Joko Ono dolazi u Beograd

U okviru predstojećeg 57. Oktobarskog salona, najveće regionalne izložbe savreme umetnosti, koja će se održati u Beogradu od 15. septembra do 28. oktobra i na kojoj ćemo imati priliku da vidimo neke od najpoznatijih svetskih umetnika, kao što su Takaši Murakami, Anselm Kifer, Vladimir Veličković, Tom Saks, Sidni Šerman, Lari Bel, Dušan Otašević, Helen Marten i mnogi drugi, svoje umetničke radove i projekte predstaviće i Joko Ono.

Joko Ono poziva žene Srbije koje su bile žrtve rodnog nasilja da u okviru beogradskog Oktobarskog salona budu deo projekta Buđenje.

„Napišite izjavu o bilo kom nasilju koje ste pretrpeli kao žena. Pošaljite sliku svojih očiju i svoju priču.“

Instalacija prikuplja svedočenja – tekst koji opisuje iskustvo i fotografiju očiju učesnica – u Kulturnom centru Beograda i na sajtu izložbe. Ovim uputstvom, upućenim isključivo ženama, Joko Ono nudi katarzu i mogućnost isceljenja ženama čija su tela i duše bili ugroženi činom rodne agresije. Njima se pruža mogućnost da svoje priče saopšte javno iskazom u prvom licu.

BUĐENjE (Arising)

POZIV

ŽENE SVIH GODINA, IZ SVIH ZEMALjA SVETA:
POZIVAMO VAS DA POŠALjETE SVOJE SVEDOČENjE O ZLU KOJE VAM JE NANETO
ZATO ŠTO STE ŽENA
NAPIŠITE GA NA SVOM JEZIKU,
SVOJIM REČIMA, I PIŠITE KOLIKO GOD OTVORENO ŽELITE.
MOŽETE GA POTPISATI IMENOM, AKO HOĆETE,
ALI NEMOJTE STAVLjATI PREZIME.

POŠALjITE SAMO FOTOGRAFIJU SVOJIH OČIJU.

ISKAZI O ZLU I FOTOGRAFIJE OČIJU
BIĆE IZLOŽENI KAO DEO MOJE INSTALACIJE BUĐENjE,
15. SEPTEMBRA – 28. OKTOBRA, 2018.
NA 57. OKTOBARSKOM SALONU, ČUDO KAKOFONIJE, BEOGRAD

INSTALACIJA BUĐENjE NASTAVLjA DA RASTE
I BIĆE IZLOŽENA U MNOGIM ZEMLjAMA.

ZAISTA SE NADAM DA ĆETE UČESTVOVATI.

JOKO ONO
1. MAJ 2018.

Donesite svoje iskaze i fotografije svojih očiju lično ili ih pošaljite poštom na adresu:
BUĐENjE/ARISING OKTOBARSKI SALON, Kulturni centar Beograda
Knez Mihailova 6/I, Beograd, Srbija
ili imejlom na oktobarskisalon@kcb.rs

Tekst pesme Joko Ono

USTAJANjE (RISING)

Slušaj svoje srce
Poštuj svoju intuiciju
Pokaži se
Nema ograničenja
Imaj hrabrosti
Imaj gneva
Svi smo zajedno

Sledi svoje srce
Koristi svoju intuiciju
Pokaži se
Nema konfuzije
Imaj hrabrosti
Imaj gneva
Ustajemo

j.o. 1994.

Snimak pesme “Rising”

ARISING

Joko Ono je vodeća eksperimentalna i avangardna umetnica. Rođena je 1933. godine u Tokiju, Japan. Živi u Njujorku. Povezuje se sa konceptualnom umetnošću, performansom, fluksusom i hepeningom 1960-ih godina. Jedna je od retkih žena koje su učestvovale u ovim pokretima, a bila je među prvim umetnicima koji su dovodili u pitanje pojam umetnosti i umetničkog predmeta i razbijali tradicionalne granice između različitih grana umetnosti. Izgradila je novu vrstu odnosa sa publikom, pozivajući je da aktivno učestvuje u njenom radu. Takođe, približava dva sveta – orijentalnu i zapadnu kulturu – koji se međusobno proširuju i jačaju neprekidnim inovacijama.

Bila je među predvodnicima konceptualne umetnosti, a već više od pet decenija stvara u oblastima performansa, filma, poezije, muzike, književnosti; aktivna u feminističkom pokretu i pokretu za mir, Joko Ono je uticala na nekoliko generacija umetnika, muzičara i kulturnih poslenika širom sveta. U svojoj umetničkoj karijeri istraživala je neverovatno širok spektar medija, stvarajući nove umetničke žanrove – najpoznatiji su takozvani instruktivni radovi kojima se bavi od pedesetih godina prošlog veka sve do danas. Stalno pomerajući granice različitih medija, opire se kategorizaciji svoje umetničke prakse.

Izložbe i retrospektive njenog umetničkog rada organizuju se u brojnim muzejima i umetničkim prostorima širom sveta. Dobitnica je mnogih prestižnih priznanja, uključujući nagradu Zlatni lav za životno delo na Venecijanskom bijenalu (2009), osmu Nagradu za umetnost Hirošima (2011) i nagradu Oskar Kokoška (2012), najvišu nagradu Austrije za savremenu primenjenu umetnost.

Joko Ono je čuvena po svojoj mirovnoj inicijativi: prvo po akcijama koje je izvela sa svojim suprugom Džonom Lenonom, U postelji za mir (Bed-In for Peace) i Rat je završen (ako to želite), War Is Over (If You Want It), a u skorije vreme po svojoj Kuli Zamisli mir na Islandu i Drveću želja širom sveta. Godine 2002. ustanovila je bijenalnu nagradu za mir LenonOno Grant.

Related posts

Leave a Comment