Razgovor o praksi umetnice Mariele Cvetić u Salonu MSUB

MARIELA CVETIĆ
Conquistador. Iz kulture i umetnosti

Razgovor o praksi umetnice Mariele Cvetić
Patek, 22. mart 2019. u 19 časova
Salon Muzeja savremene umetnosti


U Salonu Muzeja savremene umetnosti, u petak 22. marta 2019. u 19 časova održaće se razgovor o tekućoj izložbi „Conquistador. Iz kulture i umetnosti“, i istrazivanju i kontekstualnoj praksi umetnice Mariele Cvetić. U razgovoru učestvuju Dr. Jasmina Čubrilo, profesor Istorije moderne umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu i umetnica Mariela Cvetić. Moderira Una Popović, kustos Salona MSU.

Izložba problematizuje geografiju (i istoriju) Balkana preko samog Frojda kao netipičnog (dualnog) predstavnika zapadnog pogleda na Balkan i teorije koju on uspostavlja krajem 19. veka i njenih (teorijskih) implikacija tokom 20. veka do danas. Frojd sam, nakon povratka sa Balkana 1898. godine, sebe percipira kao osvajača, a psihoanalizu kao pohod, a ishod svakog osvajačkog pohoda uvek se razume kao trgovina, profit.Izložba  „Conquistador. Iz kulture i umetnosti“ traje do 25. marta u Salonu Muzeja savremene umetnosti. 

Dr Mariela Cvetić, umetnica i teoretičarka umetnosti, vanredni profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autorka je četrnaest samostalnih izložbi, većeg broja umetničkih knjiga i učesnica u brojnim grupnim izložbama. Jedna je od autorki izložbe u paviljonu Srbije na 11. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji 2008. Od recentnih grupnih izložbi učestvovala je u projektu „Actopolis – Art of Action“ u organizaciji Gete Instituta od 2015. do 2018. godine. Organizovala je izložbe sudenata Arhitektonskog fakulteta. Objavila je knjigu „Das Unheimliche: psihoanalitičke i kulturalne teorije prostora“ (Beograd, 2011), „Umetnikova knjiga/Artist’s Book“ (Beograd, 2014)  i veći broj poglavlja u monografijama. U umetničkom i teorijskom radu bavi se problemima odnosa subjekta i prostora.

Izvor: Muzej savremene umetnosti Beograd

Foto-izvor: Bojana Janjić

Related posts

Leave a Comment