Predavanje Branislava Jakovljevića u okviru izložbe „Čistač“

Muzej savremene umetnosti (Ušće 10)
Sala „Miodrag B. Protić“
Nedelja, 27. oktobar 2019. u 18:30 časova

U okviru retrospektivne izložbe Marine Abramović „Čistač” Muzej savremene umetnosti organizuje seriju javnih predavanja o umetnosti performansa. Prvo predavanje teoretičara performansa i profesora na Stenford univerzitetu Branislava Jakovljevića „Aparat performansa: Telesna umetnost kao teorijska praksa” održaće se u nedelju, 27. oktobra u 18:30 časova u Muzeju savremene umetnosti.

Predavanje je besplatno i otvoreno za javnost.

Ideja o aparatu (mašini, mehanizmu, itd.), obeležila je teorije vizualnih umetnosti tokom sedamdesetih godina 20. veka. Značajan izuzetak su teorijska razmatranja telesne umetnosti, kao i teorija izvođenja uopšte. Oslanjajući se na primere telesne umetnosti iz Jugoslavije i sveta iz sedamdesetih godina, Jakovljević u ovom predavanju postavlja performans u odnos sa teorijom državnih ideoloških aparata Louisa Althusera. Ispostavlja se ne samo da je neopravdano izuzimanje telesne umetnosti iz ove analize ideologije, već da ona ima sposobnost da ukaže na njenu relevantnost danas.

Branislav Jakovljević je autor knjige „Umetnost odluke: Performans i samoupravljanje u Jugoslaviji, 1945-1991” koju je nedavno izdao Orion art iz Beograda. Jakovljević objavio je knjige „Smrznuti magarac i drugi eseji” (Komuna links, Beograd, 2017) i „Daniil Kharms: Writing and the Event” (Northwestern University Press, 2009), kao i veliki broj eseja u stručnoj periodici u SAD, Engleskoj, i u regionu bivše Jugoslavije. Predaje na katedri za Pozorište i studije izvođenja (Theater and Performance Studies) na Univerzitetu Stenford predmete vezane za istoriju i teoriju performansa, politiku performansa, kao i istoriju i teoriju avangardnog i eksperimentalnog pozorišta u Evropi i SAD. Član je uređivačkog odbora časopisa TDR: The Drama Review.

Izvor: Muzej savremene umetnosti Beograd

Related posts

Leave a Comment