Program za mart 2019. u SANU

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

MART 2019.

NAUČNI SKUPOVI

DRAGOLjUB JOVANOVIĆ

Petak, 29. mart, 10 sati

Svečana sala SANU

PREDAVANjA

MELODIJSKI MODELI SEOSKIH OBREDNIH PESAMA KOJI POVEZUJU TRADICIJE CENTRALNE SA TRADICIJAMA ISTOČNE I JUŽNE SRBIJE

Dopisni član SANU Jelena Jovanović

OGRANAK SANU U NIŠU

Petak, 8. mart, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala 8

RADIKALSKI INTERMEDIJERI U ORGANSKOJ SINTEZI

Akademik Živorad Čeković

OGRANAK SANU U NIŠU

Petak, 15. mart, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala 8

POST LI-ION BATTERY TRENDS

Prof. dr Robert Dominko

Sreda, 20. mart, 12 sati

Svečana sala SANU

BADNjAK KOD BALKANSKIH NARODA

Dopisni član SANU Ljubinko Radenković

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Sreda, 20. mart, u 18 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

DIZAJN, SINTEZA I PRELIMINARNA BIOLOŠKA ISPITIVANjA NOVIH ANTITUMORSKIH AGENASA

Dopisni član SANU Velimir Popsavin

OGRANAK SANU U NIŠU

Petak, 29. mart, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala 8

MEDIKAMENTOZNA TERAPIJA GOJAZNOSTI

Akademik Dragan Micić

CENTAR SANU U KRAGUJEVCU

Petak, 29. mart, 13 sati

Univerzitet u Kragujevcu

CIKLUS PREDAVANjA

JUGOSLAVIJA I INFORMBIRO 1948-1956

GOLI OTOK U SISTEMU DRŽAVNE REPRESIJE U

SOCIJALISTIČKOJ JUGOSLAVIJI

Dr Srđan Cvetković

Sreda, 13. mart, 12 sati

Svečana sala SANU

JUGOSLOVENSKA INFORMBIROVSKA EMIGRACIJA

dr Ondržej Vojtjehovski (Ondřej Vojtěchovský)

Sreda, 27. mart, 12 sati

Svečana sala SANU

PROMOCIJA ZBORNIKA

STANOVNIŠTVO JUGOISTOČNE SRBIJE: DEMOGRAFSKI PROBLEMI JUGOISTOČNE SRBIJE I MOGUĆNOSTI IZGRADNjE PRONATALITETSKE NACIONALNE STRATEGIJE I POLITIKE

Govore: dr Ljubiša Mitrović, prof. emeritus

Prof. dr Suzana Marković Krstić

OGRANAK SANU U NIŠU

Petak, 22. mart, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala 8

SVEČANA AKADEMIJA

DODELA GODIŠNjE NAGRADE „MARKO JARIĆ“

ZA IZUZETNE NAUČNE DOPRINOSE U FIZICI

Organizator: Fondacija „Prof. dr Marko Jarić“

Petak, 22. mart, 12 sati

TRIBINA BIBLIOTEKE SANU

Izabrana dela Mirona Flašara (u tri toma) / priredili Aleksandar Loma, Vojislav Jelić, Nenad Ristović. – Beograd : Univerzitet, Filozofski fakultet ; SANU ; Novi Sad : Matica srpska, 2017

Govore: akademik Aleksandar Loma

prof. dr Vojislav Jelić

prof. dr Nenad Ristović

Utorak, 5. mart, 13 sati

Svečana sala SANU

*

Stojan Novaković : povodom sto sedamdeset pet godina od rođenja : naučni skup sa međunarodnim učešćem održan u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, 1. i 2. novembra 2017. godine / urednici Mihailo Vojvodić, Aleksandar Kostić. – Beograd : SANU, 2018

Govore: akademik Mihailo Vojvodić

akademik Ljubodrag Dimić

prof. dr Aleksandar Rastović

prof. dr Zorica Nestorović

Utorak, 26. mart, 13 sati

Svečana sala SANU

IZLOŽBE

Galerija SANU

SVETOMIR ARSIĆ BASARA

Autor: Nikola Kusovac

Svečano otvaranje u petak, 15. marta, u 19 sati

Od 15. marta do 19. maja

*

Galerija nauke i tehnike SANU

NEDELjA SVESTI O MOZGU

Svečano otvaranje u ponedeljak, 11. marta, u 18 sati

Od 11 do 17. marta

PRIČA O VODENICAMA- OD KOLA DO TURBINE

Autor: Stanko Kostić

Svečano otvaranje u četvrtak, 21. marta, u 18 sati

Od 21. marta do 10. aprila

*

Izložba u Biblioteci SANU

MILOJE VASIĆ (1869–1956–2019)

Od 27. februara do 22. marta

ALEKSANDAR DEROKO (1894–1988–2019)

Od 27. marta do 26. aprila

*

Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu

Izložba u okviru ciklusa „Mladi dolaze”

SUNČICA PASULjEVIĆ KANDIĆ

Svečano otvaranje u utorak, 19. marta, u 18 sati

Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu

KONCERT U GALERIJI SANU

MARIJA SPASIĆ- KOMLENOVIĆ, flauta

KATARINA HADžI-ĐORĐEVIĆ, klavir

Na programu: J.S.Bah, Vidor, Kulau, Čajkovski

Ponedeljak, 4. mart, 18 sati

SOFIJA GLAVIČIĆ, violina

RADAN JOVANOVIĆ, klavir

Na programu: Bah, Frank, Paganini

Četvrtak, 7. mart, 18 sati

JELENA ĐAJIĆ, klavir

Na programu: V. Mokranjac

Ponedeljak, 11. mart, 18 sati

KATARINA VASILjEVIĆ, violina

JASMINA RAKOVIĆ, klavir

Na programu: Bah, Mocart, Vjetan, Ščedrin, Kalman

Četvrtak, 14. mart, 18 sati

JANA VUKIĆEVIĆ, violina

UKI OVASKAINEN, klavir

Na programu: Bah, Brams

Ponedeljak, 18. mart, 18 sati

SALKO LEKIĆ, violina

UKI OVASKAINEN, klavir

Na programu: Betoven, Ravel, Paganini, Čajkovski

Četvrtak, 21. mart, 18 sati

ALEKSA STOJADINOVIĆ, klarinet

ANTONELA GRGIN, klavir

Na programu: Brams, Šuman, Grgin

Ponedeljak, 25. mart, 18 sati

ANĐELA JOSIFOSKI, violina

SMILjA JOSIFOSKI, klavir

Na programu: Tartini, Betoven, Krajsler, Sarasate

Četvrtak, 28. mart, 18 sati

KONCERT

Prof. Nenad Radić, klavir

OGRANAK SANU U NIŠU

Ponedeljak, 25. mart, 20 sati

Koncertno-izložbeni prostor Fakulteta umetnosti u Nišu

Izvor: Srpska akademija nauka i umetnosti

Related posts

Leave a Comment