Program Srpske akademije nauka i umetnosti za decembar

GODIŠNjA SKUPŠTINA SRPSKOG HEMIJSKOG DRUŠTVA

Sreda, 5. decembar, 11 sati

Svečana sala SANU

MLADI ISTRAŽIVAČI

Institut tehničkih nauka SANU

Sreda, 5. decembar, 9 sati

Od 5. do 7. decembra

Sala 2 SANU

SLIKA GOVORI VIŠE OD HILjADU REČI

OGRANAK SANU U NIŠU

Petak, 7. decembar, 10 sati

Univerzitet u Nišu, Svečana sala

OSAM VEKOVA AUTOKEFALNOSTI SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE

Petak, 14. decembar

Svečana sala SANU

145 GODINA OD OSNIVANjA KATEDRE ZA MATEMATIKU NA

PRIRODNO-MATEMATIČKOM ODSEKU FILOZOFSKOG FAKULTETA VELIKE ŠKOLE

Ponedeljak, 17. decembar, 16 sati

Svečana sala SANU

PRIJEM ZA UČENIKE SREDNjIH ŠKOLA,

OSVAJAČE NAGRADA NA SVETSKIM TAKMIČENjIMA

Petak, 21. decembar, 10.30

Salon Kluba SANU

AKADEMIK GRADIMIR V. MILOVANOVIĆ:

70 GODINA ŽIVOTA I 50 GODINA RADA

Govore: akademik Ninoslav Stojadinović

akademik Stevan Pilipović

akademik Miodrag Mateljević

dopisni član SANU Vladimir Rakočević

akademik Gradimir V. Milovanović

OGRANAK SANU U NIŠU

Petak, 21. decembar, 11 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala 8

KOMEMORATIVNI SKUPOVI

SEĆANjE NA AKADEMIKA VLADETU JEROTIĆA

Govore: akademik Miro Vuksanović

dr Bojan Jovanović

gospodin Aleksandar Gajšek

Četvrtak, 6. decembar, 12 sati

Svečana sala SANU

SEĆANjE NA AKADEMIKA MOMČILA RISTIĆA

Govore: akademik Zoran Popović

prof. dr Aleksa Maričić

dr Emilija Kostić

prof. dr Vladimir Pavlović

Petak, 7. decembar,12 sati

Svečana sala SANU

SVEČANE AKADEMIJE

70 GODINA OD OSNIVANjA MUZIKOLOŠKOG INSTITUTA SANU

Ponedeljak, 3. decembar, 12 sati

Svečana sala SANU

ALEKSANDAR SOLŽENjICIN

Utorak, 11. decembar, 12 sati

Svečana sala SANU

SIMPOZIJUM

NEJEDNAKOST U SRBIJI

Ponedeljak, 10. decembar, 10 sati

Sala Audiovizuelnog arhiva i centra za digitalizaciju SANU

GOST SANU

PROF. DR DžELAL ŠENGOR

sa Tehničkog univerziteta u Istanbulu

Ponedeljak, 24. decembar, 12 sati

Svečana sala SANU

REDOVNI GODIŠNjI SASTANAK

ODBORA ZA KARDIOVASKULARNU PATOLOGIJU

Ponedeljak, 17. decembar, 13 sati

Svečana sala SANU

OKRUGLI STO

PREDSTAVLjANjE RADA SRPSKOG INSTITUTA IZ BUDIMPEŠTE

Utorak, 11. decembar, 10 sati

Sala 3 SANU

GASNA JEDNAČINA – IZAZOVI SNABDEVANjA GASOM

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Petak, 14. decembar, 13 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

SUSRETI SA STVARAOCIMA

Akademik Milosav Tešić

OGRANAK SANU U NIŠU

Ponedeljak, 17. decembar, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala 8

KONFERENCIJE

MODERNI PRAVCI MAĐARSKE KNjIŽEVNOSTI

Srpska akademija nauka i umetnosti i Mađarska akademija nauka

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Otvaranje u četvrtak, 13. decembra, 9.30

  1. i 14. decembra

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

Druga međunarodna naučno-stručna konferencija

REGIONALNI RAZVOJ I PREKOGRANIČNA SARADNjA

OGRANAK SANU U NIŠU

Subota, 15. decembar, 10 sati

Sala Skupštine Grada Pirota

PREDAVANjA

VARIETIES OF SIGNATURE TENSORS

Prof. dr Bernd Šturmfels

U organizaciji Matematičkog instituta SANU

Utorak, 4. decembar, 10.30

Sala 2 SANU

RAZVOJ I PRIMENA VIŠEFAZNOG REAKTORA SA VIBRACIONOM MEŠALICOM U PROIZVODNjI BIODIZELA

Dopisni član SANU Vlada Veljković

OGRANAK SANU U NIŠU

Petak, 14. decembar, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala 8

LABORATORIJA VIRTULNE REALNOSTI KAO METOD U DIZAJNIRANjU

U okviru izložbe „O arhitekturi 2018“

Frank van der Hoven (Holandija)

Petak 14. decembar, 17.30

Galerija nauke i tehnike SANU

GEJMING KAO ALAT U URBANOM PLANIRANjU

U okviru izložbe „O arhitekturi 2018“

Milena Ivković (Holandija)

Petak 14. decembar, 18 sati

Galerija nauke i tehnike SANU

OBELEŽAVANjE MILENIJUMA OD ODLASKA ROMA IZ INDIJE

Prof. dr Marsel Kurtijade i dr Rajko Đurić

Ponedeljak, 17. decembar, 13 sati

Sala 2 SANU

PROMOCIJE

Promocija dva zbornika:

STANOVANjE ROMA U SRBIJI: STANjE I IZAZOVI

i

ROMI SRBIJE U XXI VEKU
Uvodničar: akademik Ninoslav Stojadinović
Govore: akademik Tibor Varadi, prof. dr Dragoljub Đorđević, prof. dr Dragan Todorović, dr Zlata Vuksanović Macura

OGRANAK SANU U NIŠU

Ponedeljak, 10. decembar, 13 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala 8

Predstavljanje dvojezičnog izdanja

BELA BARTOK I SRPSKA MUZIKA

Ponedeljak, 10. decembar, 18 sati

Galerija SANU

Promocija knjige

KARCINOM DEBELOG CREVA – OD KARCINOGENEZE DO METASTAZE

akademika Zorana Krivokapića

Četvrtak, 13. decembar, 13 sati

Svečana sala SANU

TRIBINA

TADIJA PEJOVIĆ

kragujevački matematičar

Učestvuju: akademik Vladan Đorđević

prof. dr Miodrag Rašković

prof. dr Miroslava Petrović Torgašev

CENTAR ZA NAUČNOISTRAŽVAČKI RAD SANU I UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

Četvrtak, 6. decembar, 13 sati

Svečana sala Univerziteta u Kragujevcu

TRIBINA BIBLIOTEKE SANU

Ekološki i ekonomski značaj faune Srbije : zbornik radova sa naučnog skupa održanog 17. novembra 2016. / urednik Radmila Petanović. – Beograd : SANU, 2018

Govore: akademik Radmila Petanović

prof. dr Željko Tomanović

dr Voislav Vasić

Utorak, 4. decembar, 13 sati

Svečana sala SANU

*

Kultura, osnova državnog i nacionalnog identiteta : zbornik radova sa naučnog skupa održanog 24. i 25. novembra 2016. godine / urednik Aleksandar Kostić. – Beograd : SANU, 2017

Ekonomija : zaposlenost i rad u Srbiji u 21. veku : zbornik radova sa simpozijuma održanog 4. i 5. decembra 2017. / urednik Aleksandar Kostić. – Beograd : SANU, 2018

Govore: akademik Aleksandar Kostić

dopisni član SANU Pavle Petrović

prof. dr Mihail Arandarenko

prof. dr Zoran Avramović

Utorak, 18. decembar, 13 sati

Svečana sala SANU

PANEL

SRPSKA SAVREMENA UMETNOST U SVETU

Subota, 1. decembar, 12 sati

Galerija SANU

IZLOŽBE

GALERIJA SANU

MARKO ČELEBONOVIĆ (1902–1986)

Od 9. novembra 2018. do 30. januara 2019.

GALERIJA NAUKE I TEHNIKE SANU

O ARHITEKTURI

u organizaciji Asocijacije za razvoj održive urbane zajednice – STRAND

Svečano otvaranje u četvrtak, 6. decembra, u 18.30

Od 6. do 15. decembra

BIBLIOTEKA SANU

MILADIN PEĆINAR (1893–1973–2018)

Od 5. do 28. decembra

GALERIJA OGRANKA SANU U NOVOM SADU

Izložba radova

LjUBOMIRA VUČINIĆA

Svečano otvaranje u četvrtak, 20. decembra, u 18 sati

Od 20. decembra do

KONCERT U GALERIJI SANU

KONCERT SOLISTIČKE I KAMERNE MUZIKE

SRPSKIH KOMPOZITORA povodom 70-godišnjice

Muzikološkog instituta SANU

Na programu: Vasilije Mokranjac, Josip Slavenski,

Stanojlo Rajičić, Miloje Milojević, Dejan Despić

Ponedeljak, 3. decembar, 18 sati

Galerija SANU

NIKOLINA MARIČIĆ, violina

JOVAN MITROVIĆ, violina

MILICA PAP, klavir

Na programu: Vijenjavski, Šuman, Šostakovič, Paganini

Četvrtak, 6. decembar, 18 sati

Galerija SANU

KONCERT U OKVIRU PREDSTAVLjANjA SRPSKOG

INSTITUTA IZ BUDIMPEŠTE

Učestvuje: Ansambl „Vujičić“ (Budimpešta)

Ponedeljak, 10. decembar, 18 sati

Galerija SANU

KONCERT KAMERNE MUZIKE MIHOVILA LOGARA I

DRAGUTINA GOSTUŠKOG

povodom 20-godišnjice smrti kompozitora

Učestvuju: Vladimir Gligorić, klavir; Mirjana Nešković,

violina; Nemanja Stanković, violončelo; Borislav

Čičovački, oboa; Nikola Stojković, klavir; Mina

Cvetković, flauta

Sreda, 12. decembar, 18 sati

Galerija SANU

JOVANA STOŠIĆ, violina

VANjA ŠĆEPANOVIĆ, klavir

Na programu: Betoven, Bah, Jevtić, Šostakovič

Četvrtak, 13. decembar, 18 sati

Galerija SANU

MILICA ZIDARIĆ, klavir

Na programu: Skrjabin, Rahmanjinov

Ponedeljak, 17. decembar, 18 sati

Galerija SANU

LEO BORISAVLjEVIĆ, klavir

Na programu: Bah, Betoven, Šubert, Šopen, List

Četvrtak, 20. decembar, 18 sati

Galerija SANU

PETAR PEJČIĆ, violončelo

PAVLE KRSTIĆ, klavir

Na programu: Mendelson, Brams

Ponedeljak, 24. decembar, 18 sati

Galerija SANU

SOFIJA RADIĆ, violina

NATALIJA MLADENOVIĆ, klavir

Na programu: Bah, Tartini, Isai, Debisi

Četvrtak, 27. decembar, 18 sati

Galerija SANU

KONCERT U OGRANKU SANU U NOVOM SADU

MLADI DOLAZE

U saradnji sa Akademijom umetnosti Novi Sad

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Četvrtak, 27. decembra, 18 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

KONCERT U OGRANKU SANU U NIŠU

KONCERT PIJANISTKINjE MINE MIJOVIĆ

U saradnji sa Fakultetom umetnosti Univerziteta u Nišu

OGRANAK SANU U NIŠU

Utorak, 11. decembar, 20 sati

Koncertno-izložbeni prostor Fakulteta umetnosti u Nišu, Knjaževačka 2a

Izvor: SNAU

Related posts

Leave a Comment