Vođenje kroz izložbu „Ženske priče“ i razgovor sa umetnicama MSUB

Salon Muzeja savremene umetnosti
Nedelja, 30. jun 2019 u 18h

Učestvuju umetnice: Gorana Bačevac, Svetlana Bulatović, Sanja Ćopić, Andrea Dramićanin, Jelena Pantelić, Nadežda Kirćanski i autorka izložbe Mišela Blanuša

Izložba Ženske priče kroz radove sedam odabranih umetnica najmlađe generacije: Gorane Bačevac, Svetlane Bulatović, Sanje Ćopić, Andree Dramićanin, Nadežde Kirćanski, Jelene Pantelić i Tijane Radenković, prezentuje publici različite umetničke izraze i lične narative, kao i način na koji ove mlade umetnice razmišljaju o problemima žena i njihovoj društvenoj poziciji iz perspektive žene-umetnice. Izloženi radovi nas uvode u njihove umetničke priče – mikro narative, kroz koje možemo sagledati neke od načina kako najmlađa generacija umetnica predstavlja ženu, kao društveno-identitetski kategorisan pojam, kao alegoriju, kao subjekt koji slobodno govori ali i objekat lične ili društvene kritike, kao i kroz produkte savremenog potrošačkog društva spektakla i posledica koje im patrijahalni društveni sistem nameće.

Izložba je koncipirana bez pretenzija da bude čvrsto uokvirena pojmom feminizma, već sa namerom da prikaže jednu od verzija „specifično“ ženske umetnosti, koja se oslanja na iskustva feminističke umetnosti ali manje radikalno, te se može tumačiti kao „umerena“ društveno angažovana linija unutar korpusa ženskih umetničkih praksi. Svaki pokušaj novih teorijskih, kritičkih i kustoskih pristupa afirmaciji ženske umetničke prakse, jeste u funkciji razbijanja predhodnih a i sadašnjih stereotipa i getoizacije, bilo to kroz aktivistički pristup koji je kod nas sve prisutniji, ili u slučaju ove izložbe, kroz manje radikalan pristup koji implicitno predstavlja i afirmiše feminističke umetničke prakse unutar postojećeg kulturnog, političkog i društvenog konteksta.

Izvor: Muzej savremene umetnosti Beograd

Foto: Bojana Janjić

Related posts

Leave a Comment