Predavanje Miše Kubala „Učiniti stvari (veoma) javnim!“ u MSUB

Muzej savremene umetnosti, Ušće 10
Sala „Miodrag B. Protić“
ponedeljak, 25. jun 2018, 18 časova

Predavanje je organizovano u saradnji sa „Gete institutom“ Beograd.

Miša Kubal (rođen 1959. u Diseldorfu, gde živi i radi) je umetnik sa čijim projektom platonovo ogledalo je beogradska publika imala priliku da se upozna u Salonu Muzeja savremene umetnosti. Kubal deluje u javnoj i institucionalnoj sferi počev od 1977. godine. Koristi svetlost kao medijum za istraživanje arhitektonskih prostora, kao i društvenih i političkih diskursa. Javni i privatni prostor stapaju se u nerazlučivu celinu u njegovim politički motivisanim participativnim projektima koji služe kao platforma za komunikaciju između publike, umetnika, samog rada i javnog prostora. Miša Kubal je profesor na Akademiji medijskih umetnosti u Kelnu, vanredni profesor medijske umetnosti na Univerzitetu za umetnost i dizajn / Centru za umetnost i medije u Karlsrueu (Hochschule für Gestaltung/ZKM). Godine 2015. postao je član Akademije nauka i umetnosti Severne Rajne-Vestfalije sa sedištem u Diseldorfu, 2016. bio je dobitnik nagrade German Light Award.

Miša Kubal će u Muzeju savremene umetnosti održati predavanje o najnovijem projektu public prepositionkoji se sastoji od grupe radova, intervencija, projekata i performansa nastalih u razdoblju od nekoliko decenija. Zajedničko im je to da se obraćaju javnoj sferi i implicitno propituju na kojim mestima i pod kojim okolnostima je ono što nazivamo „javnim“ konstituisano, i kako „javno“ može biti shvaćeno. Diskusija o public preposition u obliku umetnikovog predavanja i sama bi trebalo da bude shvaćena kao gest koji vodi ka stvaranju „javne sfere“ u javnom kontekstu.

 

Izvor: Muzej savremene umetnosti Beograd

Foto-izvor:  Miša Kubal, Leverkusen-transfer, 2017, instalacija
Muzej „Zamak Morsbrojh“/Trg Fridriha Eberta ispred gradske skupštine u Leverkuzenu (SRN)

Related posts

Leave a Comment