Otvaranje izložbe Bojana Milojevića „Asterian – futurografija“ u DKSG

DOM KULTURE STUDENTSKI GRAD 9-27. oktobar 2018, Velika galerija Otvaranje u utorak 9. oktobra u 19.00 BOJAN MILIJEVIĆ ASTERIAN – FUTUROGRAFIJA Na prelasku iz doba mesa i kože u doba ideja i simbola preskočeno je nekoliko koraka. To su čudna međudoba, mešavine mesa i silikona, mentalnih implanata, epiderma i holograma. Nepraktični identiteti, nametljivi u svojoj pojavnosti i još užasniji u svojoj kratkotrajnosti i odsustvu dubine, a tako živi i slepi i srećni, menjaju se, prilagođavaju institucijama, događajima, i sopstvenom ćefu. Izložba Futurografija predstavlja trideset novih grafika velikog formata Bojana Milojevića…

Nova knjiga Nevena Cvetićanina „Slepe ulice istorije“ u izdanju „Arhipelag“ i Instituta društvenih nauka

Nova knjiga Nevena Cvetićanina Slepe ulice istorije. Elita, (dis)kontinuitet i legitimitet upravo je objavljena u izdanju Instituta društvenih nauka i Izdavačke kuće Arhipelag. Nastala kao plod Cvetićaninovih istraživanja uzroka koji srpsko društvo u modernoj istoriji čine nestabilnim, knjiga Slepe ulice istorije u svom središtu ima pitanja (dis)kontinu-iteta i legitimiteta, ali se na njima ne zaustavlja već ispituje moguće i nužne korake koje je neophodno da učine srpske elite kako bi društvo iz konfliktnog i distorzičnog stanja (dis)kon-tinuiteta bilo prevedeno u stanje smirujućeg, delatnog i beskonfliktnog legitimiteta. Oblikovana na ovakav način,…