Program za jun u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti

NAUČNI SKUPOVI

PRAVO NA POBUNU: ’68. KOD NAS I U SVETU

Ponedeljak, 4. jun, 9 sati

Svečana sala SANU

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O ZAŠTITI UZBUNjIVAČA

Otvaranje u utorak, 5. juna, u 10 sati

5. i 6. jun

Svečana sala SANU

NOVINE U UROGINEKOLOGIJI

OGRANAK SANU U NIŠU

Petak, 8. jun, 11 sati

Sala Narodnog pozorišta Leskovac

ZDRAVSTVO SRBIJE U NAREDNIM DECENIJAMA

Utorak, 19. jun, 9 sati

Svečana sala SANU

ELEKTROSTATIKA PROTEINA

Otvaranje u ponedeljak, 25. juna, u 10 sati

Od 25. do 28. juna

Svečana sala SANU

PREDAVANjA

HILANDARSKA PISMA DUBROVČANIMA

Dopisni član SANU Zlata Bojović

OGRANAK SANU U NIŠU

Petak, 1. jun, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala 8

MATEMATIČKA FENOMENOLOGIJA MIHAILA PETROVIĆA

Prof. Slobodan Vujošević

Prateći program izložbe

MIHAILO PETROVIĆ ALAS: RODONAČELNIK SRPSKE MATEMATIČKE ŠKOLE

Sreda, 6. jun, 16 sati

Galerija SANU

SKICE IZ ŽIVOTA I RADA MIHAILA PETROVIĆA ALASA

Prof. Vesna Todorčević, prof. Milan Božić i prof. Žarko Mijajlović

Prateći program izložbe

MIHAILO PETROVIĆ ALAS: RODONAČELNIK SRPSKE MATEMATIČKE ŠKOLE

Sreda, 13. jun, 18 sati

Galerija SANU

PRIMENA PLAZMA NAGRIZANjA U PROIZVODNjI NANO ČIPOVA

Akademik Zoran Petrović

OGRANAK SANU U NIŠU

Sreda, 20. jun, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala 8

UTICAJ MIHAILA PETROVIĆA ALASA NA ARHEOLOGIJU

Dr Ivana Živaljević

Prateći program izložbe

MIHAILO PETROVIĆ ALAS: RODONAČELNIK SRPSKE MATEMATIČKE ŠKOLE

Sreda, 20. jun, 19 sati

Galerija SANU

Iz ciklusa Naisus

MOZAICI I NjIHOV ZNAČAJ U REZIDENCIJALNOM

KOMPLEKSU NA MEDIJANI

Vesna Crnoglavac

OGRANAK SANU U NIŠU

Petak, 22. jun, 12 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna sala 8

GOST SANU

PROF. DR KRISTOF J. BRABEC

održaće predavanje

U POTRAZI ZA GENOMOM MATERIJALA:

PRONALAŽENjE VISOKOEFIKASNIH METODA U FUNKCIONALNOJ ELEKTRONICI

Četvrtak, 7. jun, 12 sati

Svečana sala SANU

URUČENjE NAGRADA

Svečano uručenje nagrade

iz Fonda Sekule Zečevića

Petak, 8. jun, u 12 sati

Salonu Kluba SANU

Svečano uručenje nagrada

iz Fonda Zadužbine Branka Ćopića

Ponedeljak, 11. jun, 12 sati

Salon Kluba SANU

SVEČANA AKADEMIJA

150 GODINA OD ROĐENjA MIHAILA PETROVIĆA ALASA

OGRANAK SANU U NIŠU

Ponedeljak, 11. jun, 11 sati

Univerzitet u Nišu, Multimedijalna 8

CIKLUS PREDAVANjA

GEOHAZARD U SRBIJI U 21. VEKU:

Znanje je najbolji bedem protiv stihije

ZAGAĐENjE ZEMLjIŠTA: UZROCI I POSLEDICE

Akademik Vidojko Jović

Petak, 1. jun, 12 sati

Svečana sala SANU

DA LI JE VULKANSKI HAZARD PRETNjA ZA

PODRUČJE BALKANSKOG POLUOSTRVA?

Prof. Dejan Prelević

Petak, 15. jun, 12 sati

Svečana sala SANU

KLIMATSKE PROMENE: GEOPERSPEKTIVA

Dopisni član SANU Slobodan Marković

Sreda, 20. jun, 12 sati

Svečana sala SANU

TRIBINA BIBLIOTEKE SANU

DAN BIBLIOTEKE SANU

posvećen Aleksi Šantiću (1868–1924–2018)

Pozdravne reči: akademik Vladimir S. Kostić, predsednik SANU

akademik Miro Vuksanović, upravnik Biblioteke SANU

Govori: prof. dr Jovan Delić

Stihove kazuje dramski umetnik Nebojša Kundačina

Utorak, 12. jun, 13 sati

Svečana sala SANU

PRIKAZ KNjIGE

PITAO SAM MALOG PUŽA:

MOJA SOCIOLOŠKA PRIČA O ŠABANU BAJRAMOVIĆU

Autor: Dragoljub B. Đorđević

Govore: akademik Tibor Varadi, prof. dr Jelena Đorđević,

prof. dr Dragan Todorović, Miodrag Raičević

Petak, 15. jun, 13.30

Sala 2 SANU

PONEŠTO O ĆOPIĆU

Autor: akademik Svetozar Koljević

Govore: prof. dr Jovan Delić, prof. dr Zoran Paunović i Bogdan Rakić

Domaćin susreta je akademik Miro Vuksanović

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Sreda, 20. jun, 19 sati

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu

IZLOŽBE

GALERIJA SANU

Izložba povodom 150 godina od rođenja Mihaila Petrovića Alasa

MIHAILO PETROVIĆ ALAS:

RODONAČELNIK SRPSKE MATEMATIČKE ŠKOLE

Od 15. maja do 22. juna

Putujuća izložba

UMETNIČKA ZBIRKA SANU – LIKOVNI UMETNICI AKADEMICI

Centar za kulturu Svilajnac

Od 31. maja do 8. juna

GALERIJA NAUKE I TEHNIKE SANU

I OVO JE SRBIJA

Akademijski odbor za selo SANU

Od 29. maja do 15. juna

ŠEZDESET OSMA U STUDENTU

Svečano otvaranje u ponedeljak, 18. juna, u 18 sati

Od 18. do 22. juna

BIBLIOTEKA SANU

(U vitrinama ispred čitaonice)

ALEKSA ŠANTIĆ (1868–1924–2018)

Od 30. maja do 22. juna

AĆIM MEDOVIĆ (1815–1893–2018)

Od 27. juna do 13. jula

GALERIJA OGRANKA SANU U NOVOM SADU

KRETANjA

Dušica Pejić

Svečano otvaranje u četvrtak, 7. juna, u 19 sati

Izložba radova

DRAGANE LALOVIĆ

Svečano otvaranje u subotu, 28. juna, u 19 sati

GALERIJA OGRANKA SANU U NIŠU

IZLOŽBA CRTEŽA NASTAVNIKA I SARADNIKA

FAKULTETA UMETNOSTI UNIVERZITETA U NIŠU

Ponedeljak, 11. jun, 18 sati

Izložbena sala Univerzitetske biblioteke „Nikola Tesla“ Niš

KONCERT U GALERIJI SANU

2500. JUBILARNI KONCERT U GALERIJI SANU:

DOBITNIK NAGRADE „STANOJLO RAJIČIĆ“

DRAGANA TOMIĆ, klavir

Na programu: List

Ponedeljak, 4. jun, 18 sati

VUK OVASKAINEN, violončelo

UKI OVASKAINEN, klavir

Na programu: Bah, Pjati, Gricmaher, Poper, Šostakovič, Jevtić

Četvrtak, 7. jun, 18 sati

VEČE KOMPOZICIJA SVETISLAVA BOŽIĆA

Učestvuju:

Aleksandar Sinčuk, klavir

Madlen Stokić-Vasiljević, violina

Evgenija Jeremić, sopran

Miomir Simonović, flauta

Veljko Klenkovski, klarinet

Dušan Mamula, klarinet

Mladen Đorđević, truba

Dragana Raić, klavir

Uki Ovaskainen, klavir

Ponedeljak, 11. jun, 18 sati

MILOŠ BUDIMIROV, tuba

UKI OVASKAINEN, klavir

Na programu: Kucir, Krespo, Lebedev, Jevtić

Četvrtak, 14. jun, 18 sati

NEBOJŠA MAKSIMOVIĆ, klavir

Na programu: Betoven, Šubert, Rahmanjinov, Čajkovski, Horovic

Ponedeljak, 18. jun, 18 sati

NIKOLA ZARINGER, klavir

Na programu: Bah-Buzoni, Hajdn, Šopen, Šubert

Četvrtak, 21. jun, 18 sati

KLAVIRSKI KVARTET „ANIMATO“

Marija Obrenović, klavir; Teodora Boljanac, violina;

Jelena Mitrović, viola; Olga Milenković, violončelo

Na programu: Brams, Turina

Ponedeljak, 25. jun, 18 sati

BAROKNI TRIO „NOIR“

Jelena Jakovljević i Angelina Nikolić, flaute

Anita Stanković, klavir

Na programu: Bah, Hendl

Četvrtak, 28. jun, 18 sati

Izvor: SANU

Related posts

Leave a Comment