Predavanje „Arhitektura secesije u Subotici“ u Muzeju grada Beograda

Četvrtak, 20. jun u 18 časova
Muzej grada Beograda
Muzej Jovana Cvijića, galerija «Karst», Jelene Ćetković 5
Predavanje: ARHITEKTURA SECESIJE U SUBOTICI
Predavač: Docent dr Viktorija Aladžić, Građevinski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu

U sklopu pratećih programa izložbe Secesija kao inspiracija, u četvrtak, 20. juna u 18 časova, docent dr Viktorija Aladžić sa Građevinskog fakulteta Subotica, Univerzitet u Novom Sadu, održaće predavanje na temu „Arhitektura secesije u Subotici“.

Subotica je na kraju 19. i početkom 20. veka, u okvirima Austrougarske carevine, prošla kroz najintenzivniji razvoj u svojoj dosadašnjoj istoriji, zahvaljujući uvođenju železnice 1869. godine. Iako poljoprivrednog zaleđa, razvijala je urbanu matricu i građansku svest, usvajajući novine iz udaljenih delova Evrope. Osim robe koja se izvozila i uvozila železnicom, stizalo je u grad i znanje zahvaljujući jednostavnijem načinu putovanja nego što je to ranije bio slučaj, i školovanju Subotičana u gradovima Evrope.

Počela je u arhitekturi primena novih građevinskih materijala: gvožđa, čelika, betona, ali i arhitektonskih stilova koji su krasili palate što su se gradile u centru grada. Na samom kraju 19. veka, izgrađeni su prvi objekti u stilu secesije nastale pod uticajima iz raznih krajeva Evrope: Pariza, Brisela, Minhena, Darmštata, Beča, ali su najreprezentativniji objekti izgrađeni u stilu mađarske secesije, oslanjajući se na bogato mađarsko folklorno nasleđe.

Pozivamo Vas da prisustvujete i ostalim pratećim programima u okviru izložbe „Secesija kao inspiracija“:

– Serija predavanja na temu secesije, četvrtkom, u 18 časova

– Šetnja kroz Beograd posvećena arhitekturi secesije, u subotu 29. juna, 11 časova

Izvor: Muzej grada Beograda

Related posts

Leave a Comment