Konkurs KC „REX-a“ „Poruka detliću i poruka češljugaru“

Povodom 25 godina postojanja i delovanja, Kulturni centar Rex raspisuje konkurs koji treba da omogući diskusiju ciljeva i mogućnosti aktivizma u aktuelnoj društvenoj stvarnosti i postojećoj ili željenoj perspektivi.

Susrećući se sa ovim i srodnim temama tokom 25 godina rada, bili smo iznenađeni otkrićem začuđujuće sličnih problema i pitanja – u umetničkom delu nastalom pre 125 godina! U pripovetci Maksima Gorkog „O češljugaru koji je lagao i o detliću ljubitelju istine“ odvija se sasvim aktuelan dijalog ova dva (re)animatora društvene zajednice. Jedan, pun nade i entuzijazma, poziva u borbu za promene a drugi je skeptičan i kritičan prema takvim nadama i pozivima. Pretpostavljajući da će ovaj dijalog biti prepoznat kao relevantan do današnjih dana, nudimo svim zainteresovanima da upute poruku i čeljugaru i detliću – sa sopstvenog aktuelnog (i akutnog) stanovišta i gledišta.

Poruke se mogu proizvoditi i slati u obliku teksta, video ili audio fajla, gif-a, mem-a, koji se može konzumirati u vremenu do 30 sekundi i koji može biti objavljen na društvenim mrežama. Koristiće se haštag #detlicicesljugar

Više informacija o konkursu, načinu učešća i nagradama, kao i pdf pripovetke M. Gorkog dostupni su na http://rex.b92.net/sr/ovogmeseca/radioniceSeminari/story/6606/Konkurs%3A+Poruka+detli%C4%87u+i+poruka+%C4%8De%C5%A1ljugaru.html

Konkurs traje do 15. februara a odvija u okviru projekta REX PREPA(R)KING, kojim se obeležava 25 godina rada Kulturnog centra Rex a koji je podržala Fondacija za otvoreno društvo Srbija.

Izvor: KC REX

Ilustracija: Saša Stojanović PREPA(R)KING

Related posts

Leave a Comment