Događaji u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u avgustu

NAUČNI SKUPOVI

ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA NANOSTRUKTURA (ELMINA 2018)
Svečano otvaranje u ponedeljak, 27. avgusta, u 8.30
Od 27. do 29. avgusta
Rektorat Univerziteta u Beogradu

GENERALIZED FUNCTIONS
OGRANAK SANU U NOVOM SADU
Od 27. do 31. avgusta
Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

29. SIMPOZIJUM O FIZICI JONIZOVANIH GASOVA (SPIG 2018)
Svečano otvaranje u sredu, 29. avgusta, u 9 sati
Od 28 do 31. avgusta
Svečana sala i sala 2 SANU

OKRUGLI STO
ALEKSANDAR BELIĆ U ISTORIJI SLAVISTIKE
U okviru Šesnaestog međunarodnog kongresa slavista
Subota, 25. avgust, 12.30
Svečana sala SANU

KOMEMORATIVNI SKUP
ANTONIOS EMILIOS TAHIAOS (1931–2018)
Govore: Dr Ilias Evangelu i akademik Jasmina Grković Mejdžor
U okviru Šesnaestog međunarodnog kongresa slavista
Subota, 25. avgust, 17 sati
Sala 2 SANU

PREDAVANjA

AUGUST ŠLAJHER: POVODOM STOPEDESETOGODIŠNjICE SMRTI
Doc. dr Orsat Ligorio
U okviru Šesnaestog međunarodnog kongresa slavista
Petak, 24. avgust, 20 sati
Sala 2 SANU

LOKALITET VINČA I UPOTREBA OKRESANIH KAMENIH ALATKI Dr Vera Bogosavljević – Petrović
U okviru izložbe „Forenzika drevnosti:
20 godina novih arheoloških istraživanja Vinče”
Četvrtak, 2. avgust, 18 sati
Galerija nauke i tehnike SANU

KONZERVACIJA I RESTAURACIJA NA LOKALITETU VINČA
Stevan Đuričić i Branislava Lazarević Tošović
U okviru izložbe „Forenzika drevnosti:
20 godina novih arheoloških istraživanja Vinče”
Četvrtak, 9. avgust, 18 sati
Galerija nauke i tehnike SANU

RADIONICA ZA DECU

UPOZNAJTE SE SA ARHEOLOZIMA
U okviru izložbe „Forenzika drevnosti:
20 godina novih arheoloških istraživanja Vinče”
Subota, 4. avgust, 11 i 13 sati
Galerija nauke i tehnike SANU

IZLOŽBE

GALERIJA SANU

Povodom pedeset godina od osnivanja Galerije SANU
NEDELjKO GVOZDENOVIĆ: U POTRAZI ZA APSOLUTNIM SLIKARSTVOM
Autorka: dr Dijana Metlić
Od 4. jula do 5. avgusta

RIMSKI LIMES I GRADOVI U SRBIJI
Arheološki institut
Svečano otvaranje u sredu, 15. avgusta, u 19 sati
Od 15. avgusta do 9. septembra

GALERIJA NAUKE I TEHNIKE SANU

FORENZIKA DREVNOSTI: 20 GODINA NOVIH ARHEOLOŠKIH
ISTRAŽIVANjA VINČE
Autori: prof. dr Nenad Tasić i Kristina Penezić
Od 3. jula do 10. avgusta

SRPSKA LEKSIKOGRAFIJA OD VUKA DO DANAS
Autori: prof. dr Rajna Dragićević i dr Nenad Ivanović
U okviru Šesnaestog međunarodnog kongresa slavista
Svečano otvaranje u ponedeljak, 20. avgusta, u 19 sati
Od 15. avgusta do 7. septembra

BIBLIOTEKA SANU

Milan Kujundžić Aberdar (1842–1893–2018)
Od 15. avgusta do 7. septembra

GALERIJA OGRANKA SANU U NOVOM SADU

FOTOGRAFIJE
Igor Čekačkov (Ukrajina)
Izložba u okviru Festivala savremene umetnosti
„Dunavski dijalozi 2018”
Svečano otvaranje u utorak, 28. avgusta, u 18.30 sati
Od 28. avgusta do 3. septembra

 

Izvor: Srpska akademija nauka i umetnosti

Related posts

Leave a Comment