Tribina: Aljoša i Leana Vučković o „Javnom nastupu“ u DKSG

Dom kulture „Studentski grad“

Ponedeljak, 3. decembar, 19.00, Klub Magistrala

JAVNI NASTUP − TREMA KAO SAVEZNIK

Učestvuju: Aljoša Vučković, filmski, pozorišni i televizijski glumac, Leana Petrović Vučković, edukator iz oblasti veština javnog nastupa i komunikolog (Fakultet za kulturu i medije)

Trema je vrsta strepnje koja se oseća neposredno pred neku određenu i jasno definisanu buduću situaciju za koju osoba procenjuje da prevazilazi njene sposobnosti. Obično je kombinacija biološko-fizioloških i mentalno-psihičkih karakteristika ličnosti i socijalnih faktora. Neke osobe imaju problem sa povišenom osetljivošću simpatičkog nervnog sistema, a uz to njihov temperament odlikuju nesigurnost i snižen prag tolerancije na stimulaciju iz okoline. Kod ovakvih osoba trema postaje ometajuća u kombinaciji sa faktorima iz okruženja, kao što su preterana kritika i očekivanja okoline, loša iskustva, slaba tolerancija na stres.

Najčešće razlikujemo dve vrste treme koje utiču na ponašanje: stimulativna, koja obično podiže stepen uzbuđenja i budnosti na potreban nivo da bismo se što bolje snašli u određenoj situaciji i inhibitorna trema, koja obično podrezumeva nesigurnost, ali i svest o nedovoljnoj pripremljenosti za datu situaciju. Kod nekih osoba se iza osećaja treme krije strah od stida, odnosno strah da će učiniti nešto neadekvatno, zbog čega će biti ismejane ili odbačene.

Pitanja: Šta je trema, a šta strah od javnog nastupa. Karakteristike javnog nastupa licem u lice sa publikom. Karakteristike javnog nastupa posredovanog masovnim medijima. Kako prevazići strah pre javnog nastupa i kako kontrolisati tremu u javnom nastupu – strategije i tehnike.

Izvor: Dom kulture „Studentski grad“

Related posts

Leave a Comment