Izložba suvenira na Savskom šetalištu

Povodom akcije „Kupuj lokalno“ (buy local) organizovane od strane Svetske turističke organizacije pri Ujedinjenim nacijama 2012. godine, kojoj smo se tada priključili, a koja ima za cilj da potpomogne rad zanatskih malih preduzeća i prozvođača predmeta domaće radinosti i pospeši efektivnost svetskog turizma, Nacionalna asocijacija za stare i umetničke zanate i domaću radinost „Naše ruke“ je odlučila da predstavi raznolikost svetske kulturne baštine.

U saradnji sa brojnim turističkim organizacijama, umetničkim zadužbinama i privatnim kolekcionarima, sakupili smo suvenire iz preko 120 država sveta. Raznolikost materijala, načina izrade i boja motivisaće vas da posetite nepoznate, ali zanimljive predele sveta. Svi ovi suveniri su do Beograda ukupno prešli 617.181,73 kilometara.

Takođe, ovom izložbom želimo da podstaknemo kulturu kupovine suvenira, jer na taj način, ne samo da podstičete i podržavate razvoj raznolikosti svetskog kulturnog nasleđa, već i, u velikoj meri, činite da svet postane deo vas.

Izložba je postavljena na Savskom šetalištu Beograda na vodi do 12. septembra 2018. godine i otvorena za razgledanje od 17 do 19 sati. Iskoristite priliku da pogledate postavku, koja je jedinstvena, jer u svetu ne postoji ništa slično.

Projekat je realizovan uz pomoć Gradskog sekretarijata za privredu Grada Beograda.

Izvor: Nacionalna asocijacija „Naše ruke“

Related posts

Leave a Comment