Poziv doktorandima iz oblasti društvenih i humanističkih nauka – javno predstavljanje disertacija 18. maja na Letnjoj sceni DKSG

Petak, 18. maj, 17.00

SHARE. CONNECT. impACT.

#SCI

Dom kulture „Studentski grad“

Organizacija PERFORM u saradnji sa UNESCO programom MOST i Dom kulture „Studentski grad“ organizuju javni događaj na kome će doktorandi i doktorandkinje iz oblasti društvenih i humanističkih nauka imati priliku da predstave svoju distertaciju/ideju kolegama, studentima, predstavnicima relevantnih ministarstava i široj javnosti.

Cilj ovog događaja je bolje povezivanje istraživača u oblasti društvenih i humanističkih nauka i predstavljanje rada mladih naučnika javnosti i donosiocima odluka.

 

SHARE

Doktorandi/kinje će imati priliku da publici predstave svoju disertaciju/temu/ideju u 3 minuta i na maksimum 5 slajdova. Ovaj kratak format omogućava naučnicima da na jedan drugačiji i zanimljiv način predstave svoj rad publici u kojoj neće sedeti samo njihove kolege naučnici, već i predstavnici ministarstava, medija i šire javnosti.

 

CONNECT

Učesnici/ce će imati priliku da se povežu sa kolegama i koleginicama kako iz svoje tako i iz drugih oblasti naučnih istraživanja, razmene mišljenja i ideje, naprave saradnju, osmisle nove projekte ili ponude svoju podršku i iskustvo koleginicama i kolegama koji rade na sličnim temama.

 

impACT

U neformalnom dijalogu, doktorandi/kinje će moći da predstave svoj rad i ideje predstavnicima relevantnih ministarstava, čuju njihova mišljenja i koje su njihove potrebe u oblasti kojom se doktorandi/kinje bave.

 

Doktorand/kinja čija prezentacija dobije najviše glasova od publike dobija stipendiju od 500 evra koju može da iskoristi za učešće na nekoj od svetskih konferencija po sopstvenom izboru.

 

Za one sa nešto manjim iskustvom u javnim nastupima, PERFORM je obezbedio jednodnevni trening koji će im pomoći da što bolje predstave sebe i svoj rad. Za sve učesnike van Beograda, PERFORM će obezbediti prevoz ili nadoknadu putnih troškova.

 

O projektu PERFORM

PERFORM je projekat Švajcarske Agencije za razvoj i saradnju koji sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Univerzitet u Friburgu. PERFORM se fikusira na jačanje istraživačke zajednice u društvenim naukama, na olakšavanje izgradnje sistemskih veza između istraživanja u društvenim naukama i domena javnih politika i na stvaranje okruženja pogodnog za istraživanja u društvenim naukama.

 

O UNESCO programu MOST

MOST (Management of Social Transformations) je UNESCO naučni program koji se na međudržavnom nivou bavi naučnim transformacijama. MOST podržava države članice EU u poboljšanju procesa kreiranja politika kroz ojačanu vezu naučnih istraživanja i kreiranja politika, korišćenjem znanja iz društvenih i humanističkih nauka za promovisanje kulture donošenja odluka na temelju dokaza.

 

PRIJAVE NA:

https://www.surveymonkey.com/r/GKYRRB3

 

FB događaja

https://www.facebook.com/events/197908047489538/

Izvor: Dom kutlure „Studentski grad“

Related posts

Leave a Comment