Program u SANU za april 2019.

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

APRIL 2019.

NAUČNI SKUPOVI

NOVINE U DEMENCIJAMA

Svečano otvaranje u petak, 5. aprila, u 9.15

5 i 6. april

Svečana sala SANU

BALKANSKI KONGRES UROLOGA

OGRANAK SANU U NIŠU

Otvaranje u petak, 5. aprila, u 10 sati

Od 5. do 7. april

Ohrid

Međunarodna konferencija

EU FUNDS: REGIONAL COOPERATION THROUGH EU FUNDS

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Petak, 12. april, 14 časova

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

DIJAGNOSTIKA, PREVENCIJA I TERAPIJA

SIMPTOMA DONjEG URINARNOG TRAKTA

OGRANAK SANU U NIŠU

Petak, 19. april, 10 sati

Aleksinac

SVETSKI DAN IMUNOLOGIJE

Četvrtak, 25. april

Svečana sala SANU

PREDAVANjA

ORTOGONALNOST NA OBJEKTIMA U KOMPLEKSNOJ RAVNI I PRIMENE Akademik Gradimir Milovanović

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Sreda, 10. april, 19 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

        OSNAŽIVANjE ZAJEDNICA KROZ PROIZVODNjU ZNANjA O

ISTORIJI I KULTURI ROMA

Dr Kalin Rus

Četvrtak, 11. april, 17 sati

Svečana sala SANU

MODELIRANjE I PRORAČUN 1-D KONVEKTIVNOG STRUJANjA VAZDUHA U SOLARNIM TORNjEVIMA

Akademik Vladan Đorđević

OGRANAK SANU U NIŠU

Petak, 12. april, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala 8

Ciklus predavanja Arheologija i kulturno nasleđe Naisusa i Ponišavlja

CARIČIN GRAD – JUSTINIANA PRIMA:

(NE)OSTVARENI PROJEKT NOVOG POLISA?

Dopisni član SANU Vujadin Ivanišević

OGRANAK SANU U NIŠU

Ponedeljak, 15. april, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala 8

PRINOSI MILANA REŠETARA SRPSKOJ FILOLOGIJI I KULTURI

Akademik Jasmina Grković Mejdžor

CENTAR SANU U KRAGUJEVCU

Utorak, 16. april, 13 sati

Univerzitet u Kragujevcu

TRANSFORMACIJA POJMA KRIZE I PROMENA NjENOG UTICAJA NA SAMORAZUMEVANjE DANAŠNjE EPOHE

Dopisni član SANU Alpar Lošonc

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Sreda, 17. april, 19 časova

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

ŽENSKA BOŽANSTVA U SLOVENSKOJ MITOLOGIJI

Dopisni član SANU Ljubinko Radenković

OGRANAK SANU U NIŠU

Petak, 19. april, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala 8

CIKLUS PREDAVANjA

JUGOSLAVIJA I INFORMBIRO 1948-1956

BEOGRADSKI UNIVERZITET I SUKOB SA INFORMBIROOM

Dr Dragomir Bondžić

Sreda, 10. april, 12 sati

Svečana sala SANU

INFORMBIRO I VOJSKA

dr Milan Terzić

Sreda, 10. april, 13 sati

Svečana sala SANU

SUKOB SA INFORMBIROOM I JUGOSLOVENSKE PRIPREME ZA ODBRANU

Dr Slobodan Selinić

Sreda, 24. april, 12 sati

Svečana sala SANU

JUGOSLOVENSKA NARODNA ARMIJA I SUKOB SA INFORMBIROOM 1948–1953

Dr Mile Bjelajac

Sreda, 24. april, 13 sati

Svečana sala SANU

OKRUGLI STO

INFORMACIONO-KOMUNAKACIONE TEHNOLOGIJE I VISOKO OBRAZOVANjE

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Ponedeljak, 8. april, 11 sati

Svečana sala Rektorata Univerziteta u Novom Sadu

PROMOCIJA REČNIKA SANU

Učestvuju: dr Marija Đinđić

dr Nataša Vulović

dr Nenad Ivanović

CENTAR SANU U KRAGUJEVCU

Utorak, 23. april, 13 sati

Univerzitet u Kragujevcu

PREZENTACIJA PROJEKTA

LEKSIKOLOŠKA ISTRAŽIVANjA JUGOISTOČNE SRBIJE

OGRANAK SANU U NIŠU

Ponedeljak, 22. april, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala 8

IZBORNA SKUPŠTINA

Skupština za izbor časnika SANU i konstituisanje Predsedništva SANU

Četvrtak, 4. april, 11 sati

Svečana sala SANU

TRIBINA BIBLIOTEKE SANU

Toponimija Župe pivske / Mara Tijanić-Vujović ; glavni urednik Aleksandar Loma. – Beograd : SANU, 2018

Onomatološki prilozi 24 / glavni urednik Aleksandar Loma. – Beograd : SANU, 2017

Govore: akademik Aleksandar Loma

akademik ANURS Slobodan Remetić

Mara Tijanić-Vujović

Utorak, 2. april, 13 sati

Svečana sala SANU

*

Ka boljoj demografskoj budućnosti Srbije / urednici Vladimir S. Kostić, Slavica Đukić Dejanović, Mirjana Rašević. – Beograd : SANU : Institut društvenih nauka, 2018

Govore: akademik Vladimir S. Kostić, predsednik SANU

prof. dr Slavica Đukić Dejanović

prof. dr Mirjana Rašević

Utorak, 16. april, 13 sati

Svečana sala SANU

IZLOŽBE

Galerija SANU

SVETOMIR ARSIĆ BASARA

Autor: Nikola Kusovac

Od 15. marta do 19. maja

Stručno vođenje kroz izložbu

utorkom, sredom, petkom, subotom, nedeljom u 19 sati.

.

*

Galerija nauke i tehnike SANU

PRIČA O VODENICI – OD KOLA DO TURBINE

Autor: Stanko Kostić

Od 21. marta do 10. aprila

Prateći program izložbe

Predavanje

OD KOLA DO VODENICE

Dušan Milovanović

Utorak, 2. april, 18 sati

MOMČILO ST. MOKRANjAC – HEMIČAR, PROFESOR, TOKSIKOLOG

Otvaranje u sredu, 17. aprila, u 18 sati

Od 17. aprila do 4. maja

*

Izložba u Biblioteci SANU

ALEKSANDAR DEROKO (1894–1988–2019)

Od 27. marta do 26. aprila

*

Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu

TRANSPOZICIJSKI DISKURS IDENTITETA I PROSTORA

Umetnici: Darija Medić, Hose Rejes Kabalero, Vanja Novaković,

Luka Stojanović, Jelena Gajinović i Tijana Jevrić

Autorka projekta: Sunčica Pasuljević Kandić

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Od 19. marta do 2. aprila

TRANSPARENTNOST I REFLEKSIJA – PROMENLjIVOST PROSTORNIH ODNOSA DELA I NjEGOVOG OKRUŽENjA

Autorka Mirjana Blagojev

Otvaranje u četvrtak, 4. aprila, u 19 sati

Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu

*

Ogranak SANU u Nišu

BORIVOJE POPOVIĆ – MUZIČKI UMETNIK I PEDAGOG

NA SRPSKOJ MUZIČKOJ SCENI 20. VEKA

Muzej Ponišavlja u Pirotu

Od 18. marta do 18. aprila

KONCERT U GALERIJI SANU

JELENA ZIDARIĆ, klavir

Na programu: List, Skrajabin

Ponedeljak, 1. april, 18 sati

ANjA OVASKAINEN, violina

VUK OVASKAINEN, violončelo

ALEKSA ŠEPEC, kontrabas

UKI OVASKAINEN, klavir

Na programu: Betoven, Čajkovski, Brams, Botezini, Šuman

Četvrtak, 4. april, 18 sati

MIONA TOPALOVIĆ, violina

UKI OVASKAINEN, klavir

Na programu: Bah, Grig, Paganini

Četvrtak, 8. april, 18 sati

DAMIR PRANjKOVIĆ, tambura

KRISTINA KRSTIĆ, klavir

KAMERNI ANSAMBL „20 ŽICA”

Na programu: Vivaldi, Mocart, Paganini, Hajdn,

Prokofijev, Bacini, Monti

Ponedeljak, 11. april, 18 sati

NIKOLA ALEKSIĆ, violina

HILDA ŠVAN, klavir

Na programu: Mendelson, Betoven, Mocart, Elgar, Vijenjavski

Četvrtak, 15. april, 18 sati

UNA STANIĆ, klavir

UKI OVASKAINEN, klavir

Na programu: Debisi, Mesijan, Bah, Brams

Ponedeljak, 18. april, 18 sati

ALEKSANDRA KINĐIĆ, oboa

UKI OVASKAINEN, klavir

Sudeluje: LAZAR MUHADINOVIĆ, flauta

Na programu: Kromer, Boca

Četvrtak, 22. april, 18 sati

KATA STOJANOVIĆ, violina

UKI OVASKAINEN, klavir

Na programu: Vitali, Frank, Paganini, Grgin

Ponedeljak, 25. april, 18 sati

KONCERTI

KONCERT STUDENATA FAKULTETA UMETNOSTI U NIŠU

OGRANAK SANU U NIŠU

Utorak, 16. april, u 20 sati

Koncertno-izložbeni prostor Fakulteta umetnosti u Nišu

KONCERT RITE KINKE

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Sreda, 24. april, 19 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

Izvor: SANU

Related posts

Leave a Comment