Predavanje o izgradnji Novog Beograda u Muzeju grada Beograda

Utorak, 28. maj u 18 časova
Muzej grada Beograda
Resavska 40b, prvi sprat

Predavač: Jelica Jovanović, d.i.a, Docomomo Srbija / Grupa arhitekata

U sklopu pratećih programa izložbe Stvaranje modernog Beograda: od 1815. do 1964. iz zbirke Muzeja grada Beograda, u utorak, 28. maja u 18 časova, Jelica Jovanović, d.i.a, Docomomo Srbija / Grupa arhitekata, održaće predavanje na temu Novi Beograd i nova teritorijalnost Beograda: put od močvare do novog grada.

Nakon perioda lutanja, krize finansiranja, istraživanja novih koncepcija i promene planova, nakon konkursa za urbanističko rešenje centralnog dela Novog Beograda, 1962. godine se usvaja „Regulacioni plan za područje opštine Novi Beograd“. Tim činom započet je period od 20 godina kontinuiranog planiranja i izgradnje Novog Beograda kao laboratorije urbanizma i najvećeg planiranog i praćenog gradilišta (Glavički) u bivšoj Jugoslaviji. Naizgled je napuštena ideja novog glavnog grada nove Jugoslavije, prednost se daje stambenim blokovima, a urbanisti imaju problem da ubede radne organizacije da otvore svoje poslovnice i predstavništva na Novom Beogradu, dovodeći u pitanje materijalnu bazu novog grada. Kasni izgradnja pratećih sadržaja i servisa, grad se zonira i oslobađaju se novi tereni izmeštanjem industrije i železnice, uređuju rekreativne površine. Grad se priprema i kao infrastrukturni rezervoar starog Beograda, čija se rekonstrukcija uveliko priprema, ali već krajem 1970-tih i početkom 1980-tih Novi Beograd počinje da se posmatra kao lokacija za najjeftiniju – uslovno rečeno – stambenu izgradnju. O kontinuitetima i diskontinuitetima u planiranju u odnosu na prethodne i sledeće planove, tehničkim inovacijama, problemima i izazovima u izgradnji, te administrativnim izazovima, postmodernističkoj kritici i strukturama koje su sa njom došle – razgovaraćemo analizirajući fotografije (Novog) Beograda iz kolekcije Muzeja grada Beograda.

Pozivamo Vas da prisustvujete i ostalim pratećim programima u okviru izložbe Stvaranje modernog Beograda: od 1815. do 1964. iz zbirke Muzeja grada Beograda:
Serija predavanja sa temama iz arhitekture i urbanizma Beograda, utorkom, u 18 časova
Autorska vođenja, četvrtkom u 18 časova.

Izvor: Muzej grada Beograda

Related posts

Leave a Comment