA PLATON ATANACKOVIĆ I NjEGOVO DOBA

Petar Đurđev

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Sreda, 18. mart, 18 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

TRAGOM PITANjA O PESNIŠTVU U STAROJ GRČKOJ I RIMU

Prof. dr Nikola Strajnić

CENTAR SANU U KRAGUJEVCU

Utorak, 24. mart, 13 sati

Svečana sala Univerziteta u Kragujevcu

OTVORENI GRAD I INOVACIJE U KULTURI

Dr Biljana Mickov

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Sreda, 25. mart, 18 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

PREDAVANjE PROF. FABIOLE ĐANOTI,

generalne direktorke CERN-a

Četvrtak, 26. mart, 18 sati

Svečana sala SANU

AKADEMIK NIKITA TOLSTOJ – GRAĐANIN SRBIJE I RUSIJE

Povodom 25 godina od objavljivanja u Nišu

njegove knjige „Jezik slovenske kulture”

Dopisni član SANU Ljubinko Radenković

OGRANAK SANU U NIŠU

Ponedeljak, 30. mart, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala 8


CIKLUS PREDAVANjA

KONTROVERZE U MEDICINI

EUTANAZIJA – LEGALNI, TEOLOŠKI I PSIHIJATRIJSKI ASPEKTI

Pozdravna reč: Akademik Vladimir S. Kostić, predsednik SANU

Uvodna reč: Akademik Dušica Lečić Toševski

Predavanja

LEGALIZACIJA EUTANAZIJE KOD NAS I U SVETU –

EVOLUCIJA, REVOLUCIJA ILI STATUS QUO?

Prof. dr Violeta Beširević

CRKVA I PITANjE EUTANAZIJE – TEOLOŠKE REFLEKSIJE

Prof. dr Bogdan Lubardić

Ponedeljak, 16. mart, 12 sati

Svečana sala SANU


OKRUGLI STO

TRADICIONALNA MUZIKA U SRBIJI DANAS U IZMENjENOM RADNOM I PRAZNIČNOM SVAKODNEVLjU

OGRANAK SANU U NIŠU

Petak, 20. mart, 11 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala, broj 8

SRPSKA KNjIŽEVNOST I SRPSKO POZORIŠTE DO PRVOG SVETSKOG RATA

Sreda, 25. mart, 9.30

Sala 2 SANU


GOST UMETNIK

RAZGOVOR SA NIKITOM MILIVOJEVIĆEM

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Sreda, 11. mart, 18 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu


TRIBINA BIBLIOTEKE SANU

Kraljevstvo i arhiepiskopija u srpskim i pomorskim zemljama Nemanjića : tematski zbornik u čast 800 godina proglašenja kraljevstva i autokefalne arhiepikopije svih srpskih i pomorskih zemalja / urednici Ljubomir Maksimović, Srđan Pirivatrić ; uređivački odbor Đorđe Bubalo … [i dr.]. – Beograd : SANU : Srpski komitet za vizantologiju, 2019

Pozdravna reč: akademik Ljubomir Maksimović, potpredsednik SANU

Govore: prof. dr Smilja Marjanović Dušanić

prof. dr Vladimir Vukašinović

dr Srđan Pirivatrić

Utorak, 10. mart, 13 sati

Svečana sala SANU

Državni poredak : suverenitet u vremenu globalizacije : zbornik / urednik Aleksandar Kostić. – Beograd : SANU, 2019

Govore: akademik Vladimir S. Kostić

akademik Kosta Čavoški

akademik Aleksandar Kostić

Utorak, 24. mart, 13 sati

Svečana sala SANU


IZLOŽBE

Galerija SANU

DUHOVNO I KULTURNO NASLEĐE MANASTIRA STUDENICE –

DREVNOST, POSTOJANOST, SAVREMENOST

Autor: dopisni član SANU Miodrag Marković

Od 13. decembra 2019. do 31. marta 2020.

*

Galerija nauke i tehnike SANU

PETNICA – KORAK U NAUKU

Od 19. februara do 3. marta

Izložba u okviru manifestacije

NEDELjA SVESTI O MOZGU 2020 (Brain Awareness Week 2020)

U organizaciji Studentske sekcije Društva za neuronauke Srbije

Otvaranje u ponedeljak, 16. marta

Od 16 do 21. marta

VELIKANI U FARMACIJI: „TRAŽIM POČETAK, SJAJ I SATE STALE“

Otvaranje u ponedeljak, 30. marta, u 18 sati

Od 30. marta do 14. aprila

Organizacija: Muzej za istoriju farmacije, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu

*

Kamerne izložbe u Biblioteci SANU

LEOPOLD RANKE (1795–1886)

Od 12. februara do 6. marta

ZORAN KONSTANTINOVIĆ (1920–2007)

Povodom 100 godina od rođenja

Od 11. marta do 3. aprila

*

Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu

DARIJA DRAGOJLOVIĆ I KONSTATINOS PETROVIĆ

U okviru ciklusa „Mladi dolaze”

Četvrtak, 12. mart, 18 sati

Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu

*

Univerzitetska galerija u Kragujevcu

Izložba i promocija knjige i diska

o akademiku Dušanu Matiću

POEME U BOJI

(Piktopoetski pogled Dušana Matića)

Ponedeljak, 30. mart, 19 sati


KONCERT U GALERIJI SANU

TARA LABAN, violina

JASMINA RAKOVIĆ, klavir

Na programu: Vitali, Suk, Berio, Bloh, Poper, Dvoržak

Ponedeljak, 2. mart, 18 sati

Galerija SANU

VLADA GLIGORIĆ, klavir

Na programu: Hajdn, Mocart, Jevtić, Trajković

Četvrtak, 5. mart, 18 sati

Galerija SANU

KONCERT NAGRAĐENIH UČESNIKA XVII MEĐUNARODNOG TAKMIČENjA „DAVORIN JENKO“ U DISCIPLINI KLAVIR I KLAVIRSKI DUO

Na programu: Gants, Bize, Berkovič, Sibelijus, Mendelson,

Betoven, Šopen, Ofenbah

Ponedeljak, 9. mart, 18 sati

Galerija SANU

NATALIJA STOŠIĆ, violina

JOVANA NIKOLIĆ, klavir

Sudeluje: ĐORĐE STOŠIĆ, violina

Na programu: Bah, Prokofjev, Sen-Sans,

Paganini, Mendelson, Igudsman

Četvrtak, 12. mart, 18 sati

Galerija SANU

ANĐELA JOSIFOSKI, violina

SMILjA JOSIFOSKI, klavir

ALEKSANDRA ŽIVKOVIĆ, klavir

Na programu: Tartini, Šuman, Ravel, Vujić, Bloh

Ponedeljak, 16. mart, 18 sati

Galerija SANU

DAVUD VESNIĆ, klavir

Na programu: Hajdn, Betoven, Ravel, Stravinski,

Šostakovič, Prokofjev

Četvrtak, 19. mart, 18 sati

Galerija SANU

ALEKSANDRA KINĐIĆ, oboa

VANjA ŠĆEPANOVIĆ, klavir

Na programu: Pulank, Mocart, Jevtić

Ponedeljak, 23. mart, 18 sati

Galerija SANU

JOVANA LAĐEVIĆ, klarinet

ANTOANELA GRGIN, klavir

Na programu: Debisi, Pulank, Šuman, Spohr

Četvrtak, 26. mart, 18 sati

Galerija SANU

MAJA MATIJEVIĆ, klavir

Na programu: Betoven, Šubert, Šopen, Skarlati,

Rahmanjinov, List, Balakirjev

Ponedeljak, 30. mart, 18 sati

Galerija SANU


KONCERT U ORGANIZACIJI OGRANKA SANU U NIŠU

KONCERT STUDENATA HARMONIKE FAKULTETA UMETNOSTI U NIŠU

OGRANAK SANU U NIŠU

Utorak, 24. mart, 20 sati

Koncertno-izložbeni prostor Fakulteta umetnosti u Nišu

Izvor: SANU

Related posts

Leave a Comment