Otvaranje izložbe „Kadriranja šezdeset osme“ u CZKD

„Mi, studenti i profesori Beogradskog univerziteta, poveli smo borbu držeći se Tvoje misli da treba preći sa reči na delo. Ciljevi ove naše borbe su: istinsko sprovođenje i razvijanje samoupravljanja u svim oblastima našeg društva, dosledno i energično ostvarivanje mera društvene i privredne reforme, poboljšanje položaja i jačanje uloge radnog čoveka u našem društvu. Mi smo jedinstveni u toj borbi. Dajemo punu podršku istorijskoj borbi koju vodiš i uveravamo te da smo sastavni deo progresivnih snaga na čelu sa Savezom komunista Jugoslavije i Tobom.“

„Druže Predsedniče, Dostavljamo Vam „Kratku obaveštajno-političku procenu u vezi sa studentskim demonstracijama“. Napominjemo da nismo mogli ulaziti u sve aspekte aktivnosti političkih faktora kao i u kojoj meri su neki zahtevi studenata opravdani. Cilj nam je da iznesemo kako mi kao služba vidimo sve ovo. Naša je ocena da su u ovome uzele učešća najreakcionarnije snage sa namerom ne rešavanja problema studenata nego promene sistema i smene rukovodstva.“

KADRIRANjA ŠEZDESET OSME

Izložba Muzeja Jugoslavije u saradnji sa Arhivom Jugoslavije i Centrom za kulturnu dekontaminaciju

Pola veka nakon jednog od najburnijih događaja u socijalističkoj Jugoslaviji može se još uvek pronaći nedovoljno poznat i neistražen dokumentarni materijal koji nam omogućuje da studentski protest 1968. godine bolje kontekstualizujemo, još jednom sagledamo i analiziramo. Fotografije TANJUG – ovih fotoreportera i izveštaji koje je Josip Broz Tito dobijao svakodnevno, kroz izložbu se ukrštaju u dramatičnoj priči o oslobađanju utopijske energije, munjevitom prodoru u političku sferu, artikulisanju političkih zahteva, zbunjenoj moći, neostvarenim mogućnostima i kontradikcijama jugoslovenskog socijalizma.

Autori izložbe: Tatomir Toroman i Momo Cvijović. Glavne fotografije: Živorad Žika Vučić, Anton Vaš. Ostale fotografije: Stevan Kragujević, Mirko Lovrić, Miloš Rašeta, Aleksandar Stojanović. Stručni saradnici: Marko Radovanović, Radovan Cukić, Jovana Stojadinović. Obrada fotografija: Jovana Stojadinović. Dizajn: Mane Radmanović.

Produkcija: Muzej Jugoslavije u saradnji sa Arhivom Jugoslavije i Centrom za kulturnu dekontaminaciju. Zahvaljujemo se Narodnoj biblioteci, Jugoslovenskoj kinoteci, posebno
Aleksandru Erdeljanoviću i Marijini Cukućan, Inicijativi za obeležavanje 80 godina od izlaska prvog broja lista „Student“, posebno Branki Otašević.

Mesto: Centar za kulturnu dekontaminaciju, Paviljon Veljković, Birčaninova 21. Otvaranje: nedelja 3. jun 2018. godine u 14.00 časova.

Trajanje izložbe: 3. – 25. jun. 2018. godine. Poseta: 11.00 – 19.00 časova. Ulaz slobodan.

 

Izvor: Muzej Jugoslavije

Related posts

Leave a Comment