Oktobar 2019. u SANU

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

OKTOBAR 2019.

NAUČNI SKUPOVI

SRBIJA: RAD, POLITIKA I STANOVNIŠTVO

Sreda, 2. oktobar, 10 sati

Svečana sala SANU

SRPSKO-RUSKI ODNOSI U EPOHI KRUPNIH POLITIČKIH PROMENA

(OD KRAJA 18. DO 20. VEKA)

Četvrtak, 3. oktobar, 10 sati

Svečana sala SANU

KONGRES MLADIH MATEMATIČARA

Otvaranje u četvrtak, 3. oktobra, 15 sati

Od 3. do 5. oktobra

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

SIMPOZIJUM FIZIKE KONDENZOVANE MATERIJE (SFKM)

Otvaranje u ponedeljak, 7. oktobra

Od 7. do 11. oktobra

Svečana sala SANU

REZULTATI DOSADAŠNjIH I PRAVCI BUDUĆIH ISTRAŽIVANjA SRPSKIH NARODNIH GOVORA KOSOVA I METOHIJE

Utorak, 15. oktobar, 10 sati

Sala 2 SANU

  1. SIMPOZIJUM SAVREMENE TEHNOLOGIJE I PRIVREDNI RAZVOJ

OGRANAK SANU U NIŠU

Petak, 18 oktobar, 12 sati

  1. i 19. oktobar

Tehnološki fakultet u Leskovcu


PREDAVANjA

Ciklus predavanja: Arheologija i kulturno nasleđe Naisusa i Ponišavlja

NIKOLA VULIĆ I NjEGOVA ISTRAŽIVANjA U NIŠU I OKOLINI

Prof. dr Irena Ljubomirović

OGRANAK SANU U NIŠU

Petak, 4. oktobar, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala

PRINOSI MILANA REŠETARA SRPSKOJ FILOLOGIJI I KULTURI

Akademik Jasmina Grković-Mejdžor

OGRANAK SANU U NIŠU

Petak, 11. oktobar, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala

PREDAVANjE DOPISNOG ČLANA SANU ŽELjKA ŠLjIVANČANINA

OGRANAK SANU U NIŠU

Ponedeljak, 14. oktobar, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala

PREDAVANjE INOSTRANOG ČLANA SANU MILANA STOJANOVIĆA

Ponedeljak, 21. oktobar, 12 sati

Svečana sala SANU

REDOKS PATOGENEZA HRONIČNE BUBREŽNE INSUFICIJENCIJE

Dopisni član SANU Tatjana Simić

OGRANAK SANU U NIŠU

Ponedeljak, 21. oktobar, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala

ASTRONOMSKA REGULACIJA DUGOVREMENIH KLIMATSKIH PROMENA NA ZEMLjI: MILANKOVIĆEVA TEORIJA

Dr Anđelka B. Kovačević

OGRANAK SANU U NIŠU

Petak, 25. oktobar, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala

PREDAVANjE PREDSEDNIKA SLOVAČKE AKADEMIJE NAUKA AKADEMIKA PAVOLA ŠAJGALIKA (PAVOL ŠAJGALIK)

Utorak, 29. oktobar, 10 sati

Svečana sala SANU

ZAŠTITA OD EBOLE DOMAĆIM LEKOVIMA: DIAZAHRIZENI

Akademik Bogdan Šolaja

Sreda, 23. oktobar, 19 sati

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

ROLAND EÖTVÖS (1848 – 1919): THE SCIENTIS AND THE MAN

Akademik Laslo Sarka (László Szarka)

Sreda, 30. oktobar, 18 sati

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu


CIKLUS PREDAVANjA

ENERGIJA KAO JEDAN OD NAJVEĆIH IZAZOVA ČOVEČANSTVA U XXI VEKU

FOSILNA GORIVA U NAS I U SVETU: KOLIKE SU REZERVE, NAZIRE LI SE NjIHOV KRAJ I ŠTA DALjE?

Prof. dr Aleksandar Kostić

Utorak, 1. oktobar, 11 sati

Svečana sala SANU

ENERGIJA VETRA, BIOMASA I GEOTERMALNI IZVORI

Prof. dr Vladimir Katić

Utorak, 8. oktobar, 11 sati

Svečana sala SANU

SOLARNA ENERGIJA: STANjE STVARI I PERSPEKTIVE RAZVOJA FOTONAPONSKIH SISTEMA

Prof. dr Tomislav M. Pavlović

Utorak,15. oktobar, 11 sati

Svečana sala SANU

HIDROENERGIJA: STANjE STVARI, HIDRO-POTENCIJALI I PERSPEKTIVE RAZVOJA?

Prof. dr Dejan Divac

Utorak, 22. oktobar, 11 sati

Svečana sala SANU

UTICAJ NEOBNOVLjIVIH I OBNOVLjIVIH IZVORA NA KLIMATSKE PROMENE I ŽIVOTNU SREDINU

Prof. dr Aleksandar Jovović

Utorak, 29. oktobar, 11 sati

Svečana sala SANU


SVEČANI SKUPOVI

OBELEŽAVANjE JUBILEJA RADIO BEOGRADA

Utorak, 1. oktobar, 13 sati

Svečana sala SANU

Svečana akademija

30 GODINA OD OSNIVANjA ODBORA ZA PROUČAVANjE ŽIVOTA I OBIČAJA ROMA 1989–2019.

Četvrtak, 10. oktobar, 12 sati

Svečana sala SANU

PETAR KOLENDIĆ (1882-1969), JORJO TADIĆ (1899-1969) – DOPRINOS SRPSKOJ RAGUZEOLOGIJI

Sreda, 23. oktobar, 11 sati

Sala 2 SANU


OKRUGLI STO

OD PRESTONICE DO INDUSTRIJSKOG CENTRA SRBIJE – KRAGUJEVAC SREDINOM 19. VEKA

Četvrtak, 17. oktobar, 10 sati

CENTAR SANU U KRAGUJEVCU

Univerzitet u Kragujevcu

MANjINSKA SAMOUPRAVA I KULTURNA AUTONOMIJA

Sreda, 30. oktobar, 10 sati

Sala 3 SANU


TRIBINA BIBLIOTEKE SANU

Očuvanje, zaštita i perspektive romskog jezika u Srbiji : zbornik radova sa naučnog skupa održanog 20–21. oktobra 2016. / urednici Tibor Varadi, Biljana Sikimić. – Beograd : SANU, 2018

Romi Srbije u XXI veku / urednik Tibor Varadi. – Beograd : SANU, 2018

Prava nacionalnih manjina u ustavnopravnom sistemu Republike Srbije : zbornik radova sa Okruglog stola održanog 27. novembra 2017. / urednik Tibor Varadi. – Beograd : SANU, 2019

Govore: akademik Tibor Varadi

dr Biljana Sikimić

dr Dragoljub Acković

Utorak, 8. oktobar, 13 sati

Svečana sala SANU

*

Ponešto o Ćopiću / Svetozar Koljević ; priredio Bogdan Rakić. – Novi Sad : Akademska knjiga : Srpska akademija nauka i umetnosti, Ogranak, 2018

Delo Miloša Crnjanskog : (radovi sa okruglog stola, 12. IX 2018) / urednik Miro Vuksanović. – Novi Sad : Srpska akademija nauka i umetnosti, Ogranak, 2018

Srpska književnost danas : (zbornik radova sa okruglih stolova 2014–2017) / urednik Miro Vuksanović. – Novi Sad : Srpska akademija nauka i umetnosti, Ogranak, 2018

Pozdravna reč: akademik Stevan Pilipović, predsednik Ogranka SANU u Novom Sadu

Govore: dopisni član SANU Zoran Paunović

dopisni član SANU Jovan Delić

dr Marko Nedić

Utorak, 15. oktobar, 13 sati

Svečana sala SANU

*

Građa o srpskohrvatskim odnosima i Srbima u Hrvatskoj : (1848–1914) / Vasilije Đ. Krestić ; urednik Mihailo Vojvodić. – Beograd : SANU : Arhiv Srbije, 2019

Govore: akademik Vasilije Đ. Krestić

dopisni član SANU Slavenko Terzić

dr Sofija Božić

Utorak, 29. oktobar, 13 sati

Svečana sala SANU


IZLOŽBE

Galerija SANU

Petrospektivna izložba slika

LjUBA POPOVIĆ (1934-2016)

Autori: Nikola Kusovac i Slavica Batos

Od 4. septembra do 20. oktobra

SLOBODAN JOVANOVIĆ (1869–1958)

Autor: dr Boris Milosavljević

Otvaranje u sredu, 30. oktobra, u 19 sati

Od 30. oktobra do 29. novembra

Gostujuća izložba SANU

SVETOMIR ARSIĆ BASARA

Izbor: Žaklina Marković

Otvaranje u petak, 11. oktobra, u 19 sati

Od 11. oktobra do 20. Novembra

Narodni muzej Zrenjanin

*

Galerija nauke i tehnike SANU

TRAGAJUĆI ZA INSPIRACIJOM U NARODNOM GRADITELjSTVU – IZ ZBIRKI MUZEJA NAUKE I TEHNIKE

Od 23. septembra do 19. oktobra

Autor izložbe: dr Snežana Toševa, muzejski savetnik

RAJKO TOMOVIĆ: STO GODINA OD ROĐENjA

Otvaranje u četvrtak, 24. oktobra, u 18 sati

Od 24. oktobra do 8. novembar

*

Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu

OPOVIĐANjE

Jovana Milosavljević

Otvaranje u četvrtak, 3. oktobra, u 19 sati

Od 3. do 17. oktobra

MEDICI PRO ARTE XVIII ANALE

U saradnji sa Srpskim lekarskim društvom

Otvaranje u utorak, 22. oktobra, u 19 sati

Od 22 do 31. oktobra.

*

Centar SANU u Kragujevcu

Izložba i tribina

VEČE SEĆANjA NA VLADIMIRA VELIČKOVIĆA

U saradnji sa Galerijom „Rima“ i Univerzitetskom galerijom

Otvaranje u četvrtak, 24. oktobra, u 18 sati

Univerzitetska galerija u Kragijevcu


KONCERT U GALERIJI SANU

OTVARANjE KONCERTNE SEZONE 2019/2020

Hor AKUD „Ivo Lola Ribar“

Dirigent: Milovan Pančić

Na programu: Koncert duhovne muzike

Četvrtak, 3. oktobar, 18 sati

Galerija SANU

DAMJAN STANKOVIĆ, violončelo

DUŠAN EGERIĆ, klavir

Na programu: Šostakovič, Ligeti, Šnitke, Sarasate

Ponedeljak, 7. oktobar, 18 sati

Galerija SANU

LjUBO DIVAC, klavir

Na programu: Betoven, Bah, List

Četvrtak, 10. oktobar, 18 sati

Galerija SANU

DANICA DUJAKOVIĆ, klavir

Sudeluju: Vuk Ovaskainen, violončelo

Na programu: Betoven, Šuman, Kodalj, Rahmanjinov, Prokofjev

Ponedeljak, 14. oktobar, 18 sati

Galerija SANU

NIKOLINA MARIČIĆ, violina

MILICA PAP, klavir

Na programu: Frank, Suk, Fore, De Falja

Četvrtak, 17. oktobar, 18 sati

Galerija SANU

KSENIJA DJAČENKO, klavir

Na programu: Šopen, Rahmanjinov

Ponedeljak, 21. oktobar, 18 sati

Galerija SANU

DUNjA KALAMIR, violina

UKI OVASKAINEN, klavir

Na programu: Betoven, Bah, Sarasate

Četvrtak, 24. oktobar, 18 sati

Galerija SANU

Kristina Dalea, klavir

Na programu: Mesijan, Betoven, Brams, Šopen, Šostakovič

Ponedeljak, 28. oktobar, 18 sati

Galerija SANU

ANDRIJA SEKULIĆ, flauta

Lidija Toldi, klavir

Sudeluju: Jelisaveta Zorić, violina

Vladeta Marinkov, gitara

Na programu: Enesko, Debisi, Martin, Veber, Pjacola, Silvestre

Četvrtak, 31. oktobar, 18 sati

Galerija SANU

Izvor: Srpska akademija nauka i umetnosti

Related posts

Leave a Comment