Međunarodna konferencija „Izvan granica. Poimanja nizozemske grafike“ u Narodnom muzeju

Narodni muzej u Beogradu i Katedra za nederlandistiku Filološkog fakulteta u Beogradu uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije imaju čast i zadovoljstvo da Vas pozovu da prisustvujete Međunarodnoj konferenciji

Izvan granica. Poimanja nizozemske grafike
21 – 22. oktobar 2019.

Umetnost grafike sjedinjuje različite sadržaje i vidove kulture u kojoj nastaje. Grafika je medij složenog značenja koje se gradi na uzajamnom odnosu sa slikarstvom, ali i drugim umetnostima, književnošću, muzikom, teatrom. Istovremeno, ona prevazilazi samu umetničku pojavnost i prodire u sisteme privrednog i društvenog delovanja, pre svega trgovinu i komunikaciju.
Nizozemska grafika predstavlja paradigmu sveobuhvatnog značenja ovoga medija. Uspostavljena na bogatoj i dinamičnoj produkciji u promenljivim istorijskim uslovima, u rasponu od petnaestog do sedamaestog veka, ona odražava duhovnu, intelektualnu i društvenu klimu Nizozemske, koja je bila specifična u odnosu na druge oblasti Zapadne Evrope. Nizozemska grafika imala je uporište u građanskom društvu, koje je sa jedne strane obezbeđivalo stabilnu potražnju, a time i produkciju, a sa druge strane je doprinelo bogatstvu njenog sadržaja. Ova grafička produkcija pokazala je u punom smislu sposobnost da zadobija različite oblike, od umetničko-estetičkog do dokumentarnog i informativnog.
Beogradska konferencija želi da sagleda nizozemsku grafiku kao fenomen rane moderne, kao krajnje mobilno sredstvo koje funkcioniše na principima estetičke, društvene i kulturološke komunikacije. Ukazujući na slojevitost njenog značenja, nizozemsku grafiku sagledavamo sa dva aspekta: intermedijskog (unutar opšteg polja umetnosti) i društvenog, u kome dolazi do širenja njenog značenja.

21. oktobar 9:00 – Atrijum Narodnog muzeja u Beogradu
22. oktobar 10:00 – Srpska akademija nauka i umetnosti, I sprat, sala br. 2

Za prisustvovanje na konferenciji potrebno je da se najkasnije do 18. oktobra prijavite na mejl: konferencija@narodnimuzej.rs
U prijavi bi trebalo da pošaljete sledeće informacije: ime i prezime i instituciju/fakultet.

Organizacioni komitet Konferencije:
Prof. dr Jelica Novaković, Filološki fakultet u Beogradu
Dr Dragana Kovačić, Narodni muzej u Beogradu
Gordana Grabež, Narodni muzej u Beogradu
Jelena Dergenc, Narodni muzej u Beogradu
Jasmina Novaković, Narodni muzej u Beogradu

Izvor: Narodni muzej u Beogradu

Related posts

Leave a Comment