Volerstin: Revolucija kao strategija i taktika transformacije

Četvrtak, 04. oktobar 2018. u 18:00h
Kulturni centar REX, Hilandarska 7

Poslednja u nizu čitajućih grupa posvećenih problemu nove levice i 1968. godine baviće se tekstom Imanuela Volerstina: „Revolucija kao strategija i taktika transformacije“ iz 1995. godine.Čuveni sociolog, društveni teoretičar i autor teorije svetskog sistema u ovom tekstu pravi osvrt na proteste iz 1968. godine, povezuje ih sa drugim istorijskim previranjima i daje predloge mogućih pravaca akcije koji bi mogli dovesti do radikalne promene sistema i građenja jednog drugačijeg sveta.

Da li 1968. godinu možemo posmatrati samo kao niz nepovezanih protesta ili kao godinu revolucije?
Da li je ta revolucija propala ili je samo promenila svet na jedan manje očigledan način?
Da li pola veka kasnije možemo da tražimo inspiraciju u događajima koji su se odigrali tada, a da ih pri tom ne romantizujemo i ne idealizujemo?
Da li je takozvana Nova levica samo dovela do rasparčavanja već podeljenog globalnog pokreta ili je otvorila vrata za nove i drugačije borbe? 

Na ova i druga pitanja pokušaćemo da odgovorimo uz čitanje 3 kratka teksta:

Herbert Markuze – Poraz nove levice (1975)
Kornelius Kastorijadis – Pokreti šezdesetih godina (1986)
Imanuel Volerstin – Revolucija kao strategija i taktika transformacije (1995)

Tekstove u PDF formatu je moguće skinuti sa sledećeg linka:
https://goo.gl/nMXtEB

OrganizacijaSamoobrazovni univerzitet ,,Svetozar Markovic“

FB najavaVolerstin: Revolucija kao strategija i taktika transformacije

Izvor: Kulturni centar „REX“

Related posts

Leave a Comment