Počinje Međunarodna letnja škola vizuelne antropologije

U Beogradu, od 1. do 10. jula, održaće se Međunarodna letnja škola vizuelne antropologije u organizaciji Centra za vizuelnu antropologiju – VAC. Po prvi put ova škola, koja se dosledno organizuje od 2011. godine, ima međunarodni karakter, i njeni polaznicisu 20 učesnika iz 12 evropskih država. Ne samo polaznici, već i predavači, profesori i dokumentaristi, dolaze iz raznih zemalja – Srbija, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Mađarska, Italija, Slovačka i Nemačka. Nakon teorijskog uvoda, polaznici će snimati kratke filmove inspirisani fenomenima Beograda a projekcije završnih filmova prikazaće se u kino Sali Etnografskog muzeja, u utorak 10. jula u 20h. Publika će imati prilike da razgovara sa autorima filmova, kao i da sazna više o Školi vizuelne antropologije.

Škola vizualne antropologije pokrenuta je 2011. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, uz podršku profesora Slobodana Naumovića, Etnografskog muzeja u Beogradu, Omladinskog centra “Vega”, Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, kao i mnogih drugih institucija i organizacija, čiji je cilj popularizacija vizuelne antropologije u Srbiji.  

Kroz dosadašnjih pet radionica na kojima je učestovalo više od 80 učesnika i preko 20 predavača iz oblasti antropologije i etnologije, audiovizelnih tehnologija, dokumentarnog filma, filmske režije, montaže, digitalne arheologije, snimljeno je preko 25 kratkih vizuelnih ostvarenja. Neki od filmova Škole vizuelne antropologije osvajali su nagrade na domaćim festivalima i učestvovali na mnogobrojnim evropskim festivalima etnofilma, fimskim smotrama i konferencijama (Međunarodni festival etnografskog filma u Beogradu, Dani etnografskog filma u Ljubljani, Ethnocineca u Beču, Dani etnografskog filma u Moskvi, SEF festival u Zadru, Etnoff u Skopju, BELDOCS, Interlink festival dijaloga, Mikro festival amaterskog filma – Mikro FAF, Bosifest…)

Partneri ovogodišnje Škole vizuelne antropologije su organizacije VIZANTROP, Antropop, Media Education Center, Tri groša i Kulturni centar Baraka. Podršku ovogodišnjoj Školi vizuelne antropologije dali su BARAKA Studio, SUN Hostel, Papergirl Galerija HUB, Etnološki muzej u Beogradu.

Vizuelnom antropologijom, kao sredstvom transkulturne komunikacije, organizatori škole žele da, pre svih, mladim ljudima pruže znanje i praksu sa novim alatima etnografskog beleženja. Kamera je antropološko oruđe koje podrazumeva dubinsko posmatranje specifičnog društvenog fenomena. Škola vizuelne antropologije treba da služi studentima i stručnjacima društveno-humanističkih nauka da, primenjujući svoje znanje kroz praktični, angažovani i istraživački rad, izraze svoje ideje i zaključke, spajajući umetničku i naučnu formu.

Više o idejama, ciljevima, misiji i viziji Centra za vizuelnu antropologiju, čiji je Škola prvi projekat, kao i o samoj Školi, predavačima i načinu rada možete naći na sajtu:

http://visualanthropologycenter.com

Spisak predavača i mentora 2018:

Slobodan Naumović, profesor na katedri za etnologiju i antropologiju, Univerzitet u Beogradu

Etami Borjan, asistent na doktorskim studijama filma na Univerzitetu u Zagrebu, Hrvatska.

Ilina Jakimovska, profesor na katedri za etnologiju i antropologiju, Univerzitet u Skoplju, Makedonija;

Camillo Pasquarelli, fotograf i antropolog;

Ivana Todorović, dokumentarista;

Miomir Rajčević, filmski reditelj i pedagog;

Marina Simić, profesor kulturne teorije, Univerzitet u Beogradu;

John Thomas, istraživač na Freie Univerzitetu u Berlinu;

Maria Barna, klinički psiholog i ekspert po pitanju rada sa ugroženim grupama;

Miloš Tomić, filmski reditelj i vizuelni umetnik;

Asia Der, dokumentarista;

Zoltan Ka, snimatelj;

Mikloš Barna-Lipkovski, dokumentarista i novinar;

Relja Pekić, vizuelni antropolog;

 

Izvor: VAC

Foto-izvor: Relja Pekić

Related posts

Leave a Comment