Gledano očima Berlina: tri izložbe o fašizmu i njihova sadašnjost, predavanje Aleksandra Matkovića

Četvrtak, 19. jul, 18h,
Kulturni centar Rex, Hilandarska 7

Kulturni centar Rex vas poziva na završno predavanje i diskusiju u okviru projekta „Fašizam: muzealizacija i edukacija danas“. Nakon niza studija slučaja, predavanja, aktivističkih i teorijskih istraživanja kojima smo istraživali koncepte i kapacitete aktuelnih obrazovnih i muzejskih praksi u zemlji i svetu, pažnju ćemo obratiti na situaciju proizvedenu aktuelnim istorijskim izložbama u Berlinu.

Namera ovog izlaganja je da se bavi reprezentacijom fašizma u nemačkim muzejima u Berlinu kroz 3 izložbe: 1) stalna postavka Nemačkog istorijskog muzeja, 2) izložba „Mere štednje: istorija jedne nemačke vrline“ i 3) stalna postavka memorijalnog muzeja „Topografija terora“. Na osnovu njihovih razlika govoriće se o uspesima i neuspesima predstavljanja fašizma u odsustvu promišljanja njegovih materijalnih osnova. Iako je njihovo razmatranje karakterisalo glavne tokove dvadesetovekovnog marksizma – od druge Internacionale do Frankfurtske škole – isključivanje istorije ovog razmatranja prati opšte tokove današnjeg promatranja nemačkog fašizma koliko i različitih oblika aktivizma. Zato će se na kraju predavanja istaći značaj promatranja jedne drugačije polazne tačke, čija isključenost iz današnjih tokova muzeologije, teorijskih pravaca i aktivizama postaje sve značajnija – političke ekonomije fašizma.

Nakon predavanja diskusiju će moderirati dr Milovan Pisari (Centar za primenjenu istoriju).

Kratke biografije predavača i moderatora dostupne su na sajtu Kulturnog centra REX

 

Ilustracija: 1. Gottfried Feder (1919), „Manifest za razbijanje kamatnog ropstva novca“ 2. Gottfried Feder et al. (1933), „Štedionice i nacionalsocijalizam: vodeći nacionalsocijalisti o pitanju štedionica. Sa izložbe „Štedeti: istorije jedne nemačke vrline“, Nemački istorijski muzej, Berlin)

 

/

Projekat Kulturnog centra Rex FAŠIZAM: MUZEALIZACIJA I EDUKACIJA DANAS

Cilj projekta je bio pregled, dokumentacija i kritička analiza aktuelnih nacionalnih, regionalnih i tipskih evropskih praksi muzealizacije i istorizacije fašizma kao i oficijelne edukacije o istorijskim i savremenim oblicima fašističkih ideologija i pokreta. Kroz predavanja, seminare, istorijske časove, studijske posete, vođenja kroz izložbe i druge istraživačke i prezentacione aktivnosti, sagledavani su kapaciteti, principi i metodi aktuelnih istorizujućih i edukativnih politika o fašizmu. Projekat je bio posredno namenjen objedinjavanju, sažimanju i primeni naučnih, umetničkih i aktivističkih praksi i znanja koja su se razvila u periodu skorašnje reafirmacije neofašističkih i „postfašističkih“ ideja, ideologija i politika na evropskoj i svetskoj političkoj i kulturnoj sceni.

Više informacija o aktivnostima dostupno je na sajtu rex.b92.net a snimci predavanja, diskusija i seminara dostupni su na rexfiles.b92.net

Organizacija i produkcija: Kulturni centar Rex / Fond b92

Projekat se realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

 

Izvor: Kulturni centar Rex

Related posts

Leave a Comment