Program u SANU za februar 2019.

NAUČNI SKUPOVI

DRŽAVNI POREDAK: SUVERENITET U VREMENU GLOBALIZACIJE

Otvaranje u petak, 8. februara, u 10 sati

  1. i 9. februara

Svečana sala SANU

BEOGRADSKA ŠKOLA FIZIOLOGIJE: OD SORBONE DO BEOGRADA

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Četvrtak, 21. februar, 18 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

PREDAVANjA

JAVNE INVESTICIJE I PRIVREDNI RAST

Dopisni član SANU Pavle Petrović

OGRANAK SANU U NIŠU

Petak, 8. februar, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala 8

BATERIJAMA PROTIV KLIMATSKIH PROMENA

Akademik Slavko Mentus

OGRANAK SANU U NIŠU

Ponedeljak, 18. februar, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala 8

UTICAJ STRUKTURE PROTEINA I MATRIKSA HRANE NA DIGESTIBILNOST NUTRITIVNIH ALERGENA

Dopisni član SANU Tanja Ćirković Veličković

OGRANAK SANU U NIŠU

Ponedeljak, 25. februar, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala 8

CIKLUS PREDAVANjA

JUGOSLAVIJA I INFORMBIRO 1948-1956

SJEDINjENE AMERIČKE DRŽAVE I

JUGOSLOVENSKI SUKOB SA INFORMBIROOM

Dr Vojislav Pavlović

Sreda, 13. februar, 12 sati

Svečana sala SANU

JUGOSLAVIJA, INFORMBIRO I GRAĐANSKI RAT U GRČKOJ

Prof. dr Milan Ristović

Sreda, 13. februar, 13 sati

Svečana sala SANU

DA LI SE SPREMALA VOJNA AGRESIJA NA JUGOSLAVIJU

Prof. dr Aleksandar Životić

Sreda, 27. februar, 12 sati

Svečana sala SANU

PROMOCIJA KNjIGE

PRAVO ZAŠTITE PODATAKA – GDPR

Petak, 1. februar, 18 sati

Sala Audiovizuelnog arhiva i centra za digitalizaciju SANU

SVEČANA AKADEMIJA

30 GODINA OD OSNIVANjA ODELjENjSKOG ODBORA ZA PROUČAVANjE MANjINA I LjUDSKIH PRAVA SANU

Četvrtak, 28. februar, 12 sati

Svečana sala SANU

TRIBINA BIBLIOTEKE SANU

Delo Ive Andrića : zbornik radova /

urednik Miro Vuksanović. – Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti, 2018

Pozdravne reči: akademik Vladimir S. Kostić, predsednik SANU

akademik Miro Vuksanović, urednik Tribine Biblioteke SANU

Govore: akademik Nada Milošević-Đorđević

dopisni član SANU Jovan Delić

dr Marko Nedić

Utorak, 5. februar, 13 sati

Svečana sala SANU


Etno-sela i seoske ambijentalne celine u Republici Srbiji i Republici Srpskoj :

zbornik radova sa naučnog skupa održanog 11. aprila 2017. godine /

urednik Dragan Škorić. – Beograd : SANU, 2018

Vodosnabdevanje stanovnika brdsko-planinskih predela /

urednik Dragan Škorić. – Beograd : SANU, 2018

Govore: akademik Dragan Škorić

prof. dr Milovan Mitrović

prof. dr Petar Bulat

Utorak, 19. februar, 13 sati

Svečana sala SANU

IZLOŽBE

Galerija SANU

MARKO ČELEBONOVIĆ (1902–1986)

Od 7. novembra do 24. februara

*

Galerija nauke i tehnike SANU

ASTEROIDI MALI KAMENI SVETOVI

Od 20. decembra do 9. februara

AKADEMIK MIHAILO GAVRILOVIĆ – ISTORIČAR, ARHIVIST, DIPLOMATA

Otvaranje u sredu, 13. februara, u 18 sati

Od 13. do 28. februara

*

Izložba u Biblioteci SANU

MILAN BOGDANOVIĆ (1894–1964–2019)

Od 6. do 22. februara

MILOJE VASIĆ (1869–1956–2019)

Od 27. februara do 22. marta

*

Galerija Ogranka SANU u Novom Sadu

IZLOŽBA RADOVA KATARINE TRNAVČEVIĆ

Otvaranje u sredu, 20. februara, u 18 sati

Od 20. februara do 6. marta

*

Ogranak SANU u Nišu

IZLOŽBA RADOVA STUDENATA FAKULTETA UMETNOSTI U NIŠU

Otvaranje u ponedeljak, 18. februara, u 18 sati

Galerija ART55, Niš

Od 18. do 28. februara

KONCERT U GALERIJI SANU

MARIJA RADOVANOVIĆ, violina

UKI OVASKAINEN, klavir

Na programu: Šnitke, Brams, Sen-Sans

Ponedeljak, 4. februar, 18 sati

MARIJA ĐURĐEVIĆ, flauta

BOJAN MARTINOVIĆ, klavir

Na programu. Frank, Vidor, Jevtić

Četvrtak, 7. februar, 18 sati

KATARINA MRVIĆ, violina

NATALIJA MLADENOVIĆ, klavir

Na programu: Betoven, Sen-Sans, Vijenjavski

Ponedeljak, 11. februar, 18 sati

MILENA DAMNjANOVIĆ, sopran

VLADIMIR GLIGORIĆ, klavir

Na programu: Šuman, Štraus, Jevtić, Gavrilin

Četvrtak, 14. februar, 18 sati

DUŠICA MLADENOVIĆ, violina

GUDAČKI TRIO „ANIME“

(violine: Dušica Mladenović, Mina Đekić, Marina Popović)

Na programu: Despić, Vilson

Ponedeljak, 18. februar, 18 sati

TOMISLAV MILOŠEVIć, viola

KRISTINA UŠLjEBRKA, kontrabas

Na programu: Bah, Šperger, Ošer

Četvrtak, 21. februar, 18 sati

MUZIKA IVANA JEVTIĆA

Filip Tomić, violončelo

Jovana Radovanović, klavir

Ponedeljak, 25. februar, 18 sati

MINA MENDELSON, violina

MARIJA ĐUKIĆ, klavir

Na programu: Tartini, Elgar, Sen-Sans

Četvrtak, 28. februar, 18 sati

KONCERT STUDENATA FAKULTETA UMETNOSTI U NIŠU

OGRANAK SANU U NIŠU

Utorak, 26. februar, 20 sati

Koncertno-izložbeni prostor Fakulteta umetnosti u Nišu

Izvor: SANU

Related posts

Leave a Comment